จีน : ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง Archives - ALL ABOUT JOURNEY

จีน : ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

จีน : ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์จีน (China) อี้ชาง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน (เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ Qingdao Airlines (QW)

Code: #IZ02-CHN-ZGYIH-2401QW-30Jun2024-PH240216

14,990-21,990 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.-มิ.ย. 2567

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์จีน (China) เจาะลึก จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน เขาอวตาร (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ China Southern Airlines (CZ)

Code: #IG04-CHN-GO1DYG-CZ001-22May2024-PH240213

28,900-33,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.-พ.ค.2567

Top