จีน : ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง Archives - ALL ABOUT JOURNEY

จีน : ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

จีน : ฉางซา จางเจียเจี้ย ฟ่งหวง

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์จีน (China) อี้ชาง ฝูหรงเจิ้น จางเจียเจี้ย เทียนเหมินซาน (เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 5 คืน บินกับ Qingdao Airlines (QW)

Code: #IZ02-CHN-ZGYIH-2401QW-30Jun2024-PH240216

14,990-21,990 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.-มิ.ย. 2567

Top