จีน : เฉิงตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน Archives - ALL ABOUT JOURNEY

จีน : เฉิงตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน

จีน : เฉิงตู ง๊อไบ๊ เล่อซาน

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์ จีน (China): อุทยานต้ากู่ปิงชวน อุทยานภูเขาหิมะวาหวู่ ง้อไบ๊ เล่อซาน 7 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IB06-CHN-Chengdu-BT-TFU06-FD-20Mar2024-A231014

27,999 - 31,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 2566 – มี.ค. 2567

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์จีน (China) ฉงชิ่ง อู่หลง ภูเขาหิมะวาวู่ เล่อซาน ง๊อไบ 3 มรดกโลก (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IG04-CHN-SBTCKG-FD001-25Jan2024-PH231011

19,888-26,888 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.2566-ม.ค.2567

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ จีน (China): เฉินตู อุทยานธารน้ำแข็งต๋ากู่ปิงชวน ***ไม่เข้าร้านรัฐบาลจีน*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

Code: #IP09-CHN-Chengdu-CTU2311-01-18Jan2024-A230913

48,900 - 50,900 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย. 2566 – ม.ค. 2567

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top