ยุโรป : ยุโรปตะวันออก Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ยุโรป : ยุโรปตะวันออก

ยุโรป : ยุโรปตะวันออก

*บินตรง* ทัวร์ปีใหม่ ยุโรปตะวันออก เยอรมนี – ออสเตรีย – สาธารณรัฐเช็ก – สโลวัค – ฮังการี (Germany – Austria – Czech Republic – Slovakia – Hungary): 9 วัน 6 คืน โดย Lufthansa (LH) + Austrian Airlines (OS)

Code: #IK04-EEU-DEU+AUT+CZE+SVK+HUN-KEU020912-96LH+OS-Oct-Dec-129-A220929

Austrian Airlines (OS)Lufthansa (LH)

129,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ธ.ค. 2565

ทัวร์ปีใหม่ ยุโรปตะวันออก: มหัศจรรย์ เยอรมนี – ออสเตรีย – เช็ก – สโลวัก – ฮังการี 9 วัน 6 คืน โดย Qatar Airways (QR)

Code: #IB06-DEU+AUT+CZE+SVK+HUN-EUR032-96QR-Jun-Dec-69-82-A220524

Qatar Airways (QR)

69,999 - 82,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มิ.ย. – ธ.ค. 2565

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top