ไต้หวัน : ไทเป ไถจง Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ไต้หวัน : ไทเป ไถจง

ไต้หวัน : ไทเป ไถจง

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า อะบอริจิน ฟอโมซาน (FORMOSAN ABORIGINAL CULTURE VILLAGE) 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

Code: #IB06-TWN-Taichung-BT-TPE69-CI-22Mar2024-A231025

20,999 - 22,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ม.ค. – มี.ค. 2567

Top