ไต้หวัน : ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น Archives - ALL ABOUT JOURNEY

ไต้หวัน : ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น

ไต้หวัน : ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น

*บินตรง* ทัวร์ชมดอกซากุระ ไต้หวัน (Taiwan): อูจีเทียนหยวน เหย่หลิว จิ๋วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 3 คืน บินกับ China Airlines (CI)

Code: #IG04-TWN-Taichung-GO1TPE-CI011-30Mar2024-A231027

19,888 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: ก.พ. – มี.ค. 2567

Top