02 กุมภาพันธ์ Archives - ALL ABOUT JOURNEY

02 กุมภาพันธ์

02 กุมภาพันธ์

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์จีน (China) หางโจว เหิงเตี้ยน สั้งเหร่า หุบเขาวั่งเซียน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IB06-CHN-BT-HGH03-FD-27Mar2024-PH231002

27,999-30,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.2566-มี.ค.2567

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์จีน (China): หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ อู้หยวน หนานชาง (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IT16-CHN-T2G-CSX03FD-12Apr2024-PH230919

27,999-33,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.2566-เม.ย.2567

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top