วีซ่าอเมริกา ขอยากไหม? - ALL ABOUT JOURNEY

ทุกคนคงเคยได้ยินมาบ้างว่า การขอวีซ่าอเมริกานั้นค่อนข้างยากและซับซ้อน นักท่องเที่ยวจึงต้องมีการเตรียมตัว เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนการยื่นขอวีซ่า ลองมาดูกันนะคะว่า มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการพิจารณาวีซ่า และสาเหตุส่วนใหญ่ที่ขอวีซ่าไม่ผ่านมีอะไรบ้างค่ะ

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาขอวีซ่าอเมริกาของสถานฑูต มีดังนี้

 1. สถานะทางการเงิน

 • เรามีเงินเพียงพอที่จะซื้อตั๋วเครื่องบินและท่องเที่ยวในอเมริกาไหม?

 • เรามีทรัพย์สินในประเทศไทย เช่น บ้าน รถ ฯลฯ บ้างไหม? มีดีกว่าไม่มี

 1. หน้าที่การงาน

 • ควรทำงานที่เดียวกันมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนเพื่อสะดวกในการตรวจสอบกับสำนักงานประกันสังคม

 • ทำงานบริษัทใหญ่ (ที่มีระบบ Payroll) มีโอกาสได้วีซ่ามากกว่า

 1. คนรับรอง (ถ้ามี)

 • ผู้รับรองเป็นญาติสายตรงกับเราหรือไม่? ผู้รับรองมีคุณสมบัติครบตามกำหนดหรือไม่?

สาเหตุที่ขอวีซ่าอเมริกาแล้วไม่ผ่าน

 1. กรอกเอกสารไม่ครบถ้วน

 2. กรอกเอกสารไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยเฉพาะกรณีมีญาติอยู่ในอเมริกาแต่กรอกว่าไม่มี

 3. ขอวีซ่าไม่ตรงประเภท ไม่ตรงวัตถุประสงค์

 4. ให้ข้อมูลตอนสัมภาษณ์ไม่ตรงกับข้อมูลในเอกสาร มักเกิดกับผู้ที่ไม่ได้กรอกเอกสารเอง

 5. เงินในบัญชีกระโดด คือเดินบัญชีหลักหมื่นมาตลอด พอจะขอวีซ่ากลับมีเงินเข้าบัญชีเป็นแสนๆโดยไม่มีคำอธิบายที่น่าเชื่อถือได้

 6. มีเงินมากเกินกว่าสภาพหน้าที่การงาน เช่น เป็นพนักงานบริษัทเงินเดือนหลักหมื่น แต่มีเงินเก็บยี่สิบล้าน เป็นต้น

 7. อายุมากแต่ยังไม่แต่งงาน อาจโดนสงสัยว่าจะหนีวีซ่าไปใช้ชีวิตบั้นปลายในอเมริกา

 8. เคยทำผิดกฎหมายของอเมริกา เช่น อยู่นานเกินระยะเวลาที่อนุญาต ฯลฯ

 9. เคยเรียนอเมริกาหลายปี อาจต้องสงสัยว่าจะไปทำงาน

ล่าสุดทางการสหรัฐฯ เพิ่มระดับการตรวจสอบผู้ที่ขอวีซ่า โดยขอชื่อผู้ใช้ในบัญชีโซเชียลมีเดียช่วง 5 ปีที่ผ่านมา และ ขอข้อมูลประวัติเพิ่มเติมในช่วง 15 ปี ก่อนหน้าการยื่นขอวีซ่าอีกด้วย

Top