ข่าวศุลกากรเตรียมตรวจกระเป๋าทุกใบ ป้องกันการเลี่ยงภาษีของแบรนด์เนม-ของต้องห้าม - ALL ABOUT JOURNEY

วันที่ 4 ก.ค. อธิบดีกรมศุลกากร ได้เปิดเผยว่า ทางกรมศุลกากร กำลังดำเนินการจัดหาและติดตั้งเครื่องเอ็กซเรย์ คร่อมสายพานลำเลียงกระเป๋าที่สนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมด 23 สายพาน เพื่อดำเนินการตรวจแสกนสิ่งของผิดกฏหมายในกระเป๋าเดินทางที่โหลดมาใต้ท้องเครื่องทุกใบ และเพื่อป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ ณ ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ ซึ่งจะเสร็จภายในปี 2562 นี้แน่นอน ท่านไหนกำลังจะมีการเดินทาง หรือจะซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ควรวางแผนกันด้วยนะคะ

ที่มา : https://today.line.me/TH/pc/article/2P7QQz?utm_source=lineshare

Top