ข่าวรัฐบาลอินเดียประกาศแยกรัฐจัมมูและแคชเมียร์ - ALL ABOUT JOURNEY

มีข่าวใหญ่ของภูมิภาคเอเชียใต้เกี่ยวกับ การประกาศยกเลิกมาตรา 370 ของรัฐธรรมนูญอินเดีย ซึ่งยกเลิกสถานะพิเศษของรัฐจัมมูและแคชเมียร์ โดยอาศัยอำนาจของประธานาธิบดีอินเดีย ทั้งยังประกาศยุบรัฐนี้อีกด้วย จากกกฎหมายฉบับดังกล่าว ทำให้จัมมูและแคชเมียร์ เป็น หนึ่งดินแดนสหภาพ และ ลาดักห์ เป็นอีกหนึ่ง ดินแดนสหภาพ นี่ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่สำคัญของประเทศอินเดีย

ปัจจุบันรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเหนือรัฐจัมมูและแคชเมียร์เดิม และมีการทยอยส่งตัวนักท่องเที่ยวและผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากสถานการณ์ที่ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงนี้
นอกจากนี้ทางรัฐบาลยังประกาศห้ามผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าเขตแคชเมียร์อย่างเด็ดขาด

หากช่วงนี้ท่านไหน มีแพลนจะเดินทางไปแคชเมียร์ โปรดระมัดระวังตัว และติดตามข่าวสารอยู่ตลอด หรือหากเป็นไปได้ ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในช่วงนี้ค่ะ

ที่มา : https://www.facebook.com/225947621639374/posts/356383295262472

Top