ประกาศ ! ซุปเปอร์ริชไม่รับแลกธนบัตรฮ่องกงที่มีข้อความต่อต้านรัฐบาล - ALL ABOUT JOURNEY

ซุปเปอร์ริชไม่รับแลกธนบัตรฮ่องกง ที่มีข้อความต่อต้านรัฐบาลนะคะ แอดมินแนะนำว่า ก่อนออกจากฮ่องกง ควรแลกเงินคืนให้หมดจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ

Top