รถไฟชินคันเซ็น เตรียมเก็บค่ากระเป๋าเดินทาง 1000 เยน หากไม่ได้จองที่เก็บกระเป๋าล่วงหน้า - ALL ABOUT JOURNEY

-รถไฟชินคันเซ็น สาย Tokaido, Sanyo และ Kyushu Shinkansen ประกาศแจ้งผู้โดยสารต้องจองที่เก็บกระเป๋าล่วงหน้า ตั้งแต่เดือนพ.ค.ปี 2563 เป็นต้นไป เมื่อนำกระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่เข้ามาในรถ หากไม่ได้จองที่เก็บกระเป๋าไว้ จะต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวน 1000 เยน/ใบ เนื่องจากปัจจุบันมีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นกว่าเดิม กระเป๋าและสัมภาระก็มีมากขึ้น โดยเฉพาะในปีหน้าจะมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่โตเกียว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารท่านอื่น โดยกระเป๋าจะถูกวางในพื้นที่ด้านหลังของขบวนรถ หรือในมุมพิเศษ พร้อมจะติดตั้งที่ล็อคกันเลื่อนให้ในลำดับต่อไป

สำหรับขนาดกระเป๋าที่ต้องจองที่เก็บกระเป๋าล่วงหน้า จะมีขนาด 160-250 ซม. หากมีขนาดต่ำกว่าที่แจ้ง ไม่ต้องจองค่ะ

ท่านไหนมีแพลนเดินทางปีหน้า ลองวัดขนาดกระเป๋าเดินทางกันด้วยนะคะ หากมีขนาดตามที่ได้แจ้งไป อย่าลืมไปจองที่เก็บกระเป๋ากันด้วยค่ะ จะได้ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มค่ะ

ที่มาhttps://www.facebook.com/KrobkruengJAPAN/?__tn__=kCH-R&eid=ARC0vszIsbtSSajPXBpd7vm49ws0nx-0e0kn7usAQP4KsFsJ5_g22gocPwP3iS2gFrgVBp-GhQWafGu8&hc_ref=ARR4vPTOa0kMCdDiOXAJ9ny5Ged9sKi6Aq33cUhgmKUS4f1EZ4QaXd3dRh_f9Az4RAA&fref=nf&__xts__[0]=68.ARD1zQAS35_7zxiYPYNb0N0OJeHDt19xv6zzAa_IMUWfllmJV_rSt3F8tNHUbJ7udITbktjAXcZtdzXwKiusiffN_rZ153LJldV9HOdBiiUvZzsMsF3IHjWfoIMgzXcRM78CYUbsBFTErwmAscEFq9e4LGzAKSZsBfkk9przp_9j2S-Gc51sRWYQLpfQESvuvoMY3yAz8EjZw1OdpBwXsSzpMIa9F1WBwQJbYmHzSz1ENiawU3cAyz6dsDuKpi0khkZ1z1EH5OLsrEA0QO9YUayuCAQI8ghtuuyyM7sWvnb9F3SAsMUeCD6N-uLKa6Amfl2rnWKyF-mqijKXnj3H

 

Top