ไต้หวัน เพิ่มการตรวจกระเป๋านักท่องเที่ยวขาเข้า เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร - ALL ABOUT JOURNEY

ศูนย์ป้องกันภัยพิบัติโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เผิดเผยข้อมูลว่า มีการตรวจพบนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไต้หวัน นำขนมไหว้พระจันทร์ที่เป็นเนื้อสัตว์เป็นส่วนผสม เข้ามาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น  ซึ่งหากพบว่าเป็นเนื้อหมูจะมีโทษปรับเป็นเงินกว่า 200,000 เหรียญไต้หวัน ทางประเทศไต้หวันจึงได้มีมาตรการเพิ่มในการตรวจกระเป๋า ของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสถิติของศูนย์ป้องกันภัยพิบัติโรคอหิวาต์แอฟริกา พบว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรรุนแรงมากขึ้น ในหลายประเทศแถวเอเชีย จึงต้องเพิ่มมาตรการตรวจสอบให้เข้มงวดมากขึ้น

หากช่วงนี้มีเดินทางเข้าประเทศในแถบเอเชีย และเจ้าหน้าที่มีการตรวจกระเป๋าเพิ่มเติม ไม่ต้องตกใจไปนะคะ เป็นการตรวจเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรค่ะ

ที่มา : https://th.rti.org.tw/news/view/id/2001484

Top