ซาอุดิอาระเบีย ประกาศกฎใหม่อนุญาตให้คู่รักชาวต่างชาติที่ยังไม่แต่งงานกันสามารถเข้าพักห้องเดียวกันที่โรงแรมได้ - ALL ABOUT JOURNEY

มีข่าวดีอีกแล้วค่ะ สำหรับคู่รักชาวต่างชาติที่จะไปเที่ยวซาอุดิอาระเบีย เดิมทีต้องพกหลักฐานยืนยันว่าเป็นคูสมรสกันไปด้วยเพื่อแสดงให้พนักงานดู เพื่อจะได้เข้าพักด้วยกันได้ ดูเป็นเรื่องเล็กน้อยๆ แต่จริงๆก็ดูยุ่งยากในการเตรียมเอกสาร ทางการซาอุดิอาระเบียมีประกาศใหม่ อนุญาตให้คู่รักชาวต่างชาติที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน สามารถพักด้วยกันได้ โดยไม่ต้องแสดงเอกสารใดๆ ค่ะ และกฎใหม่นี่ยังอนุญาตให้ผู้หญิงสามารถพักโรงแรมคนเดียวได้ด้วยค่ะ เพื่อเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของซาอุดิอาระเบีย จึงได้มีข้อกำหนดใหม่นี้ขึ้นมาค่ะ

ที่มา : https://www.bbc.com/thai/international-49952370?ocid=socialflow_facebook

Top