สรุปมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า COVID-19 ของประเทศต่างๆ (ประเทศขึ้นต้นด้วย J- ประเทศขึ้นต้นด้วย N) - ALL ABOUT JOURNEY

J

JAMAICA – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ผู้ที่เคยพักอาศัยในประเทศจีนทุกคนต้องถูกกักบริเวณ 14 วันเพื่อดูอาการ

JAPAN – ประกาศเมื่อ 18.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักอาศัยและผู้ที่ถือพาสปอร์ตที่ออกในมณฑลหูเป่ย์และมณฑลเจ้อเจียงในประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น คู่สมรส บุตร

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่เคยอยู่ในเรือ Westerdam เข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือสัญชาติญี่ปุ่น

JORDAN – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยไปประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ถือสัญชาติจอร์แดน คู่สมรส บุตร

K

KAZAKHSTAN – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ยกเลิกสิทธิไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือสัญชาติจีนซึ่งไปที่ Almaty (ALA), Aktau (SCO), Astana (TSE), Karaganda (KGF), Shymkent (CIT) และ Taraz (DMB)

KIRIBATI – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศใดก็ตามที่ยืนยันแล้วว่ามีการระบาดของไวรัสเข้าประเทศ

KOREA (REP.) – ประกาศเมื่อ 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักอาศัยในมณฑลหูเป่ย์ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ

– ไม่อนุญาตให้ผู้ถือพาสปอร์ตที่ออกในมณฑลหูเป่ย์เข้าประเทศ

– ยกเลิกวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ที่ออกในมณฑลหูเป่ย์ทั้งหมด

– ผู้ถือสัญชาติจีนที่ต้องการไปเปลี่ยนเครื่องที่เกาหลีใต้ต้องขอวีซ่า

KOREA (DEM. PEOPLE’S REP.) – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

– ผู้ที่จะเข้าประเทศเพื่อทำธุรกิจต้องถูกกักบริเวณเพื่อดูอาการ 14 วัน

KOSOVO (REP.) – ประกาศเมื่อ 07.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ถือสัญชาติจีนเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ ลูกเรือของสายการบิน

KUWAIT – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ถือสัญชาติจีน ผู้ถือพาสปอร์ตฮ่องกง เข้าประเทศ

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักในประเทศจีน ฮ่องกง ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ

M

MACAO (SAR CHINA) – ประกาศเมื่อ 14.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรหรือเคยพักอาศัยในมณฑลหูเป่ย์ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น มีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ

– ผู้ที่ถือพาสปอร์ตมาเก๊าหรือเคยพักอาศัยในมณฑลหูเป่ย์ในระยะเวลา 14 วันต้องกรอกข้อมูลด้านสุขภาพ

MADAGASCAR – ประกาศเมื่อ 11.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักในประเทศจีนเข้าประเทศ

MALAYSIA – ประกาศเมื่อ 12.02.2020

– ไม่อนุญาตให้บุคคลและลูกเรือสายการบินที่เคยพักอาศัยในมณฑลหูเป่ย์ เจ้อเจียง และ เจียงซูในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติมาเลเซีย ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในมาเลเซีย

– ไม่อนุญาตให้ผู้มีสัญชาติจีนที่ถือพาสปอร์ตซึ่งออกในมณฑลหูเป่ย์เข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในมาเลเซีย

MALDIVES – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยไปประเทศจีนในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ถือสัญชาติมัลดีฟส์

MARSHALL ISL. – ประกาศเมื่อ 17.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยไปประเทศจีน ฮ่องกง มาเก๊า ในระยะเวลา 30 วันเข้าประเทศ

MAURITIUS – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักหรือเคยไปประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ในระยะเวลา 14 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในมอริเชียส (ถูกกักบริเวณเพื่ออูอาการ)

MICRONESIA (FEDERATED STATES) – ประกาศเมื่อ 14.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไปประเทศจีนหลังวันที่ 5 ม.ค. 2563 เข้าประเทศ ยกเว้น ลูกเรือของสายการบิน

– ผู้ที่อยู่ในประเทศที่ยืนยันแล้วว่ามีการระบาดของไวรัส ต้องพักอาศัยในประเทศที่ปลอดถัยจากไวรัสอย่างน้อย 14 วันก่อนเข้าประเทศ ยกเว้น ลูกเรือของสายการบิน

MONGOLIA – ประกาศเมื่อ 10.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยพักหรือเคยไปประเทศจีน ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊า ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2563 เข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่มีถิ่นฐานถาวรในมองโกเลีย

MYANMAR – ประกาศเมื่อ 06.02.2020

– ผู้ถือสัญชาติจีนและผู้ที่เดินทางจากประเทศจีนด้วยสายการบินของประเทศจีนไม่สามารถขอ visa on arrival ได้

 

N

NEW ZEALAND – ประกาศเมื่อ 07.02.2020

– ไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่ไปเปลี่ยนเครื่องในประเทศจีนหลังวันที่ 2 ก.พ. 2563 ผ่านหรือเข้าประเทศ

– ผู้ถือสัญชาติและผู้มีถิ่นฐานถาวรในนิวซีแลนด์ต้องถูกกักตัวเพื่อดูอาการ 14 วัน

NIUE – ประกาศเมื่อ 19.02.2020

– ไม่อนุญาตให้ผู้ที่เคยไปประเทศจีนในระยะเวลา 30 วันเข้าประเทศ ยกเว้น ผู้ที่ได้ไปพักในประเทศที่ปลอดเชื้อแล้วอย่างน้อย 14 วันและมีใบรับรองแพทย์ที่ออกไม่เกิน 3 วัน

Top