ญี่ปุ่น ประกาศปิดประเทศอย่างเป็นทางการ เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 - ALL ABOUT JOURNEY

สถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่มีผูู้ติดเชื้อทั่วโลกและทยอยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้แต่ละประเทศ ต้องมีมาตรการที่เข้มงวด โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย มีการใช้มาตรการปิดประเทศ ในการควบคุมโรค ล่าสุด ประเทศญี่ปุ่นก็ได้ประกาศปิดประเทศ อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วค่ะ เนื่องจากมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยจะเริ่มใช้มาตรการนี้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะสามารถจัดการได้

ประเทศไทยก็เป็น 1 ในประเทศที่ห้ามเดินทางเข้าญี่ปุ่น เราคงต้องคอยตามสถานการณ์กันค่ะ แอดมินหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสถานการณ์โรคโควิด-19 จะดีขึ้น และเราจะกลับมาเดินทางท่องเที่ยวกันได้อีกครั้งค่ะ

ที่มา : https://www.facebook.com/110016533696454/posts/237199250978181/

Top