ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์: Grand Switzerland 9 วัน 6 คืน บินกับ Qatar Airways (QR) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์: Grand Switzerland 9 วัน 6 คืน บินกับ Qatar Airways (QR)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ค.     04-12 (วันฉัตรมงคล หยุด ส-อา 04-05 พ.ค.) / 18-26 (วันวิสาขบูชา หยุด พ 22 พ.ค.)
 • มิ.ย.     01-09 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 01-03 มิ.ย.)

Highlight

 • อาหารไทย 1 มื้อ / เมนูพิเศษ ฟองดูว์แบบต้นตำรับ / อาหารกลางวันเมนูที่ดีที่สุด ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว
 • นั่งรถไฟสายโรแมนติก Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งรถไฟ กลาเซียร์เอ็กซเพรส  Glacier Express
 • ขึ้นรถไฟไปยัง ยอดเขากรอนเนอร์แกรต เพื่อถ่ายรูป ยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น
 • ถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์ ชาลี แชปปลิ้น และ ประติมากรรมส้อม ที่ เมืองเวเวย์ Vevey
 • ขึ้นพิชิต ยอดเขาจุงเฟรา Top of Europe บนความสูง 4,158 เมตร (13,642 ฟุต)
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโต สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ที่เสียชีวิตในการอารักขาพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งประเทศฝรั่งเศส
 • ชม สะพานไม้คาเปล ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี สร้างตั้งแต่ศตวรรษที่ 14
 • ชมความสวยงามของ น้ำตกไรน์
 • ช้อปปิ้ง ลูเซิร์น

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินโดฮา  – มิลาน (อิตาลี)
 • วันที่ 2     มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 • วันที่ 3     อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT  – เที่ยวชมเมือง
 • วันที่ 4     ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ทาสซ์ – ลอยเกอร์บาด
 • วันที่ 5     ลอยเกอร์บาด– เวเวย์ – เบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – หอนาฬิกาเบิร์น  – เมืองสเปียซ  – ทะเลสาบธูน – อินเทอร์ลาเค่น
 • วันที่ 6     เลาเทอร์บรุนเน่น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ  – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น
 • วันที่ 7     อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
 • วันที่ 8     ซูริก – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่  –สนามบินกรุงซูริค – สนามบินโดฮา – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 9     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  139,888 - 143,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG12-CHE-GG09-96QR-01Jun2024-A231129

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* ปีใหม่ ทัวร์จีน (China) หางโจว เหิงเตี้ยน สั้งเหร่า หุบเขาวั่งเซียน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 5 วัน 4 คืน บินกับ Air Asia (FD)

Code: #IB06-CHN-BT-HGH03-FD-27Mar2024-PH231002

27,999-30,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: พ.ย.2566-มี.ค.2567

Top