*บินตรง* ทัวร์ เติร์กเมนิสถาน + อุซเบกิสถาน + ทาจิกิสถาน + คาซัคสถาน + คีร์กิซสถาน (China): เอเชียกลาง 5 สถาน 15 วัน บินกับ Turkmenistan Airlines (T5) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ เติร์กเมนิสถาน + อุซเบกิสถาน + ทาจิกิสถาน + คาซัคสถาน + คีร์กิซสถาน (China): เอเชียกลาง 5 สถาน 15 วัน บินกับ Turkmenistan Airlines (T5)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ค.     05-19 (วันฉัตรมงคล หยุด ส-อา 04-05 พ.ค.) / 26-09 มิ.ย. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 01-03 มิ.ย.)
 • ต.ค.     14-28 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

 • บินภายในโปรแกรม 4 เที่ยวเพื่อประหยัดเวลา

เติร์กเมนิสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม มัสยิด และ สุสานของเติรก์ เมนบาชิ (Spiritual Mosque and Mausoleum of Turkmenbashi)
 • ชม หลุมไฟนรก หลุมยักษ์กว้างใหญ่ที่มีเปลวเพลิงลุกสว่างไสวต่อเนื่องไม่เคยดับมากว่า 44 ปี
 • เข้าชม ป้อมปราการโบราณปาร์เทียน (Parthian Fortress of Nisa)
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National Museum of History and Ethnography)

อุซเบกิสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม คุนยาอาร์ค (Kunya Ark) พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
 • ชม ที่ฝั่งศพของ พาร์ราวาน มัคหมูด (Pakhlavan Makhmud) ถูกสร้างเป็นโดมสีฟ้าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นในคีวา
 • ชม พระราชวังฤดูร้อน ทัช คอบลี (Tash Hauli/ Stone courtyard)
 • เข้าชม พระราชวังนูรูลาเบย์ (Nurullabay Palace) สร้างขึ้นระหว่างปี 1910 – 1918

ทาจิกิสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชม อนุสาวรีย์อิสมาอิล โซมานี(Ismail Somani Monument) ต้นกำเนิดของการสร้างประเทศทาจิกิสถาน
 • ชม อนุสรณ์สถานของกวีผู้ปกครองทาจิกิสถาน ในยุคศตวรรษที่ 12 (Mausoleum of Sheikh Muslihiddin)
 • เข้าชม พระราชวังวัฒนธรรมของอาร์บอบ (Arbob Cultural Palace) สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1950
 • เข้าชม ปราสาทอิสทาราฟชาน (Istaravshan Castle)
 • ชม เมืองซารามซ์ (Saramz Ancient City) เมืองโบราณต้นแบบของสังคมเมือง มีอายุเก่าแก่กว่า 5,500 ปี
 • เยือน จุดชมวิวที่แอนชอพพาส (Anzob Pass) สูงกว่า 3,372 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • ชม ป้อมปราการฮิสซาร์ (Hissar Fortress) สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 3
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์วัตถุโบราณและงานศิลปะ (Museum of National Antiquities)

คาซัคสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • ชมความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ Issyk Lake ทะเลสาบสีเขียวอ่อน อัญมณีแห่งอัลมาตี
 • ขึ้นเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาคอคโตเบ (Kok-Tobe) จุดที่สูงที่สุดในเมืองอัลมาตี สูงถึง 1,130 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาตร์แห่งกรุงอัลมาตี(Central Historical Museum)

คีร์กิซสถาน

 • อาหารจีน 1 มื้อ
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ (National History Museum)
 • ชม หอคอยบูรานา (Burana Tower) หอคอยมินาเรต์ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 11
 • เที่ยว อุทยานแห่งชาติอลา-อาร์ชา (Ala-Archa) พื้นที่กว่า 200 ตารางกิโลเมตร ที่ระดับความสูง 1,500-4,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – อาซกาบัต (ประเทศเติร์กมินิสถาน)
 • วันที่ 2     อาชกาบัต
 • วันที่ 3     อาชกาบัต – หลุมไฟนรก (Door to Hell) – อาชกาบัต
 • วันที่ 4     อาชกาบัต –  นิสา – ดาโชกุซ
 • วันที่ 5     ดาโชกุซ – คีวา (ประเทศ อุซเบกิสถาน)
 • วันที่ 6     คีว่า – ทาชเคนต์
 • วันที่ 7     ทาชเคนต์ – ด่านออยเบค – คูจานด์ (ประเทศ ทาจิกิสถาน)
 • วันที่ 8     คูจานด์ – อิสตาราฟชาน – ไอนี– เพนจิเค้นท์
 • วันที่ 9     เพนจิเค้นท์ – ซารามซ์ – แอนชอพพาส – ดูชานเบ
 • วันที่ 10    ดูชานเบ – ฮิสซาร์ – ดูชานเบ
 • วันที่ 11    ดูชานเบ – อัลมาตี (ประเทศคาซัคสถาน)
 • วันที่ 12    อัลมาตี – Issyk Lake
 • วันที่ 13    บิชเคก – โทกโม๊ค – บิชเคก (ประเทศคีร์กิซสถาน)
 • วันที่ 14    บิชเคก – โทกโม๊ค – อัลมาตี
 • วันที่ 15    สนามบินอัลมาตี  – สนามบินสุวรรณภูมิ

  189,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH14-CenAsia-KAZ+TKM+UZB+TJK+KGZ-14Oct2024-A240209

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top