*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์จีน (China) ชิงเต่า-ภูเขาไท่ซาน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 4 คืน บินกับ ซานตง แอร์ไลน์ (SC) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* สงกรานต์ ทัวร์จีน (China) ชิงเต่า-ภูเขาไท่ซาน (ไม่เข้าร้านรัฐบาล) 6 วัน 4 คืน บินกับ ซานตง แอร์ไลน์ (SC)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • มี.ค.     09-14 / 16-21 / 23-28
 • เม.ย.    06-11 (วันจักรี หยุด ส-อา 06-07 เม.ย.) / 13-18 (วันสงกรานต์ หยุด ส-อ 13-16 เม.ย.) / 20-25
 • พ.ค.     11-16 / 18-23 (วันวิสาขบูชา หยุด พ 22 พ.ค.) / 25-30
 • มิ.ย.      01-06 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 01-03 มิ.ย.) / 08-13 / 15-20 / 20-27
 • ก.ค.      06-11 / 13-18 / 20-25 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด ส-อา 20-21 ก.ค.) / 27 ก.ค.-01 ส.ค. (วันพระบรมราชสมภพ ร.10 หยุด อา-จ 28-29 ก.ค.)
 • ส.ค.      03-08 / 10-15 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.) / 17-22 / 24-29
 • ก.ย.      07-12 / 14-19 / 21-26
 • ต.ค.      12-17 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 19-24 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.) / 26-31

Highlight

 • ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล / พักโรงแรม 4-5 ดาว
 • เยือนเมืองชิงเต่า เมืองทางเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง เป็นแหล่งกำเนิดของศาสนาเต๋า ซึ่งเป็นศาสนาพื้นเมืองของจีน
 • เยือนบ้านเกิดของศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ ขงจื้อ
 • ชมภูเขาไท่ซาน ภูเขาที่สวยงาม ที่ใหญ่และศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ยอดสูงสุดคือ ยอดจักรพรรดิหยก มีความสูง 1532.7 เมตร (5028.5 ฟุต)
 • ชมสวนบนเนิน “เขาปลาเล็ก” ที่มีบ้านตุ๊กตาจำลองในยุคเยอรมันเข้าครอง บนยอดขามีศาลแปดเหลี่ยม ที่สามารถชมวิวเมืองชิงเต่า
 • เยือนโรงเบียร์ชิงเต่า เป็นโรงเบียร์ระดับ Top 3 ของโลก
 • เยือนหมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง หรือ หยางเจียปู้ ได้ก่อเกิดฃึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่ง (ค.ศ 960-1279) สืบจนถึงปัจจุบัน เป็นหมู่บ้านที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปะสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ทำจากมือ
 • เยือนเมืองจี่หนาน เมืองที่มีน้ำพุธรรมชาติ 733 แห่งกระจายอยู่ในตัวเมือง จนได้รับสมญาว่า “เมืองแห่งน้ำพุอันดับหนึ่งในใต้หล้า
 • ชม ทะเลสาบต้าหมิงหู ทะเลสาบนี้เกิดจากบ่อน้ำใต้ดิน มีเนื้อที่ 70,000 ตารางเมตร
 • ชมบ่อน้ำพุ เฮยหู่เฉวียน (น้ำพุเสือดำ) ถือเป็นบ่อน้ำพุ 1 ในจำนวน 72 บ่อของเมืองจี่หนาน ที่ได้ชื่อว่า น้ำพุเสือดำ เนื่องจากเวลาน้ำพุที่พ่นออกมาจะมีเสียงดังก้องเหมือนเสือคำราม
 • ชม ความอลังการยิ่งใหญ่ ข่งฝู่บ้านขงจื้อ อยู่ติดกับศาลเจ้าขงจื้อ เดิมเป็นที่ว่าการอำเภอชีวีผู่ ต่อมา สมัยจักรพรรดิฮั่นหว่ตี้ 141 ก่อนคริสตกาล) ได้ยกให้เป็นอนุสรณ์สถานระลึกถึงขงจื้อ
 • ชม  วัดขงจื้อ (ศาลเจ้าข่งเมี่ยว)  แห่งเมืองชีว์ฝู่ เป็นวัดขงจื้อที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในเอเชียตะวันออก เคยใช้เป็นสถานที่พำนักของขงจื้อ

กำหนดการ

 • วันที่ 1    นัดพบที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2    สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินชิงเต่า-สะพานจั้นเฉียว – เขาปลาเล็ก – พิพิธภัณฑ์โรงเบียร์ชิงเต่า
 • วันที่ 3    ชิงเต่า – เหว่ยฟาง – หมู่บ้านศิลปะตระกูลหยาง – จี่หนาน – เมืองโบราณจี่หนานหมิงสุ่ย
 • วันที่ 4    จี่หนาน –  ทะเลสาบ Daming  – น้ำพุเสือดำ – เมืองชีว์ฝู่ –  บ้านขงจื้อ – ศาลเจ้าขงจื้อ – ไท่อัน
 • วันที่ 5    ไท่ซาน – หนานเทียนเหมิน(ประตูสวรรค์) – ถนนเทียน – วัดอี้หวง -วัดไต้เมี่ยว – จัตุรัสเทียนจิน
 • วันที่ 6    ไท่อัน – ชิงเต่า – จัตุรัสอู่ซือ – ถนนแปดสาย – สวนสาธารณะจงซาน – กรุงเทพฯ

  35,000-38,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP09-CHN-SHANDONG-26OCT2024-PH240219

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

*บินตรง* วันสงกรานต์ ทัวร์ จีน (China): WINTER KUNMING คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Kunming Airlines (KY)

Code: #IT16-CHN-ShangriLa-T2G-KMG05KY-29Jun2024-A240228

28,199 - 33,999 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: มี.ค.- มิ.ย. 2567

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): ฉางซา จางเจียเจี้ย เที่ยวครบสูตร ฝูหรง ฟ่งหวง ***ไม่เข้าร้านรัฐบาล*** 6 วัน 5 คืน บินกับ Thai Lion Air (SL)

Code: #IG04-CHN-GO1CSX-SL002-29Jun2024-PH240213

29,991-32,991 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: เม.ย. - มิ.ย. 2567

Top