*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia (FD) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ จีน (China): คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า 6 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia (FD)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ค.     15-20 / 22-27 (วันวิสาขบูชา หยุด พ 22 พ.ค.) / 29-03 มิ.ย. (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 01-03 มิ.ย.)
 • มิ.ย.     05-10 / 12-17 / 19-24 / 26-01 ก.ค.
 • ก.ค.     03-08
 • ส.ค.     21-26 / 28-02 ก.ย.
 • ก.ย.     04-09 / 11-16
 • ต.ค.     16-21

Highlight

 • พิเศษ!! เมนูสุกี้ปลาแซลม่อน / สุกี้เห็ด / อาหารกวางตุ้ง
 • ชม เมืองโบราณต้าหลี่ (ต้าหลี่กู่เฉิง)
 • สักการะ วัดลามะซงจ้าหลิน (วัดโปตาลาน้อย) ศูนย์กลางศาสนาพุทธของชาวทิเบตในแชง กรีล่า
 • ชมความสวยของ สระมังกรดำ สระนำที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดในเมืองลี่เจียง
 • เยือนเมืองเก่าสุดคลาสสิค เมืองโบราณลี่เจียง เวนิสแห่งโลกตะวันออก
 • ชม อุทยานมังกรหยก แหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ดีที่สุดในจีน
 • ขึ้นกระเช้าใหญ่สู่ จุดชมวิวบนเขาหิมะมังกรหยก สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,506 เมตร
 • ชมโชว์สุดอลังการ IMPRESSION OF LIJIANG แสดงโดยชาวชนเผ่าพื้นเมืองนาซีกว่า 600 ชีวิต
 • ชมความงดงามผืนน้ำสีเทอควอยซ์ของ ทะเลสาบไป๋สุยเหอ
 • ชม ตำหนักทอง โบราณสถานสำคัญของเมืองคุนหมิง
 • เยือน สวนน้ำตกคุนหมิง ชมน้ำตกใหญ่ยักษ์ และ ทะเลสาบอีก 2 แห่งที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์
 • ช้อปปิ้ง เมืองโบราณลี่เจียง / ร้านหยก / ร้านยา

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินดอนเมือง • สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • เมืองต้าหลี่
 • วันที่ 2     เมืองโบราณต้าหลี่ • ผ่านชมเจดีย์สามองค์ • วัดเจ้าแม่กวนอิมแปลงกาย • แชงกรีล่า • เมืองเก่าจงเตี้ยน
 • วันที่ 3     วัดลามะซงจ้านหลิน • ช่องแคบเสือกระโจน • เมืองลี่เจียง • สระมังกรดำ (เหยหลงถัน) • เมืองโบราณลี่เจียง
 • วันที่ 4     อุทยานมังกรหยก • นั่งกระเช้าขึ้นภูเขาหิมะมังกรหยก • โชว์ความประทับใจลี่เจี่ยง (โชว์จางอี้โหม่ว) • อุทยานน้ำหยก • ทะลสาบไป๋สุยเหอ • เมืองโบราณซูเหอ
 • วันที่ 5     เมืองลี่เจียง • นั่งรถไฟความเร็วสูง • เมืองคุนหมิง • ตำหนักทอง • ร้านบัวหิมะ • สวนน้ำตกคุนหมิง • ร้านหยก • ประตูม้าทองไก่หยก
 • วันที่ 6     สนามบินคุนหมิงฉางสุ่ย • สนามบินดอนเมือง • กรุงเทพฯ

  24,999 - 26,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHN-Kunming-BT-KMG21_FD-23Oct2024-A240411

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top