ทัวร์ จอร์เจีย (Georgia): Special Georgia 8 วัน 5 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ จอร์เจีย (Georgia): Special Georgia 8 วัน 5 คืน บินกับ Turkish Airlines (TK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ค.     18-25 (วันวิสาขบูชา หยุด พ 22 พ.ค.)
 • มิ.ย.     02-09 (วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี หยุด ส-จ 01-03 มิ.ย.)
 • ก.ค.     20-27 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด ส-อา 20-21 ก.ค.)
 • ส.ค.     08-15 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.)
 • ก.ย.     21-28
 • ต.ค.    12-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 16-23 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

 • ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี (BLACK SEA)
 • ชมรูปป้ันอาลีและนีโน่ (ALI AND NINO) รูปป้ันสูง 8 เมตร ริมทะเลดำที่สามารถเคลื่อนไหวได้
 • ชมบรรยากาศของบ้านเรือนเก่า ในย่าน Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square สร้างขึ้นในปี 2009
 • ชมสวนบอร์จอมี่ (BORJOMI CITY PARK) พร้อมนั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ
 • เข้าชม พิพิธภัณฑ์สตาลิน (Stalin Museum)
 • นั่งรถจี๊บ 4WD เพื่อไปชมความงามของ โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH) ซึ่งถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่ 14
 • ชม อนุสรณ์สถานรัสเซีย-จอร์เจีย (Russia-Georgia Friendship Monument)
 • ชม ป้อมอนานูรี (ANANURI FORTRESS) ถูกสร้าง ขึ้นให้เป็นป้อมปราการในศตวรรษที่ 16-17
 • ชม วิหารสเวติสโคเวลี (SVETI TSKHOVELI CATHEDRAL) ถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่11 โบสถ์แห่งนี้ถือเป็นศูนย์กลางทางศาสนาที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของจอร์เจีย
 • ชม อารามจวารี (Jvari monastery) หรืออารามแห่งกางเขน สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ยุคศตวรรษที่ 6
 • ชม Chronicle of Georgia อนุสรณ์ขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่บนเนินเขา
 • ชม มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี (HOLY TRINITY CATHEDRAL OF TBILISI) ถูกจัดให้เป็นสิ่งก่อสร้างทางศาสนาที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในแถบอ่าวเปอร์เซีย และมีความสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก
 • ชม โบสถ์เมทเตห์คี (METEKHI CHURCH) โบสถ์ที่มีประวัติศาสตร์อยู่คู่บ้านคู่เมืองของทบิลิซี
 • ชมวิหาร Soini แห่งมิทั่น เป็น โบสถ์ออร์โธดอกซ์ของจอร์เจีย
 • ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ ป้อมนาริคาล่า (NARIKALA FORTRESS) ป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมโบราณที่ถูกสร้างในราวศตวรรษที่ 4
 • ถ่ายรูป มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA) เป็นรูปปั้นหญิงสาวสูง 20 เมตร บนยอดเขาโซโลลากิ (SOLO LAKI HILL) ในนครทบิลิซี โดยรูปปั้นนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อฉลองนครทบิลิซีอายุครบ 1,500 ปี
 • ถ่ายรูปกับ โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี (ABANOTUBANI SULFUR BATHS)
 • ช้อปปิ้ง THE BOULVARD / ถนนคนเดินรุสตาเวลี (RUSTAVELI STREET) / ย่านฟรีดอมสแควร์ (FREEDOM SQUARE) / GALLERIA MALL / ถนนคนเดินชาเดอร์นี่ (SHARDEN STREET)

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพ –  อิสตัลบูล
 • วันที่ 2    อิสตันบูล – บาทูมี – ประติมากรรม “Ali and Nino” – ล่องเรือในทะเลดําชมอ่าวเมืองบาทูมี – Old Town และ Batumi ชม Piazzal Square และ Medea Square
 • วันที่ 3    บาทูมี – เมืองบอร์จอมี (BORJOMI) –สวนบอร์จอมี (BORJOMI CITY PARK)-นั่งกระเช้า ขึ้นยอดเขาเพื่อชมความงามของหุบเขา และสวนโดยรอบ
 • วันที่ 4    บอร์จอมี-เมืองกอรี (GORI)-พิพิธภัณฑ์สตาลิน-คัสเบกี-   รถจี๊บ 4WD-โบสถ์เกอร์เกตี้ (GERGETI TRINITY CHURCH)-อนุสรณ์สถานรัสเซีย- จอร์เจีย
 • วันที่ 5    ป้อมอนานูรี- อ่างเก็บน้ำซินวาลี-วิหารสเวติสโคเวลี -มหาวิหารจวารี- History Memorial of Georgia
 • วันที่ 6    มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งทบิลิซี-โบสถ์เมทเตห์คี- Soini Cathedral-มหาวิหารอันชิสคาติ-FREEDOM SQUARE& GALLERIA MALL
 • วันที่ 7    ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าป้อมนาริคาล่า -มารดาแห่งจอร์เจีย (MOTHER OF GEORGIA)-โรงอาบน้ำโบราณ อะบาโนตูบานี-ถนนคนเดินชาเดอร์นี่-อีสตันบลู
 • วันที่ 8     กรุงเทพ

  57,988-59,988 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IP03-GEO-SP8D5N-TK-16OCT2024-PH240507

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top