*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 7 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia X (XJ) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ ญี่ปุ่น (Japan): โอซาก้า เกียวโต โตเกียว 7 วัน 5 คืน บินกับ Air Asia X (XJ)

กำหนดการเดินทาง

2567

ต.ค.     08-14 / 14-20 (วันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 18-24 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)

Highlight

 • พิเศษ เมนูขาปูยักษ์สไตล์ญี่ปุ่น พร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
 • สักการะ หลวงพ่อโตแห่งเมืองนารา หรือ ไดบุทสึ ในวิหารไม้ใหญ่ที่สุดในโลกที่ วัดโทไดจิ (Todaiji)
 • เยือน วัดคัตสึโอจิ  หรือ วัดดารุมะ มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 1,300 ปี
 • ชม ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ (Fujimi-inari) ที่โด่งดังจาก ประตูโทริอิ (Torii Gate) หรือ เสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้น
 • เยือน หมู่บ้านโอชิโนะฮักไค (Oshino Hakkai Village)
 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น
 • ชม วัดอาซากุสะ หรือ วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) วัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียว นมัสการ องค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำ
 • ช้อปปิ้ง ย่านซาคาเอะ / ย่านชินจูกุ

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – โอซาก้า (สนามบินคันไซ)
 • วันที่ 2     โอซาก้า (สนามบินคันไซ) – นารา – วัดโทไดจิ(หลวงพ่อโต) – โอซาก้า – วัดคัตสึโอจิ(วัดดารูมะ)
 • วันที่ 3     อิสระท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ในโอซาก้าหรือซื้อทัวร์เสริม UNIVERSAL STUDIOS JAPAN
 • วันที่ 4     เกียวโต – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – กิจกรรมชงชา – นาโกย่า – ช้อปปิ้งซาคาเอะ
 • วันที่ 5     ทดลองนั่งรถไฟชินคันเซ็น – จังหวัดชิสุโอกะ – ทะเลสาบฮามานะโกะ – หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก – เมนูขาปูยักษ์ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่ 6     โตเกียว –  วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูปวิวโตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ –  ช้อปปิ้งซินจูกุ
 • วันที่ 7     อิสระตามอัธยาศัย – โตเกียว (สนามบินนาริตะ) –สนามบินสุวรรณภูมิ

  45,900 - 48,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-JPN-Tok+Osa+Kyo-GO2KIX-XJ002-14Oct2024-A240511

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top