*บินตรง* ทัวร์ชมใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น (Japan): UNSEEN YAMAGUCHI SHIGOKU AUTUMN 7 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*บินตรง* ทัวร์ชมใบไม้เปลี่ยนสี ญี่ปุ่น (Japan): UNSEEN YAMAGUCHI SHIGOKU AUTUMN 7 วัน 5 คืน บินกับ Thai Airways (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ต.ค.     11-17 (วันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 18-24 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)
 • พ.ย.     15-21 / 29-05 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด พฤ 05 ธ.ค.)

Highlight

 • ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 3 คืน
 • ชม ปราสาทโคคุระ (Kokura Castle) มีอายุกว่า 400 ปี
 • ชม ศาลเจ้าโมโตโนสุมิ (Motono sumi Shrine) มีชื่อเสียงในเรื่องเสาโทริอิสีแดง 123 ต้น
 • ชม สะพานคินไตเคียว (Kintai Kyo Bridge) 1 ในสะพานไม้ 5 โค้งที่สวยงามที่สุดในญี่ปุ่น สร้างครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2216
 • ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ สวนโมมิจิดานิ (Momiji dani) หรือ หุบเขาใบไม้แดง
 • สักการะ ศาลเจ้าอิทซึกุชิม่า (Itsukushima Shrine) สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1136
 • ชม อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ (Atomic bomb Dome/Hiroshima Peace Memorial)
 • นั่ง กระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชม ปราสาทมัตสึยาม่า
 • ชม สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ หนึ่งในสะพานโบราณที่มีความแปลกติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น
 • สวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน 1 ใน 3 ของสวนที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น
 • ช้อปปิ้ง ถนนโดโงะ ไฮคาระ / พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู / ชินไซบาชิ / อิออน มอลล์ริงกุ เซ็นนัน

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     สนามบินสุวรรณภูมิ  – คิวชู (สนามบินฟุกุโอกะ) – ปราสาทโคคุระ – ศาลเจ้าโมโตโนะซุมิ อินาริ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่ 3     สะพานคินไตเคียว – นั่งเรือเฟอร์รี่สู่เกาะมิยาจิม่า – ชมใบไม้เปลี่ยนสี สวนโมมิจิดานิ – ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ – ฮิโรชิมะ
 • วันที่ 4     อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ – ผ่านชมสะพานทาทาระ – เกาะชิโกกุ – ถนนโดโงะ ไฮคาระ – หอนาฬิกาบตจังคาระคุริ – ออนเซ็น 300ปี โดโงะ ออนเซ็น – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่ 5     กิจกรรมนั่งกระเช้าหรือนั่งเก้าอี้เลื่อนขึ้นชมปราสาทมัตสึยาม่า – พิพิธภัณฑ์ผ้าขนหนู – ชมความสวยงามของธรรมชาติ ณ สะพานอิยะโนะคะซึระบะชิ – ศาลเจ้าโคโตฮิระกุ – แช่น้ำแร่ธรรมชาติ
 • วันที่ 6     จังหวัดคางาวะ – กิจกรรมสวมชุดยูกาตะ เดินชมสวนสวย ณ สวนริทสึริน – โอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ
 • วันที่ 7     ศาลเจ้านัมบะ ยาซากะ – อิออน มอลล์ ริงกุ เซ็นนัน – โอซาก้า (สนามบินคันไซ) –สนามบินสุวรรณภูมิ

  67,900 - 69,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG04-JPN-Fuku-GO2FUK-TG010-26Nov2024-A240516

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top