ปีใหม่ ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน บินกับ Qatar Airways (QR) - ALL ABOUT JOURNEY

ปีใหม่ ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : แกรนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 9 วัน 6 คืน บินกับ Qatar Airways (QR)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ก.ค.    18-26 (วันอาสาฬหบูชา+เข้าพรรษา หยุด ส-อา 20-21 ก.ค.)
 • ส.ค.    03-11 / 09-17 (วันแม่แห่งชาติ หยุด ส-จ 10-12 ส.ค.)
 • ก.ย.    13-21 / 27-05 ต.ค.
 • ต.ค.    11-19 (วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 18-26 / 22-30 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)
 • พ.ย.    08-16 / 15-23 / 29-07 ธ.ค. (วันพ่อแห่งชาติ หยุด พฤ 05 ธ.ค.)
 • ธ.ค.    06-14 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด อ 10 ธ.ค.) / 25-02 ม.ค. 68 / 29-06 ม.ค. 68 (วันปีใหม่ หยุด อ 31 ธ.ค.-พ 01 ม.ค. 68)

Highlight

 • เมนูพิเศษ ฟองดูว์ ต้นตำรับสวิตเซอร์แลนด์
 • นั่งรถไฟ Bernina Express , รถไฟ Glacier Express
 • เยือนหมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ Iseltwald เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ริมทะเลสาบ Lake Brienz
 • พิชิตยอดเขาจูงเฟรา
 • เที่ยวเมืองเซอร์แมทซ์ เมืองตากอากาศที่สวยงาม
 • ขึ้นเขากรอนเนอร์แกรต
 • เที่ยวเมืองลอยเกอร์บาด เมืองที่มีน้ำแร่ธรรมชาติ
 • ชม ทะเลสาบลูเซิร์น ทะเลสาบสวยงามตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา
 • ชม สะพานไม้คาเปล อันเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า 600 ปี ที่สร้างทอดตัวข้ามแม่น้ำรอยส์ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14

กำหนดการ

 • วันที่ 1    กรุงเทพฯ – มิลาน (อิตาลี)
 • วันที่ 2    มิลาน – ทิราโน่ – นั่งรถไฟ “เบอร์นิน่า เอกซ์เพรส” – เซ็นต์มอริทซ์ – เดินชมเมือง –ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง
 • วันที่ 3    อันเดอร์แมทซ์ – รถไฟกลาเซียเอกซ์เพรส GLACIER EXPRESS – เซอร์แมทซ์ ZERMATT เดินเที่ยวชมเมือง
 • วันที่ 4    ยอดเขากรอนเนอร์แกรต – ชมยอดเขาแมทเธอร์ฮอร์น – ทาสซ์ – ลอยเกอร์บาด
 • วันที่ 5    ลอยเกอร์บาด– เวเวย์ – เบิร์น – ย่านมาร์คกาสเซ – หอนาฬิกาเบิร์น  – เมืองสเปียซ  – ทะเลสาบธูน – อินเทอร์ลาเค่น
 • วันที่ 6    เลาเทอร์บรุนเน่น – พิชิตยอดเขาจุงเฟรา – สถานีรถไฟสูงที่สุดในยุโรป – ลานหิมะ  – ถ้ำน้ำแข็ง 1,000 ปี – หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์ – ลูเซิร์น
 • วันที่ 7    อนุสาวรีย์สิงโต – ทะเลสาบ ลูเซิร์น – สะพานไม้คาเปล – เมืองซุก – ซาร์ฟเฮาเซ่น –น้ำตกไรน์ – ซูริก – ชมเมือง
 • วันที่ 8    ซูริก – สะพานมุนสเตอร์ – ถนนบานโฮฟซตราสเซ่  – กรุงเทพฯ
 • วันที่ 9    ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  140,888-159,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IG12-CHE-GG09-29Dec2024-PH240613

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top