ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : Autumn Mono Switzerland 8 วัน 5 คืน บินกับ ETIHAD AIRWAYS (EY) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland) : Autumn Mono Switzerland 8 วัน 5 คืน บินกับ ETIHAD AIRWAYS (EY)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ต.ค.     16-23 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.) / 30 ต.ค.-06 พ.ย.

Highlight

 • พิชิตยอดเขาจุงฟราว TOP OF EUROPE โดยกระเช้าไฟฟ้า EIGER EXPRESS
 • เที่ยวเซอร์แมท เมืองตากอากาศที่สวยที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์
 • ชมน้ำตกไรน์ น้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
 • ชม สะพานไม้ชาเปล หรือ สะพานวิหาร (Chapel bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
 • ชม รูปแกะสลักสิงโตบนหน้าผาหิน สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารสวิสฯ ในด้านความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ จงรักภักดี
 • ถ่ายรูปกับรูปปั้น “ชาร์ลี แชปลิน” (Chaplin Statue) ที่เมือง เวเว่ย์ (Vevey)
 • เที่ยวชม หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนิน (Lauterbrunnen) อยู่ท่ามกลางหุบเขาสูงชันและยังมี น้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach) ไหลลงมาจากหน้าผา
 • ชม ทิวทัศน์ที่สวยงามของทะเลสาบเบรียนซ์ (Brienz Lake)
 • ช้อปปิ้ง นาฬิกายี่ห้อดัง ที่เมืองอินเตอร์ลาเก้น (Interlaken) และ Lohri AG Store ที่เมืองซุก (ZUG)

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
 • วันที่ 2     สนามบินอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)  – สนามบิน ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – กรุงเบิร์น –  นาฬิกา ไซ้ท์ กล็อคเค่ – ไอน์สไตน์เฮาส์ – บ่อหมีสีน้ำตาล – ศาลากลางกรุงเบิร์น – เมืองโลซาน – ศาลาไทย – เมืองเวเว่ย์ –  รูปปั้น “ชาร์ลี แชปลิน” – เมืองมองเทรอซ์
 • วันที่ 3     เมืองมองเทรอซ์ – เมืองทาซ – นั่ง Shuttle Train สู่ หมู่บ้านซอร์แมท – นั่ง Shuttle train สู่เมืองทาช – อินเตอร์ลาเคน – Kirchofer
 • วันที่ 4    เมืองอินเตอร์ลาเคน – สถานีกรินเดิลวาลด์ – นั่งกระเช้าลอยฟ้าไอเกอร์เอ็กซเพรส – สถานีไอเกอร์เกลตเชอร์ – ยอดเขาจุงเฟรา – ปราสาทน้ำแข็ง – อัลไพน์ เซนเซชัน – สฟิงซ์ฮอลล์ – เมืองเลาเทอร์บรุนเนิน –  น้ำตกชเตาบ์บาค – เมืองอิเซลท์วอลด์ – ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองลูเซิร์น – สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล
 • วันที่ 5    เมืองซุก – หอนาฬิกา Zytturm – Lohri AG Store –เมืองซังกัลเลน – โบสถ์นิกายโรมันคาทอลิค –  มหาวิหารซังกัลเลน – เมืองซูริค
 • วันที่ 6    เมืองซูริค – เมืองชาฟฟ์เฮาเซิน – ชมน้ำตกไรน์ – เมืองซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – โบสถ์ Grossmünster – โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – ช้อปปิ้งถนนบานโฮฟซตราเซอร์
 • วันที่ 7    สนามบิน ซูริค (สวิตเซอร์แลนด์) – สนามบินอาบูดาบี (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) แวะพักเปลี่ยนเครื่อง – สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)
 • วันที่ 8    สนามบินสุวรรณภูมิ (ประเทศไทย)

  84,888-86,888 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #II05-CHE-SEY63-30Oct2024-PH240613

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top