ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): 7 วัน 4 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK) - ALL ABOUT JOURNEY

ทัวร์ สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland): 7 วัน 4 คืน บินกับ Emirates Airlines (EK)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • ต.ค.     13-19 (วันสวรรคต ร.9 หยุด ส-จ 12-14 ต.ค.) / 20-26 (วันปิยมหาราช หยุด พ 23 ต.ค.)
 • พ.ย.     10-16
 • ธ.ค.     04-10 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด พฤ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด อ 10 ธ.ค.) / 09-15 (วันรัฐธรรมนูญ หยุด อ 10 ธ.ค.)

Highlight

 • เมนูฟองดู 3 ชนิด / อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราว
 • ชม บ่อหมี (Bärengraben) สัญลักษณ์ของ เมืองเบิร์น
 • ชม ส้อมยักษ์ (The Fork – Alimentarium) ประติมากรรมชื่อดัง ด้วยความสูงกว่า 8 เมตรที่ เมืองเวอเวย์ (Vevey)
 • พิชิต ยอดเขากลาเซียร์ 3000 (Glacier 3000) ความสูงระดับ 3,000 เมตร โดยกระเช้าขนาดใหญ่
 • ขึ้น กระเช้า Eiger Express พิชิต ยอดเขาจุงฟราว Top Of Europe
 • ชม สะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) สะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลก สร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 14
 • ชม อนุสาวรีย์สิงโต (Lion Monument) สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงทหารหาญชาวสวิสผู้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
 • ช้อปปิ้ง ถนน Hoheweg เมืองอินเทอลาเก้น (Interlaken) / เมืองซูริค

กำหนดการ

 • วันที่ 1     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • วันที่ 2     ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ดูไบ • ซูริค • เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่
 • วันที่ 3     เวอเวย์ • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • ทาซ
 • วันที่ 4     กลาเซียร์ 3000 • อินเทอลาเก้นท์
 • วันที่ 5     อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่        เมืองกรินเดอวาลด์ • ลูเซิร์น
 • วันที่ 6     ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
 • วันที่ 7     สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

  99,999 - 105,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IB06-CHE-BT-EUR011_EK-09Dec2024-A240613

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top