*ปีใหม่* *บินตรง* ทัวร์ อินเดีย + เนปาล (India + Nepal): 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน บินกับ การบินไทย (TG) - ALL ABOUT JOURNEY

*ปีใหม่* *บินตรง* ทัวร์ อินเดีย + เนปาล (India + Nepal): 4 สังเวชนียสถาน 8 วัน 7 คืน บินกับ การบินไทย (TG)

กำหนดการเดินทาง

2567

 • พ.ย.     03-10
 • ธ.ค.     04-11 (วันพ่อแห่งชาติ หยุด พฤ 05 ธ.ค.) (วันรัฐธรรมนูญ หยุด อ 10 ธ.ค.) / 29-05 ม.ค.68 (วันปีใหม่ หยุด อ 31 ธ.ค.-พ 01 ม.ค. 68)

2568

 • ก.พ.     11-18 (วันมาฆบูชา หยุด พ. 12 ก.พ.)
 • มี.ค.     01-08

Highlight

อินเดีย

 • นมัสการ
 1. ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และ องค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้
 2. สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน นมัสการมกุฎพันธเจดีย์ (Makutabandana Stupa) สถานที่ถวายพระเพลิงพระสรีระสังขารของพระพุทธเจ้า
 3. อิสิปตนมฤคทายวัน สถานที่แสดงปฐมเทศนา
 • ขึ้นชม เขาคิชกูฎ (Griddhakuta, Vulture’s Peak) ชมทิวทัศน์ของเมืองราชคฤห์จากพื้นสูง
 • นมัสการ หลวงพ่อองค์ดำ พระพุทธรูปเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนไทยนับถือมาก
 • เยือน กุฏาคารศาลาป่า มหาวัน สถานที่ที่พระพุทธองค์ปลงพระชนมายุสังขาร
 • ชม วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
 • เยือน วัดเชตวันมหาวิหาร สร้างโดย ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี แห่งเมืองสาวัตถี
 • ชม บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี + บ้านองคุลีมาล + บ้านนางสุชาดา
 • ล่องเรือ แม่น้ำคงคา แม่น้ำอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู ชม การอาบน้ำล้างบาป บูชาพระอาทิตย์ ฯลฯ

เนปาล

 • นมัสการ
 1. สถานที่ประสูติของสิทธัตถราชกุมาร องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 • นมัสการ มหามายาเทวีวิหาร (The Mahamaya Devi Temple)
 • ทำบุญที่ วัดไทยลุมพินี

กำหนดการ

 • วันที่ 1     สนามบินสุวรรณภูมิ – พุทธคยา
 • วันที่ 2     พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา – ปัตนะ
 • วันที่ 3     ไวสาลี – ป่ามหาวัน – กุสินารา – วัดไทยกุสินารา
 • วันที่ 4     กุสินารา – ปรินิพพานสถูป – วัดไทย 960 – ลุมพินี (เนปาล)
 • วันที่ 5     ลุมพินี – สถานที่ประสูติ – เสาพระเจ้าอโศกมหาราช – มายาเทวีวิหาร –  สระโบกขรณี – สาวัตถี
 • วันที่ 6     สาวัตถี – วัดเชตวันมหาวิหาร – อนาถบิณฑิกเศรษฐี – บ้านองคุลีมาล – พาราณสี
 • วันที่ 7     พาราณสี – สารนาถ – พุทธคยา
 • วันที่ 8     พุทธคยา – สนามบินสุวรรณภูมิ

  45,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #IH02-IND-4Miserable-01Mar2025-A240709

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top