เรือพาวเวอร์คาทามารานกระบี่ : พาวเวอร์ แคท40 (Power cat40) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือพาวเวอร์คาทามารานกระบี่ : พาวเวอร์ แคท40 (Power cat40)

เรือพาวเวอร์คาทามารานกระบี่ : พาวเวอร์ แคท40

 

**ราคาไม่อัพเดต โปรดสอบถาม**

 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

ข้อมูลเรือ

ความจุผู้โดยสาร 25 ท่าน

ความยาว 40 ฟุต

1 ห้องน้ำ

ความเร็ว 9 น็อต

 


 

เส้นทาง

รอบเวลา

ราคา

ครึ่งวัน 4 ชม.

 • เกาะปอดะ

 • 4 เกาะทะเลแหวก กระบี่

09.00 – 13.00 น.

23,000 บาท / 35 ท่าน

14.00 – 18.00 น.

25,000 บาท / 35 ท่าน

ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 500 บาท

เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี เพิ่มท่านละ 300 บาท , เด็กอายุเกิน 11 ปี คิดราคาผู้ใหญ่

เต็มวัน 8 ชม.

 • 4 เกาะทะเลแหวก กระบี่

เลือกเวลาภายใน 8 ชม.

เริ่ม 08.00 – 19.00 น.

30,000 บาท / 35 ท่าน

 • เกาะห้องกระบี่

37,000 บาท / 35 ท่าน

 • 4 เกาะทะเลแหวก+เกาะห้องกระบี่

47,000 บาท / 35 ท่าน

 • เกาะพีพี

60,000 บาท / 35 ท่าน

ผู้ใหญ่เพิ่มท่านละ 800 บาท

เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี เพิ่มท่านละ 500 บาท , เด็กอายุเกิน 11 ปี คิดราคาผู้ใหญ่

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, ผลไม้, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม, ชุดนิรภัย, หน้ากากดำน้ำ, ประกันภัย, ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ

ราคานี้ไม่รวม : รถรับส่ง 1,800 บาท/12 ท่าน, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ 50-400 บาท/ท่าน, อาหาร 350-1,500 บาท/ท่าน, ไกด์หรือพนักงานบริการ 2,000 บาท, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ), ช่างภาพ 6,000 บาท, หมอนวด 3,500 บาท

 

กรุณาตรวจสอบท่าขึ้นเรืออีกครั้งเมื่อทำการจอง เนื่องจากเรือจะเปลี่ยนท่าจอดเรือตลอด 

 

บริการอื่นๆ

รถรับส่งไป-กลับ

เริ่มต้น 1,800 บาท/รถตู้

การรับและส่งนอกท่าจอดเรือ

เริ่มต้น 3,000 บาท

อาหารไทยมื้อกลางวัน/ซีฟู้ดบาร์บีคิว/บาร์บีคิวพรีเมียม/ชุดชา

350 บาท / 500 บาท / 2,560 บาท / 1,350 บาท

ราคาต่อท่าน

ไกด์นำเที่ยวทะเล (TH/ENG/RU/CH/GER/JAP/IND)

เริ่มต้น 2,000 บาท

กีฬาทางน้ำ พายเรือแคนู คายัคที่เกาะ

คิดค่าบริการบนเกาะ โปรดเตรียมเงินสด

ค่าเปิดขวด – ฟรี 1 ขวดมาตรฐาน ต่อ 5 ท่าน (ไม่ใช่ขนาดแม็กนั่ม) – ค่าธรรมเนียมขวดที่เกิน

500 บาท/ขวด

แอลกอฮอล์ไม่อั้น (แชมเปญ-ไวน์-ค็อกเทล-วิสกี้-เบียร์)

880 บาท/1 ชม./ท่าน
2,600 บาท/3 ชม./ท่าน
4,950 บาท/ไม่จำกัดเวลา/ท่าน

ค่าธรรมเนียมชั่วโมงเพิ่มเติมสำหรับการเช่าเหมาลำส่วนตัว

เริ่มต้น 2,000 บาท / ชม.

—————————————————————————————-

 

 

Power cat40

 

Trip is subject to weather and tide conditions.

 

Specification

Capacity of 25 passengers

Length 40 feet

1 bathrooms

Cruising 9 kts.

 


 

Route

Times

Price

Half Day 4 hrs.

 • Poda Island

 • 4 Island Krabi

09.00 – 13.00 hrs.

23,000 baht / 35 person

14.00 – 18.00 hrs.

25,000 baht / 35 person

Additional adults 500 baht per person

Children under 11 years old add 300 baht per person, children over 11 years old will be charged an adult rate.

Full Day  8 hrs.

 • 4 Island Krabi

Choose a time within 8 hours.

Start 08.00 – 19.00 hrs.

30,000 baht / 35 person

 • Hong Krabi

37,000 baht / 35 person

 • 4 Island Krabi+Hong Krabi

47,000 baht / 35 person

 • Phi Phi Island

60,000 baht / 35 person

Additional adults 800 baht per person

Children under 11 years old add 500 baht per person, children over 11 years old will be charged an adult rate.

 

This price includes: Captain&crews, Fresh fruits, Soft-drinks, Waters, Life vests, Snorkeling masks, Insurances, Marina fee

This price does not include: Hostess or Tour guide @2,000THB, Lunch @350-1,500THB/pax, Hotel transfers@1,800THB/12pax, Island fee @50-400THB/pax., Photographer @6,000THB, Masseur @3,500THB, VAT 7% (in case of issuing a full tax invoice)

 

Please check again when booking. Because the boat is not moored at the pier

 

Other services

Round-trip transfers

starts THB 1,800 / van

Pick-up & Drop-off outside marina

starts THB 3,000

Thai Lunch/Seafood BBQ/Premium BBQ/High Tea 

THB 350/THB500/THB2,560/THB1,350

per pax

Sea tour guide (TH/ENG/RU/CH/GER/JAP/IND)

starts THB 2,000

Water sport, Canoe, Kayak at Island

surcharge on island, please prepare cash

Corkage fee – Free of charge for 1 standard bottle per 5 persons- not magnum size. Over bottle surcharges

THB500 / btl

Free-flow alcohol(champange-wines-cocktail-whisky-beers) 

THB880 / Hourly / per pax

THB 2,600 / 3 hrs / per pax

THB 4,950 / Unlimited surcharge / per pax

Additional hour surcharge for private charter

start THB 2,000 / hr

 


 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information, pls.call)

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 23,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ACE INTERNATIONAL MARINES-KRABI-POWER CAT40

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top