เรือยอร์ชภูเก็ต : ลากูน450 (Lagoon450) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : ลากูน450 (Lagoon450)

เรือยอร์ชภูเก็ต : ลากูน450 (Lagoon450)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ข้อมูลเรือ

Specification

ความจุผู้โดยสาร 45 ท่าน

Capacity of 45 passengers

ความยาว 45 ฟุต

Length 45 feet

4 ห้องนอน

4 Cabin

4 ห้องน้ำ

4 Toilet

เรือมีแอร์

Air conditioner

 

สามารถเลือกรอบเวลาได้

Able to choose a time

เกาะเฮ

รอบครึ่งวัน 4 ชั่วโมง เวลา 08.00-12.00 น. หรือ 14.00-18.00 น.

Coral Island

Half-day round 4 hours from 8:00 am-12:00pm or 2:00 pm-6:00pm.

ราคา 39,000 บาท / 15 ท่าน

ท่านที่ 16-45 เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Price 39,000 Baht/ 15 person

Person 16-45 add 1,500 baht per person.

 

สามารถเลือกรอบเวลาได้

Able to choose a time

รอบเต็มวัน 8 ชั่วโมง เวลา 08.00 – 19.00 น.

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ หรือ เกาะราชา

Full day 8 hours 08.00 am- 7.00pm.

Maiton Island+Coral Island or Racha Island

ราคา 52,000 บาท / 15 ท่าน

ท่านที่ 16-45 เพิ่มท่านละ 1,500 บาท

Price 52,000 Baht/ 15 person

Person 16-45 add 1,500 baht per person.

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ,ผลไม้,น้ำอัดลม,ชุดนิรภัย,หน้ากากดำน้ำ,ประกันภัย, รวมใช้บริการ 1 ห้อง

ราคานี้ไม่รวม : รถรับส่ง, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ, อาหาร, ไกด์, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%, เปิดแอร์ จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท

This price includes: Captain and crew, fruit, soft drink, safety suit, snorkel mask, insurance, 1 cabin
This price does not include: Transportation, park or island entrance fees, meals, guide, 7% VAT, Turn on the air pay an additional 3,000 baht

กรุณาตรวจสอบท่าขึ้นเรืออีกครั้งเมื่อทำการจอง เนื่องจากเรือจะเปลี่ยนท่าจอดเรือตลอด 

Please check again when booking. Because the boat is not moored at the pier

 

บริการอื่นๆ

 • บริการรับส่งไปกลับ 12-40 ท่าน ตามระยะทาง ไม่อนุญาตให้รถโดยสารในอ่าวปอแกรนด์มารีน่า ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท/รถตู้ 1 คัน

 • ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ ราคาเริ่มต้น 300 บาท/ท่าน

 • รับ – ส่งนอกท่าจอดเรือ ราคาเริ่มต้น 5,000 บาท

 • อาหารกลางวันแบบไทย 350 บาท/ท่าน, บาร์บีคิวซีฟู้ด 500 บาท/ท่าน, บาร์บีคิวพรีเมี่ยม 2,560 บาท/ท่าน,ชายามบ่าย 1,350 บาท/ท่าน

 • ไกด์นำเที่ยวทะเล (TH / ENG / RU / CH / GER / JAP / IND) ราคาเริ่มต้น 1,500 บาท/ท่าน

 • ค่าธรรมเนียมการเปิดขวด – ฟรีขวดมาตรฐาน 1 ขวดต่อ 5 ท่าน – เกิน 1 ขวด ค่าเปิดขวด ขวดละ 1,000 บาท

 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฟรีไม่จำกัด (แชมเปญ – ไวน์ – ค็อกเทล – วิสกี้ – เบียร์) ทุกชั่วโมง 880 บาท/ท่าน, 3 ชม. 2,600 บาท/ท่าน, ไม่จำกัด 4,950 บาท/ท่าน

 • ค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมชั่วโมงสำหรับการเช่าเหมาลำส่วนตัว ราคา 5,000 บาท/ชั่วโมง

Other services

 • Round trip transfer 12-40 pax charges upon distances. Do not allow bus in Ao Po Grand Marina. starts THB 1,500 / van

 • National park fees starts THB 300 / pax

 • Pick-up & Drop-off outside marina starts THB 5,000

 • Thai Lunch THB 350/pax, Seafood BBQ THB500/pax, Premium BBQ THB2,560/pax, High Tea THB1,350/pax

 • Sea tour guide (TH/ENG/RU/CH/GER/JAP/IND) starts THB 1,500

 • Corkage fee – Free of charge for 1 standard bottle per 5 persons- not magnum size. Over bottle surcharges THB1,000 / btl

 • Free-flow alcohol(champange-wines-cocktail-whisky-beers) hourly/3 hrs /unlimited surcharge – per pax THB880 / THB 2,600 / THB 4,950

 • Additional hour surcharge for private charter THB 5,000 / hr


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 39,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ACE INTERNATIONAL MARINES-PHUKET-LAGOON450

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top