เรือยอร์ชภูเก็ต : ซีวิน (Seewin) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : ซีวิน (Seewin)

เรือยอร์ชภูเก็ต : ซีวิน

 

**ราคาไม่อัพเดต โปรดสอบถาม**

 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

 

ข้อมูลเรือ

ความจุผู้โดยสาร 20 ท่าน

ความยาว 39 ฟุต

2 ห้องนอน

2 ห้องน้ำ

 


 

เส้นทาง

 รอบเวลา

ราคา

ซันเซ็ท

 • เกาะบอน

 • แหลมพรหมเทพ+แหลมกระทิง

16.30 – 19.00 น.

11,000 บาท / 15 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 800 บาท

เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี ฟรี , เด็กอายุเกิน 11 ปี คิดราคาผู้ใหญ่

ครึ่งวัน 4 ชม.

 • เกาะเฮ

 • เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

09.00 – 13.00 น.

13,000 บาท / 15 ท่าน

14.00 – 18.00 น.

15,000 บาท / 15 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 800 บาท

เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี ฟรี , เด็กอายุเกิน 11 ปี คิดราคาผู้ใหญ่

เต็มวัน 8 ชม.

เลือกเวลาภายใน 8 ชม.

เริ่ม 08.00 – 19.00 น.

 • เกาะไม้ท่อน+เกาะไข่

20,000 บาท / 15 ท่าน

 • เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

20,000 บาท / 15 ท่าน

 • เกาะราชาใหญ่+เกาะเฮ

21,000 บาท / 15 ท่าน

 • เกาะราชาใหญ่+แหลมพรหมเทพ+แหลมกระทิง

21,000 บาท / 15 ท่าน

 • เกาะไข่นอก-เกาะไข่ใน

22,000 บาท / 15 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 1,000 บาท

เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี ฟรี , เด็กอายุเกิน 11 ปี คิดราคาผู้ใหญ่

 

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, ผลไม้, น้ำอัดลม, น้ำดื่ม, ชุดนิรภัย, หน้ากากดำน้ำ, ประกันภัย, ค่าธรรมเนียมเข้าท่าเรือ, 1 ห้องโดยสารสำหรับใช้ระหว่างวัน

ราคานี้ไม่รวม : รถรับส่ง 1,800 บาท/12 ท่าน, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ 50-400 บาท/ท่าน, อาหาร 350-1,500 บาท/ท่าน, ไกด์หรือพนักงานบริการ 2,000 บาท, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ), ช่างภาพ 6,000 บาท, หมอนวด 3,500 บาท

 

กรุณาตรวจสอบท่าขึ้นเรืออีกครั้งเมื่อทำการจอง เนื่องจากเรือจะเปลี่ยนท่าจอดเรือตลอด 

 

บริการอื่นๆ

รถรับส่งไป-กลับ

เริ่มต้น 1,800 บาท/รถตู้

การรับและส่งนอกท่าจอดเรือ

เริ่มต้น 3,000 บาท

อาหารไทยมื้อกลางวัน/ซีฟู้ดบาร์บีคิว/บาร์บีคิวพรีเมียม/ชุดชา

350 บาท / 500 บาท / 2,560 บาท / 1,350 บาท

ราคาต่อท่าน

ไกด์นำเที่ยวทะเล (TH/ENG/RU/CH/GER/JAP/IND)

เริ่มต้น 2,000 บาท

กีฬาทางน้ำ พายเรือแคนู คายัคที่เกาะ

คิดค่าบริการบนเกาะ โปรดเตรียมเงินสด

ค่าเปิดขวด – ฟรี 1 ขวดมาตรฐาน ต่อ 5 ท่าน (ไม่ใช่ขนาดแม็กนั่ม) – ค่าธรรมเนียมขวดที่เกิน

500 บาท/ขวด

แอลกอฮอล์ไม่อั้น (แชมเปญ-ไวน์-ค็อกเทล-วิสกี้-เบียร์)

880 บาท/1 ชม./ท่าน
2,600 บาท/3 ชม./ท่าน
4,950 บาท/ไม่จำกัดเวลา/ท่าน

ค่าธรรมเนียมชั่วโมงเพิ่มเติมสำหรับการเช่าเหมาลำส่วนตัว

เริ่มต้น 2,000 บาท / ชม.

—————————————————————————————-

 

Seewin

Trip is subject to weather and tide conditions.

 

Specification

Capacity of 20 passengers

Length 39 feet

2 bedrooms

2 bathrooms

 


 

Route

Times

Price

Sunset

 • Bon Island

 • Promthep Cape+Krating Cape

16.30 – 19.00 hrs.

11,000 baht / 15 person

Next person add 800 baht per person.

Children under 11 years free, children over 11 years charged as adults.

Half Day 4 hrs.

 • Coral Island

 • Coral Island+Promthep Cape

09.00 – 13.00 hrs.

14.00 – 18.00 hrs.

13,000 baht / 15 person

15,000 baht / 15 person

Next person add 800 baht per person.

Children under 11 years free, children over 11 years charged as adults.

Full Day 8 hrs.

Choose a time within 8 hours.

Start 08.00 – 19.00 hrs.

 • Maiton Island+Khai Island

20,000 baht / 15 person

 • Maiton Island+Coral Island+Promthep Cape

20,000 baht / 15 person

 • Racha Yai Island+Coral Island

21,000 baht / 15 person

 • Racha Yai Island+Promthep Cape+Krating Cape

21,000 baht / 15 person

 • Khai Nok Island+Khai Nai Island

22,000 baht / 15 person

Next person add 1,000 baht per person.

Children under 11 years free, children over 11 years charged as adults.

 

This price includes: Captain&crews, Fresh fruits, Soft-drinks, Waters, Life vests, Snorkeling masks, Insurances, Marina fee, 1 cabin for day use

This price does not include: Hostess or Tour guide @2,000THB, Lunch @350-1,500THB/pax, Hotel transfers@1,800THB/12pax, Island fee @50-400THB/pax., Photographer @6,000THB, Masseur @3,500THB, VAT 7% (in case of issuing a full tax invoice)

 

Please check again when booking. Because the boat is not moored at the pier

 

Other services

Round-trip transfers

starts THB 1,800 / van

Pick-up & Drop-off outside marina

starts THB 3,000

Thai Lunch/Seafood BBQ/Premium BBQ/High Tea 

THB 350/THB500/THB2,560/THB1,350

per pax

Sea tour guide (TH/ENG/RU/CH/GER/JAP/IND)

starts THB 2,000

Water sport, Canoe, Kayak at Island

surcharge on island, please prepare cash

Corkage fee – Free of charge for 1 standard bottle per 5 persons- not magnum size. Over bottle surcharges

THB500 / btl

Free-flow alcohol(champange-wines-cocktail-whisky-beers) 

THB880 / Hourly / per pax

THB 2,600 / 3 hrs / per pax

THB 4,950 / Unlimited surcharge / per pax

Additional hour surcharge for private charter

start THB 2,000 / hr


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information, pls.call)

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ACE INTERNATIONAL MARINES-PHUKET-SEEWIN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top