เรือยอร์ชพัทยา : O’Lina sailing yacht  - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชพัทยา : O’Lina sailing yacht 

เรือยอร์ชพัทยา : O’Lina sailing yacht 

 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

 

เรือได้รับการออกแบบอย่างคลาสสิกและเหมาะสำหรับงานปาร์ตี้ที่มีขนาดใหญ่ โดยมีที่นั่งด้านในที่เพียงพอและมีพื้นที่กว้างขวางสำหรับการอาบแดดบนดาดฟ้า

เส้นทางท่องเที่ยว เกาะลิง เกาะคราม เกาะริ้น เกาะล้าน หาดทรายแก้ว

O’Lina sailing yacht

The only sailing boat in our fleet, O’lina is classically designed and perfect for more sizeable parties. Her open plan layout only encourages this, with adequate seating inside as well as substantial areas for sunbathing on deck.

DESTINATIONS Monkey Island, Koh Kharm, Koh Rin, Koh Larn, Sai Kaew Beach

 

ข้อมูลเรือ

Specification

ความยาว 28 เมตร

Length: 28 meters

ความเร็วสูงสุด 11 น็อต

Maximum speed: 11 knots

ความเร็วเรือ 8 น็อต

Crusing speed: 8 knots

ความจุผู้โดยสาร 60 ท่าน

Guests day charter: 60

ลูกเรือ 5 ท่าน

Crew: 5

 

สถานที่ขึ้นเรือ (Location)

โอเชี่ยน มาริน่า ยอชท์ คลับ พัทยา (Ocean Marina Yacht Club Pattaya)

?Link นำทาง | https://goo.gl/maps/WSqTMHNFHqcwZzRA9

 

อัตราค่าบริการ Service rates

จันทร์ – พฤหัสบดี

Monday – Thursday

รอบครึ่งวัน 4 ชม. :

รอบเช้า 08.00-12.00 น. หรือ รอบบ่าย 14.00-18.00 น. 

ราคา 20,999 บาท/15 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 700 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 350 บาท (เด็ก4-12ปี)

Half-day 4 hrs.:

Morning round 8:00-12:00 hrs. or Afternoon 14:00-18:00 hrs.

Price 20,999 baht / 15 persons

Next person add 700 baht per person(adult)

Next person add 350 baht per person (children 4-12 years old)

รอบ 5 ชม. : สามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.

ราคา 24,999 บาท/15 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 850 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 425 บาท (เด็ก4-12ปี)

Around 5 hours: You can choose the time from 08.00-19.00.

Price 24,999 baht / 15 persons

Next person add 850 baht per person(adult)

Next person add 425 baht per person (children 4-12 years old)

รอบ 6 ชม. : สามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.

ราคา 28,999 บาท/15 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 950 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 475 บาท (เด็ก4-12ปี)

Around 6 hours: You can choose the time from 08.00-19.00.

Price 28,999 baht / 15 persons

Next person add 950 baht per person(adult)

Next person add 475 baht per person (children 4-12 years old)

รอบ 7 ชม. : สามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.

ราคา 32,999 บาท/15 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 1,080 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 540 บาท (เด็ก4-12ปี)

Around 7 hours: You can choose the time from 08.00-19.00.

Price 32,999 baht / 15 persons

Next person add 1,080 baht per person

Next person add 540 baht per person (children 4-12 years old)

รอบเต็มวัน 8 ชม. : สามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.

ราคา 36,999 บาท/15 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 1,200 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 600 บาท (เด็ก4-12ปี)

Full day 8 hours: You can choose the time from 08.00-19.00.

Price 36,999 baht / 15 persons

Next person add 1,200 baht per person(adult)

Next person add 600 baht per person (children 4-12 years old)

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, เหยื่อตกปลาพร้อมเบ็ด, เรือยางรับส่งขึ้นหาด, เล่นโซฟา, พายเรือคายัค, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, ผ้าขนหนู

ราคานี้ไม่รวม : อาหารและเครื่องดื่ม, ค่าใช้บริการมารีน่า (กลับก่อน 19:00น. 50 บาท/ ท่าน กลับหลัง 19:00น. 100 บาท/ท่าน), ค่าขึ้นหาด(ถ้ามี), ถ้าจอดให้อาหารลิงที่เกาะเป็ด 300 บาท/เรือ1ลำ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีขอใบกำกับภาษี)

This price includes: Captain and crew, fishing bait with hooks, rubber boat transfers, sofa boating, kayaking, snorkeling gear, towels

This price excludes: Food and beverages, Marina fee (return before 19:00 50 baht/person, return after 19:00 100 baht/person), beach access (if any), if parked to feed the monkeys at Koh Ped 300 baht / 1 boat, VAT 7% (in case of requesting a tax invoice)

สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นเรือได้โดยไม่คิดค่าชาร์ท Food and drinks can be brought on the boat free of charge.


 

อัตราค่าบริการ Service rates

ศุกร์ – อาทิตย์

Friday – Sunday

รอบครึ่งวัน 4 ชม. :

รอบเช้า 08.00-12.00 น. หรือ รอบบ่าย 14.00-18.00 น. 

ราคา 24,999 บาท/30 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 700 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 350 บาท (เด็ก4-12ปี)

Half-day 4 hrs.:

Morning round 8:00-12:00 hrs. or Afternoon 14:00-18:00 hrs.

Price 24,999 baht / 30 persons

Next person add 700 baht per person(adult)

Next person add 350 baht per person (children 4-12 years old)

รอบ 5 ชม. : สามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.

ราคา 29,999 บาท/30 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 850 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 425 บาท (เด็ก4-12ปี)

Around 5 hours: You can choose the time from 08.00-19.00.

Price 29,999 baht / 30 persons

Next person add 850 baht per person(adult)

Next person add 425 baht per person (children 4-12 years old)

รอบ 6 ชม. : สามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.

ราคา 34,999 บาท/30 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 950 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 475 บาท (เด็ก4-12ปี)

Around 6 hours: You can choose the time from 08.00-19.00.

Price 34,999 baht / 30 persons

Next person add 950 baht per person(adult)

Next person add 475 baht per person (children 4-12 years old)

รอบ 7 ชม. : สามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.

ราคา 39,999 บาท/30 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 1,080 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 540 บาท (เด็ก4-12ปี)

Around 7 hours: You can choose the time from 08.00-19.00.

Price 39,999 baht / 30 persons

Next person add 1,080 baht per person

Next person add 540 baht per person (children 4-12 years old)

รอบเต็มวัน 8 ชม. : สามารถเลือกเวลาได้ ตั้งแต่ 08.00-19.00 น.

ราคา 44,999 บาท/30 ท่าน

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 1,200 บาท (ผู้ใหญ่)

ท่านถัดไปเพิ่มท่านละ 600 บาท (เด็ก4-12ปี)

Full day 8 hours: You can choose the time from 08.00-19.00.

Price 44,999 baht / 30 persons

Next person add 1,200 baht per person(adult)

Next person add 600 baht per person (children 4-12 years old)

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, เหยื่อตกปลาพร้อมเบ็ด, เรือยางรับส่งขึ้นหาด, เล่นโซฟา, พายเรือคายัค, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, ผ้าขนหนู, น้ำแข็ง 3 ถุงใหญ่, น้ำดื่ม 3 แพ็ค

ราคานี้ไม่รวม : อาหาร, ค่าใช้บริการมารีน่า (กลับก่อน 19:00น. 50 บาท/ ท่าน กลับหลัง 19:00น. 100 บาท/ท่าน), ค่าขึ้นหาด(ถ้ามี), ถ้าจอดให้อาหารลิงที่เกาะเป็ด 300 บาท/เรือ1ลำ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีขอใบกำกับภาษี)

This price includes: Captain and crew, fishing bait with hooks, rubber boat transfers, sofa boating, kayaking, snorkeling gear, towels, 3 large bags of ice, 3 packs of drinking water

This price excludes: Food, Marina fee (return before 19:00 50 baht/person, return after 19:00 100 baht/person), beach access (if any), if parked to feed the monkeys at Koh Ped 300 baht / 1 boat, VAT 7% (in case of requesting a tax invoice)

สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นเรือได้โดยไม่คิดค่าชาร์ท Food and drinks can be brought on the boat free of charge.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  เริ่มต้น 20,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ALC-CHONBURI-O'LINA

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top