เรือสปีดคาตามารันภูเก็ต : Passion Catamaran Luxury Boat - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดคาตามารันภูเก็ต : Passion Catamaran Luxury Boat

เรือสปีดคาตามารันภูเก็ต : Passion Catamaran Luxury Boat

 

ข้อมูลเรือ

Specification

ความจุผู้โดยสาร 150 ท่าน

Capacity of 150 passengers

ความยาว 111 ฟุต

Length 111 feet

4 ห้องน้ำ

4 Toilet

เรือไม่มีแอร์

No Air conditioner

สถานที่ขึ้นเรือ (Location)

ท่าเรืออ่าวปอ (Ao Por Pier)

?Link นำทาง | https://goo.gl/maps/RBtSpD4Acoj8motb6

 

เส้นทางท่องเที่ยว

Travel route

รอบเต็มวัน 7 ชม. เวลา 09.00-21.00 น.

(สามารถเลือกรอบเวลาได้แต่ไม่เกิน 7 ชม.)

 • เกาะไข่นอก+เกาะไข่นุ้ย

 • เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ(บานาน่าบีช) , (ออกจากท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ชาร์จเพิ่ม 30,000 บาท)

 • เกาะเฮ (ออกจากท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ชาร์จเพิ่ม 30,000 บาท)

 • เกาะเฮ (บานาน่าบีช) (ออกจากท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ชาร์จเพิ่ม 30,000 บาท)

Full day : 7 hours from 9:00 AM. to 9:00 PM.

(Able to choose a time period, but not more than 7 hours)

 • Khai Nok – Khai Nui Island

 • Maiton – Coral (Banana Beach)
  Depart from Visit Panwa (Extra charge 30,000 THB)

 • Coral Island (Koh Hey)
  Depart from Visit Panwa (Extra charge 30,000 THB)

 • Coral Island (Banana Beach)
  Depart from Visit Panwa (Extra charge 30,000 THB)


Valid From : 1 May 2022 – 31 October 2022

ความจุผู้โดยสาร CAPACITY

1 มี.ค. 65 – 30 เม.ย.65

1 March 2022 – 30 April 2022

1 พ.ค.65 – 31 ต.ค.65

1 May 2022 – 31 October 2022

ไม่เกิน 30 ท่าน / Up to 30 pax

120,000 THB

100,000 THB

ไม่เกิน 40 ท่าน / Up to 40 pax

140,000 THB

120,000 THB

ไม่เกิน 50 ท่าน / Up to 50 pax

160,000 THB

140,000 THB

ไม่เกิน 60 ท่าน / Up to 60 pax

180,000 THB

160,000 THB

ไม่เกิน 70 ท่าน / Up to 70 pax

200,000 THB

180,000 THB

ไม่เกิน 80 ท่าน / Up to 80 pax

220,000 THB

200,000 THB

ไม่เกิน 90 ท่าน / Up to 90 pax

240,000 THB

220,000 THB

ไม่เกิน 100 ท่าน / Up to 100 pax

260,000 THB

240,000 THB

ไม่เกิน 110 ท่าน / Up to 110 pax

280,000 THB

260,000 THB

ไม่เกิน 120 ท่าน / Up to 120 pax

300,000 THB

280,000 THB

ไม่เกิน 130 ท่าน / Up to 130 pax

320,000 THB

300,000 THB

ไม่เกิน 140 ท่าน / Up to 140 pax

340,000 THB

320,000 THB

ไม่เกิน 150 ท่าน / Up to 150 pax

360,000 THB

340,000 THB

*ค่าบริการเพิ่มชั่วโมง ชั่วโมงละ 20,000 บาท / *Extra hour charge 20,000 THB /Per hour

**เพิ่มท่านถัดไป ผู้ใหญ่ 2,000 บาท/ท่าน, เด็ก 4-10ปี 1,000 บาท/ท่าน / **Additional Person ADL 2,000 THB/Person CHD (4-11) 1,000 THB/Person

ราคานี้รวม :

• บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
• ทีมงานมืออาชีพและมีประสบการณ์
• เสื้อชูชีพ
• ประกันการเดินทาง
• Resident DJ ระบบเสียงและแสง
• เครื่องดื่มต้อนรับ
• ฟรีไวไฟ
• สไลเดอร์
• พายเรือแคนูกับนักพายเรือท้องถิ่น
• แพลอยน้ำ
• แพดเดิลเบอร์ด เรือคายัคใส
• ฝักบัวอาบน้ำแบบเปิดโล่ง
• ห้องน้ำ 4 ห้องและห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบนเรือ
• น้ำอัดลม น้ำดื่ม ผ้าเช็ดตัว ผลไม้สด
• เชื้อเพลิง
• ภาษีรัฐบาล 7%
• ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (ไทย)
• เรือหางยาวว

This price includes :

• International Buffet
• Professional and experienced crew
• Life jacket
• Travel Insurance
• Resident DJ, Sound & Light system
• Tender
• Welcome Drink
• Free Wifi
• Slider
• Canoeing with local paddler
• Floating Hammock
• Paddle Board, Clear Kayak
• Open Air Shower
• 4 toilets and Changing Room on Board
• Soft drinks, water, towel, fresh fruits
• Fuel
• Government tax 7%
• National Park fee (Thai)
• Long tail Boat

ราคานี้ไม่รวม :

ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ (ชาวต่างชาติ)
• ค่าเข้าเกาะ (ถ้ามี)
• ค่าเข้าท่าเรือ (ถ้ามี)
• รถตู้รับส่งไป-กลับส่วนตัวในเกาะภูเก็ต มีค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/รถตู้

Excludes :

• National Park fee (Foreigner)

• Island admission fee (If applicable)

• Port admission fee (If applicable)

• Private round trip minivan transfer or above in Phuket Island will be charge at 2,000 THB/Van


บาร์เปิดสำหรับการเช่าเหมาลำส่วนตัว

(3 ชั่วโมง / ท่าน)

เพิ่มชั่วโมง / ท่าน

Open Bar for Private Charter

(3 hours / Pax)

Extra hour / Pax

เบียร์ 650 บาท

200

Beer 650 THB

200

เบียร์และค็อกเทล 1,100 บาท

300

Beer and Cocktail 1,100 THB

300

เบียร์ ค็อกเทล และสปิริต 1,600 บาท

450

Beer, Cocktail and Sprit 1,600 THB

450

เบียร์ ค็อกเทล และไวน์ 2,000 บาท

600

Beer, Cocktail and Wine 2,000 THB

600

เบียร์ ค็อกเทล ไวน์ และสปิริต 2,500 บาท

750

Beer, Cocktail, Wine and Spirit 2,500 THB

750

 

ค่าเปิดขวด :
– ค่านำเบียร์มาเอง 1,000 บาท / ถาด (24 กระป๋อง)
– ค่าเปิดขวดไวน์และแชมเปญ 300 บาท / ต่อขวด
– ค่าเปิดขวดเหล้า 1,000 บาท / ต่อขวด
– แพ็คเกจ 20 ขวด (ไวน์ / สปาร์กลิง / แชมเปญ / สปิริต) 10,000 บาท

Corkage fee :
– Fee for bring your own beers on board is 1,000 THB / per tray (24 cans)
– Corkage fee for wine and Champagne is 300 THB / per bottle
– Corkage fee for spirit 1,000 THB / per bottle
– Package for 20 bottles (Wine / Sparkling / Champagne / Spirit) 10,000 THB

ตัวเลือกอาหาร : เพิ่มราคา/ท่าน

เมนูอาหารไทย 100 บาท

– เมนูซีฟู้ด 800 บาท

Food Option : Extra / Pax

– Thai menu 100 THB 

– Seafood menu 800 THB

จุดหมายปลายทาง

Destination

ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติและค่าเข้าชม

National Park fee and Admission Fee

เกาะไข่นอก-เกาะไข่นุ้ย

Khai Nok – Khai Nui Island

ไม่มีค่าใช้จ่าย

Free of charge

เกาะเฮ

Coral Island (Koh Hey)
Depart from Visit Panwa (Extra charge 30,000 THB)

100 บาท/ท่าน

100 THB / Pax

เกาะเฮ (บานาน่าบีช)

Coral Island (Banana Beach)
Depart from Visit Panwa (Extra charge 30,000 THB)

200 บาท/ท่าน

200 THB / Pax

เกาะไม่ท่อน-เกาะเฮ (บานาน่าบีช)

Maiton – Coral (Banana)
Depart from Visit Panwa (Extra charge 30,000 THB)

200 บาท/ท่าน

200 THB / Paxสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 100,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #AP-PHUKET-PASSION CATAMARAN LUXURY BOAT

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top