ล่องเรืออยุธยา (Ayutthaya Private Cruise): นั่งเรือชมเกาะเมืองอยุธยา (City Island Sight Seeing Program) - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรืออยุธยา (Ayutthaya Private Cruise): นั่งเรือชมเกาะเมืองอยุธยา (City Island Sight Seeing Program)

โปรแกรมล่องเรือจังหวัดอยุธยา (นั่งเรือชมเกาะเมืองอยุธยา)

รายละเอียด

 • นั่งเรือรอบเกาะเมืองอยุธยา(นั่งเรืออย่างเดียว) ใช้เวลา 1 ชั่วโมง

 • ล่องเรือชมรอบเกาะผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดแค, วัดเชิงท่า, อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์, วัดท่าการ้อง, วัดธรรมาราม, วัดกษัตราธิราชวรวิหาร, วัดไชยวัฒนาราม, วัดพุทไธศวรรย์, ป้อมเพชร, วัดพนัญเชิงวรวิหาร ฯลฯ

 

อัตราค่าบริการ

เรือขนาด 8 ที่นั่ง*หลัง 14.00 น. รองรับได้ไม่เกิน 6 ท่าน

จุดจอดรถและขึ้นเรือ(สาขาวัดตองปุ) Ayutthaya Boat Trip https://goo.gl/maps/i4k5HVyNsENAkXRL8

ราคาเหมาลำ 1,290 บาท

เรือขนาด 15 ที่นั่ง

จุดจอดรถและขึ้นเรือ(สาขาวัดพนัญเชิง) Ayutthaya Boat Trip https://goo.gl/maps/qbbAZzRsR965eqdB6

ราคาเหมาลำ 1,850 บาท

 

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี


Ayutthaya Private Cruise:

City Island Sight Seeing Program

Program Details:

 • Duration: 1 Hr.

 • The boat passes several landmarks, such as, Wat Khae Rajanuvas, Wat Choeng Tha, Pridi Banomyong Memorial, Wat Tha Karong, Wat Kasattrathirat Worawihan, Wat Chaiwatthanaram, Wat Phutthaisawan, Phet Fort, Wat Phanan Choeng Worawihan, etc.

 

Price:

8-passenger Boat *After 14.00 hrs. maximum 6 pax

Parking & Boarding Location: Tong Pu Temple. https://goo.gl/maps/i4k5HVyNsENAkXRL8

Price 1,290 THB

15-passenger Boat

Parking & Boarding Location: Wat Phanan Choeng Worawihan. https://goo.gl/maps/qbbAZzRsR965eqdB6

Price1,850 THB

 

Reservation Process:

 1. Pls.state your function date, your name and mobile phone number, group size, and any other special requests.

 2. Preliminary vacancy check.

 3. The payment-request form will be sent to your mobile phone. Pls. kindly inform us immediately after the payment is completed. Credit card is accepted. Local card and foreign card will be charged 3% and 4.5% respectively.

 4. After the amount is received, the reservation is completed. In case of fully booked, full refund will be made.

 5. After the boat confirms the booking. A confirmation SMS will be sent to your mobile phone. You can present the SMS at the registration conuter to receive the ticket.

Conditions:

 1. No-show will be considered as a waive.

 2. Since this is a promotional price, the function date cannot be changed or cancelled.

 3. This service is non-refundable.


เรือขนาด 8 ท่าน (8-passenger Boat)

เรือขนาด 15 ท่าน (15-passenger Boat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information, pls. call)

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  เริ่มต้น 1,290 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ล่องเรือจังหวัดอยุธยา (นั่งเรือชมเกาะเมืองอยุธยา)

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top