ล่องเรืออยุธยา (Ayutthaya Private Cruise) : นั่งเรือไหว้พระ 9 วัด (Visit 9 Temples Program) - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรืออยุธยา (Ayutthaya Private Cruise) : นั่งเรือไหว้พระ 9 วัด (Visit 9 Temples Program)

โปรแกรมล่องเรือจังหวัดอยุธยา (นั่งเรือไหว้พระ 9 วัด)

รายละเอียด:

 • นั่งเรือไหว้พระ 9 วัด

 • ใช้เวลาในการล่องเรือ 4 ชม. (เลือกรอบเวลาได้ ไม่เกิน 13.00 น.)

 • รายชื่อวัด

 1. วัดแค (ราชานุวาส) – นมัสการหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด

 2. วัดมณฑป – ชม พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่ในมณฑปที่ขนาดพอดีองค์พระ / ธรรมาสน์สมัยรัชกาลที่ 5

 3. วัดเชิงท่า – ชม รูปหล่อ สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี ทรงบัลลังก์ ขนาดเท่าองค์จริง / ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช

 4. วัดท่าการ้อง – สักการะ พระพุทธรัตนมงคล หรือ หลวงพ่อยิ้ม เที่ยวตลาดน้ำวัดท่าการ้อง (วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

 5. วัดกษัตราธิราชวรวิหาร – ผู้ที่ได้มากราบมาไหว้จะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไป

 6. วัดไชยวัฒนาราม – เป็นมรดกโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2535 สักการะพระปรางค์ศรีรัตนมหาธาตุ

 7. วัดพุทไธศวรรย์ – สถานที่ฝึกดาบและอาคมสมัยอยุธยา อายุกว่า 600 ปี สักการะพระมหาธาตุ และ วิหารพระพุทไธศวรรย์ (วิหารพระนอน)

 8. วัดพนัญเชิงวรวิหาร – สักการะพระพุทธไตรรัตน (หลวงพ่อโต ) หรือ ซัมปอก่ง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอยุธยา

 9. วัดนางกุย – อายุกว่า 400 ปี สักการะหลวงพ่อยิ้ม

 

อัตราค่าบริการ

เรือขนาด 7 ที่นั่ง

จุดจอดรถและขึ้นเรือ(สาขาวัดตองปุ) Ayutthaya Boat Trip https://goo.gl/maps/i4k5HVyNsENAkXRL8

ราคาเหมาลำ 2,150 บาท

เรือขนาด 15 ที่นั่ง

จุดจอดรถและขึ้นเรือ(สาขาวัดพนัญเชิง) Ayutthaya Boat Trip https://goo.gl/maps/qbbAZzRsR965eqdB6

ราคาเหมาลำ 3,050 บาท

 

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี


Private Cruise in Ayudhya Province

Visit 9 Temples Program

Program Details:

 • Visit 9 Temples.

 • Cruising Duration: 4 Hrs. (Can choose time, within 01.00 P.M.)

 • Temples List:

 1. Wat Khae Rajanuvas. Pay homage to Luang Pu Thuat.

 2. Wat Mondop. See the big Buddha image in the Mondop that is constructed in the same size as the image due to the lack of space, pulpit in the reign of King Rama V.

 3. Wat Choeng Tha. Admire the statue of King Taksin the Great.

 4. Wat Tha Karong. Pay homage to Phra Phuttharatanamongkol or Luang Pho Yim. Visit Wat Tha Karong Floating Market on weekends and public holidays.

 5. Wat Kasattrathirat Worawihan. Worship for success in work.

 6. Wat Chaiwatthanaram. Influenced by Khmer art, it was declared as a World Heritage Site on December 13, 1992.

 7. Wat Phutthaisawan. A place for practicing swords and magic during the Ayutthaya period, built for more than 600 years.

 8. Wat Phanan Choeng Worawihan. Pay homage to Phra Buddha Trai Rattana (Luang Por To) or Sam Po Kong.

 9. Nang Kui Temple. Built for more than 400 years. Pay homage to Luang Phor Yim.

 

Price:

7-passenger Boat

Parking & Boarding Location: Tong Pu Temple. https://goo.gl/maps/i4k5HVyNsENAkXRL8

Price 2,150 THB

15-passenger Boat

Parking & Boarding Location: Wat Phanan Choeng Worawihan. https://goo.gl/maps/qbbAZzRsR965eqdB6

Price 3,050 THB

 

Reservation Process:

 1. Pls.state your function date, your name and mobile phone number, group size, and any other special requests.

 2. Preliminary vacancy check.

 3. The payment-request form will be sent to your mobile phone. Pls. kindly inform us immediately after the payment is completed. Credit card is accepted. Local card and foreign card will be charged 3% and 4.5% respectively.

 4. After the amount is received, the reservation is completed. In case of fully booked, full refund will be made.

 5. After the boat confirms the booking. A confirmation SMS will be sent to your mobile phone. You can present the SMS at the registration conuter to receive the ticket.

Conditions:

 1. No-show will be considered as a waive.

 2. Since this is a promotional price, the function date cannot be changed or cancelled.

 3. This service is non-refundable.


เรือ 7 ท่าน (7-passenger Boat)

เรือ 15 ท่าน (15-passenger Boat)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information, pls. call)

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  เริ่มต้น 2,150 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ล่องเรือจังหวัดอยุธยา (ไหว้พระ 9 วัด)

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top