ล่องเรืออยุธยา (Ayutthaya Private Cruise) : ล่องเรือชมเกาะเมือง+รับประทานอาหารกรุ๊ปใหญ่ - ALL ABOUT JOURNEY

ล่องเรืออยุธยา (Ayutthaya Private Cruise) : ล่องเรือชมเกาะเมือง+รับประทานอาหารกรุ๊ปใหญ่

โปรแกรมล่องเรือจังหวัดอยุธยา (ล่องเรือทานอาหารกรุ๊ปใหญ่)

รายละเอียด

 • ล่องเรือชมเกาะเมือง+รับประทานอาหาร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง

 • จุดจอดรถและขึ้นเรือ อยุธยา โบ้ท ทริป9 https://goo.gl/maps/Hxqp5h2xZGUXU7tp7

 • ล่องเรือชมรอบเกาะผ่านสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น วัดแค, วัดเชิงท่า, อนุสรณ์สถานปรีดี พนมยงค์, วัดท่าการ้อง, วัดธรรมาราม, วัดกษัตราธิราชวรวิหาร, วัดไชยวัฒนาราม, วัดพุทไธศวรรย์, ป้อมเพชร, วัดพนัญเชิงวรวิหาร ฯลฯ

 • สามารถเลือกอาหารได้ 8 อย่าง/โต๊ะจากเมนู (มีข้าว/น้ำดื่ม/น้ำแข็งให้พร้อมแล้ว) *กรณีสั่งอาหารและเครื่องดื่มเพิ่มเติมนอกเหนือจากในเมนู ต้องชำระส่วนต่างเพิ่ม*

 • ห้องน้ำแยกชาย/หญิง บนเรือ

 • อุปกรณ์ป้องกันภัยทางน้ำ (เสื้อชูชีพ)

 • ประกันภัยผู้โดยสารครบทุกท่าน

 • เครื่องเสียงคาราโอเกะ ไมค์ 2 ตัว

 

อัตราค่าบริการ

จำนวน

ราคา

8 ท่าน

เหมาลำ 9,600 บาท

16 ท่าน

เหมาลำ 11,200 บาท

24 ท่าน

เหมาลำ 16,500 บาท

32 ท่าน

เหมาลำ 19,900 บาท

48 ท่าน ขึ้นไป

เหมาลำ 599 บาท / ท่าน

 

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี


Ayutthaya Private Cruise

City Island Sight Seeing + Group Dining Program

Program Details:

 • Duration : 2 Hrs.

 • Parking & Boarding Location: Ayutthaya Boat Trip 9 https://goo.gl/maps/Hxqp5h2xZGUXU7tp7

 • Admire the beauty of landmarks, such as, Wat Khae Rajanuvas, Wat Choeng Tha, Pridi Banomyong Memorial, Wat Tha Karong, Wat Kasattrathirat Worawihan, Wat Chaiwatthanaram, Wat Phutthaisawan, Phet Fort, Wat Phanan Choeng Worawihan, etc.

 • Free steamed rice, drinking water, ice.

 • Choose 8 dishes from the menu / table. Extra food and beverages will be charged.

 • Separated  male / female restroom.

 • Life jacket.

 • Insurance.

 • Karaoke set with 2 microphones.

 

Group Size & Price

Gruop size

Price

8 pax

private 9,600 baht

16 pax

private 11,200 baht

24 pax

private 16,500 baht

32 pax

private 19,900 baht

48 pax or more

private 599 baht / pax

 

Reservation Process:

 1. Pls.state your function date, your name and mobile phone number, group size, and any other special requests.

 2. Preliminary vacancy check.

 3. The payment-request form will be sent to your mobile phone. Pls. kindly inform us immediately after the payment is completed. Credit card is accepted. Local card and foreign card will be charged 3% and 4.5% respectively.

 4. After the amount is received, the reservation is completed. In case of fully booked, full refund will be made.

 5. After the boat confirms the booking. A confirmation SMS will be sent to your mobile phone. You can present the SMS at the registration conuter to receive the ticket.

Conditions:

 1. No-show will be considered as a waive.

 2. Since this is a promotional price, the function date cannot be changed or cancelled.

 3. This service is non-refundable.


เมนูอาหาร (MENU)


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (For more information, pls. call) 

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  เริ่มต้น 9,600 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #ล่องเรือจังหวัดอยุธยา (ล่องเรือทานอาหารกรุ๊ปใหญ่)

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top