เรือยอร์ชภูเก็ต : Blue Aqua - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : Blue Aqua

เรือยอร์ชภูเก็ต : Blue Aqua

**ราคาไม่อัพเดต โปรดสอบถาม**

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ข้อมูลเรือ

Specification

ความจุผู้โดยสาร 55 ท่าน

Guests day charter: 55

ลูกเรือ 5 ท่าน

Crew: 5

ไม่มีแอร์

No Air conditioner

ความยาว 75 ฟุต

Length 75 feet

เส้นทางท่องเที่ยว Travel route

Half Day Trip 5 hours

รอบครึ่งวันเช้า เกาะเฮ 08.00-13.00 น.

Half Day Trip Coral Morning 08.00-13.00 hrs.

าคาพิเศษ 22,500 บาท/ 35 ท่าน 

Special price 22,500 baht/ 35 persons

าคาพิเศษ 25,000 บาท/ 50 ท่าน 

Special price 25,000 baht/ 50 persons

รอบครึ่งวันบ่าย เกาะเฮ ซันเซ็ทศรีพันวา 14.00-19.00 น.

Half Day Trip Coral Sunset Sripanwa 14.00-19.00 hrs.

รอบครึ่งวันเช้า เกาะไข่ 08.00-13.00 น.

Half Day Trip Khai Island Morning 08.00-13.00 hrs.

าคาพิเศษ 23,500 บาท/ 35 ท่าน 

Special price 23,500 baht/ 35 persons

าคาพิเศษ 26,000 บาท/ 50 ท่าน 

Special price 26,000 baht/ 50 persons

รอบครึ่งวันบ่าย เกาะไข่ ซันเซ็ท 14.00-19.00 น.

Half Day Trip Khai Island Sunset 14.00-19.00 hrs.

รอบครึ่งวันเช้า เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ 08.00-13.00 น.

Half Day Trip Maiton+Coral Morning 08.00-13.00 hrs.

าคาพิเศษ 24,500 บาท/ 35 ท่าน 

Special price 24,500 baht/ 35 persons

าคาพิเศษ 27,000 บาท/ 50 ท่าน 

Special price 27,000 baht/ 50 persons

รอบครึ่งวันบ่าย เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ซันเซ็ทศรีพันวา 14.00-19.00 น.

Half Day Trip Maiton+Coral Sunset Sripanwa 14.00-19.00 hrs.

Full Day Trip  8 hours

รอบเต็มวันเกาะเฮ 

Full Day Trip Coral Island

าคาพิเศษ 27,000 บาท/ 35 ท่าน 

Special price 27,000 baht / 35 persons

าคาพิเศษ 31,500 บาท/ 50 ท่าน 

Special price 31,500 baht/ 50 persons

รอบเต็มวัน เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ

Full Day Trip Maiton+Coral

าคาพิเศษ 30,000 บาท/ 35 ท่าน 

Special price 30,000 baht/ 35 persons

าคาพิเศษ 34,500 บาท/ 50 ท่าน 

Special price 34,500 baht/ 50 persons

รอบเต็มวันเกาะไข่

Full Day Trip Khai Island

รอบเต็มวันเกาะไม้ท่อน+เกาะไข่

Full Day Trip Maiton+Khai

าคาพิเศษ 32,000 บาท/ 35 ท่าน 

Special price 32,000 baht / 35 persons

าคาพิเศษ 36,500 บาท/ 50 ท่าน 

Special price 36,500 baht / 50 persons

รอบเต็มวันเกาะเฮ+เกาะราชา

Full Day Trip Coral+Racha

าคาพิเศษ 33,000 บาท/ 35 ท่าน 

Special price 33,000 baht / 35 persons

าคาพิเศษ 37,500 บาท/ 50 ท่าน 

Special price 37,500 baht / 50 persons

รอบเต็มวันเกาะไม้ท่อน+เกาะราชา

Full Day Trip Maiton+Racha

าคาพิเศษ 35,000 บาท/ 35 ท่าน 

Special price 35,000 baht / 35 persons

าคาพิเศษ 39,500 บาท/ 50 ท่าน 

Special price 39,500 baht / 50 persons

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, น้ำดื่ม น้ำอัดลม, ผลไม้ตามฤดูกาล, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้อชูชีพ, ประกันภัย

ราคานี้ไม่รวม : ไกด์นำเที่ยว(1,500-2,000 บาท/ท่าน), รถตู้รับ-ส่ง(1-13 ท่าน/1,500 บาท/1 คัน), รถรับ-ส่งในท่าเรืออ่าวฉลอง 10 บาท/ท่าน, อาหาร, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ, เรือหางยาว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)

This price includes: Captain and crew, soft drinks, water, seasonal fruit, snorkeling equipment, fishing gear, life jacket, insurance.

This price excludes: Tour guide (1,500-2,000 baht / person), van transfer (1-13 persons / 1,500 baht / 1 van), transfer in Chalong pier 10 baht / person, food, entrance fees to the park or island, Long tail boat, 7% VAT (in case of issuing full tax invoice)

สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต    Chalong bay Port

https://goo.gl/maps/5rEnvyuymDe1NSwx7


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 22,500 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BLUEPHOENIX TRAVEL-PHUKET-BLUE AQUA

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top