เรือยอร์ชภูเก็ต : Blue Metis - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : Blue Metis

เรือยอร์ชภูเก็ต : Blue Metis

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ข้อมูลเรือ

Specification

ความจุผู้โดยสาร 40 ท่าน

Guests day charter: 40

ลูกเรือ 5 ท่าน

Crew: 5

เรือมีแอร์

Air conditioner

3 ห้องนอน

3 Bedroom

4 ห้องน้ำ

4 toilet

ความยาว 50 ฟุต

Length 50 feet

เส้นทางท่องเที่ยว Travel route

Half Day Trip 5 hours

รอบครึ่งวันเช้า เกาะเฮ 08.00-13.00 น.

Half Day Trip Coral Morning 08.00-13.00 hrs.

าคาพิเศษ 16,500 บาท/ 25 ท่าน 

Special price 16,500 baht / 25 persons

รอบครึ่งวันบ่าย เกาะเฮ ซันเซ็ทศรีพันวา 14.00-19.00 น.

Half Day Trip Coral Sunset Sripanwa 14.00-19.00 hrs.

รอบครึ่งวันเช้า เกาะไข่ 08.00-13.00 น.

Half Day Trip Khai Island Morning 08.00-13.00 hrs.

รอบครึ่งวันบ่าย เกาะไข่ ซันเซ็ท 14.00-19.00 น.

Half Day Trip Khai Island Sunset 14.00-19.00 hrs.

รอบครึ่งวันเช้า เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ 08.00-13.00 น.

Half Day Trip Maiton+Coral Morning 08.00-13.00 hrs.

าคาพิเศษ 17,500 บาท/ 25 ท่าน 

Special price 17,500 baht / 25 persons

รอบครึ่งวันบ่าย เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ซันเซ็ทศรีพันวา 14.00-19.00 น.

Half Day Trip Maiton+Coral Sunset Sripanwa 14.00-19.00 hrs.

เพิ่มท่านถัดไป 300 บาท/ท่าน Extra person 300 baht / person

Full Day Trip  8 hours

รอบเต็มวันเกาะเฮ 

Full Day Trip Coral Island

าคาพิเศษ 21,000 บาท/ 25 ท่าน 

Special price 21,000 baht / 25 persons

รอบเต็มวันเกาะไข่

Full Day Trip Khai Island

าคาพิเศษ 23,000 บาท/ 25 ท่าน 

Special price 23,000 baht / 25 persons

รอบเต็มวัน เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ

Full Day Trip Maiton+Coral

าคาพิเศษ 24,000 บาท/ 25 ท่าน 

Special price 24,000 baht / 25 persons

รอบเต็มวันเกาะไม้ท่อน+เกาะไข่

Full Day Trip Maiton+Khai

าคาพิเศษ 25,000 บาท/ 25 ท่าน 

Special price 25,000 baht / 25 persons

รอบเต็มวันเกาะเฮ+เกาะราชา

Full Day Trip Coral+Racha

าคาพิเศษ 27,000 บาท/ 25 ท่าน 

Special price 27,000 baht / 25 persons

รอบเต็มวันเกาะไม้ท่อน+เกาะราชา

Full Day Trip Maiton+Racha

าคาพิเศษ 29,000 บาท/ 25 ท่าน 

Special price 29,000 baht / 25 persons

เพิ่มท่านถัดไป 300 บาท/ท่าน Extra person 300 baht / person

 

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, น้ำดื่ม น้ำอัดลม, ผลไม้ตามฤดูกาล, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้อชูชีพ, ประกันภัย

ราคานี้ไม่รวม : ไกด์นำเที่ยว(1,500-2,000 บาท/ท่าน), รถตู้รับ-ส่ง(1-13 ท่าน/1,500 บาท/1 คัน), รถรับ-ส่งในท่าเรืออ่าวฉลอง 10 บาท/ท่าน, อาหาร, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ, เรือหางยาว, เปิดใช้ห้องนอน 1,000 บาท/ห้อง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)

This price includes: Captain and crew, soft drinks, water, seasonal fruit, snorkeling equipment, fishing gear, life jacket, insurance.

This price excludes: Tour guide (1,500-2,000 baht / person), van transfer (1-13 persons / 1,500 baht / 1 van), transfer in Chalong pier 10 baht / person, food, entrance fees to the park or island, Long tail boat, Bedroom opening 1,000 baht / room, 7% VAT (in case of issuing full tax invoice)

สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต    Chalong bay Port

https://goo.gl/maps/5rEnvyuymDe1NSwx7


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 16,500 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BLUEPHOENIX TRAVEL-PHUKET-BLUE METIS

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top