เรือมอเตอร์ยอร์ชภูเก็ต+กระบี่ : Chomtawan 2 - ALL ABOUT JOURNEY

เรือมอเตอร์ยอร์ชภูเก็ต+กระบี่ : Chomtawan 2

เรือมอเตอร์ยอร์ชภูเก็ต+กระบี่ : Chomtawan 2

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ข้อมูลเรือ

Specification

ความจุผู้โดยสาร 32 ท่าน

Guests day charter: 32

ลูกเรือ 4 ท่าน

Crew: 4

ความยาว 50 ฟุต 

Length 50 feet 

 

เส้นทางท่องเที่ยว Travel route

รอบครึ่งวันเช้า 08.00 – 13.00 น. หรือ รอบครึ่งวันบ่าย 14.00-19.00 น.

Half day round, morning 8.00 – 13.00 hrs. or half day round, afternoon from 14.00 – 19.00 hrs

เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน

Coral Island + Maiton Island

าคาพิเศษ 35,000 บาท/ 15 ท่าน 

Special price 35,000 baht/ 15 persons

เกาะไข่+เกาะไม้ท่อน

Khai Island + Maiton Island

าคาพิเศษ 48,000 บาท/ 15 ท่าน 

Special price 48,000 baht/ 15 persons

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Coral Island + Promthep

เพิ่มท่านถัดไป ท่านละ 1,000 บาท

Add the next person, 1,000 baht per person.

 

เต็มวัน 8 ชม.

Full Day Trip  8 hours

เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน

Coral Island + Maiton Island

าคาพิเศษ 50,000 บาท/ 15 ท่าน 

Special price 50,000 baht/ 15 persons

เกาะไข่+เกาะไม้ท่อน

Khai Island + Maiton Island

เกาะเฮ+เกาะราชา

Coral Island + Racha Island

าคาพิเศษ 70,000 บาท/ 15 ท่าน 

Special price 70,000 baht/ 15 persons

เกาะไม้ท่อน+เกาะราชา

Maiton Island + Racha Island

เกาะเฮ+เกาะราชา+เกาะไม้ท่อน

Coral Island + Racha Island + Maiton Island

เกาะพีพี

Phi Phi Island

าคาพิเศษ 76,000 บาท/ 15 ท่าน 

Special price 76,000 baht/ 15 persons

เพิ่มท่านถัดไป ท่านละ 1,300 บาท

Add the next person, 1,300 baht per person.

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, น้ำดื่ม น้ำอัดลม, ผลไม้ตามฤดูกาล, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้อชูชีพ, ประกันภัย

ราคานี้ไม่รวม : ไกด์นำเที่ยว(1,500-2,000 บาท/ท่าน), รถตู้รับ-ส่ง(1-13 ท่าน/1,500 บาท/1 คัน), รถรับ-ส่งในท่าเรืออ่าวฉลอง 10 บาท/ท่าน, อาหาร, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ, เรือหางยาว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)

This price includes: Captain and crew, soft drinks, water, seasonal fruit, snorkeling equipment, fishing gear, life jacket, insurance.

This price excludes: Tour guide (1,500-2,000 baht / person), van transfer (1-13 persons / 1,500 baht / 1 van), transfer in Chalong pier 10 baht / person, food, entrance fees to the park or island, Long tail boat, 7% VAT (in case of issuing full tax invoice)


สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต    Chalong bay Port

https://goo.gl/maps/5rEnvyuymDe1NSwx7


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BLUEPHOENIX TRAVEL-PHUKET-KRABI-CHOMTAWAN 2

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top