เรือยอร์ชภูเก็ต+กระบี่ : Flying Dolphins 1 - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต+กระบี่ : Flying Dolphins 1

เรือยอร์ชภูเก็ต+กระบี่ : Flying Dolphins 1

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ข้อมูลเรือ

Specification

ความจุผู้โดยสาร 85 ท่าน

Guests day charter: 85

ลูกเรือ 10 ท่าน

Crew: 10

ความยาว 72 ฟุต 

Length 72 feet 

เรือมีแอร์

Airconditioner

 

เส้นทางท่องเที่ยว Travel route

รอบครึ่งวันเช้า 08.00 – 13.00 น. หรือ รอบครึ่งวันบ่าย 14.00-19.00 น.

Half day round, morning 8.00 – 13.00 hrs. or half day round, afternoon from 14.00 – 19.00 hrs

เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน

Coral Island + Maiton Island

าคาพิเศษ 64,000 บาท/ 45 ท่าน 

Special price 64,000 baht/ 45 persons

เพิ่มท่านถัดไป ท่านละ 1,000 บาท

Add the next person, 1,000 baht per person.

เกาะไข่+เกาะไม้ท่อน

Khai Island + Maiton Island

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Coral Island + Promthep

 

เต็มวัน 8 ชม.

Full Day Trip  8 hours

เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน

Coral Island + Maiton Island

าคาพิเศษ 90,000 บาท/ 45 ท่าน 

Special price 90,000 baht/ 45 persons

เกาะไข่+เกาะไม้ท่อน

Khai Island + Maiton Island

เกาะเฮ+เกาะราชาใหญ่

Coral Island + Racha Yai Island

าคาพิเศษ 115,000 บาท/ 45 ท่าน 

Special price 115,000 baht/ 45 persons

เกาะไม้ท่อน+เกาะราชาใหญ่

Maiton Island + Racha Yai Island

เกาะเฮ+เกาะราชาใหญ่+เกาะไม้ท่อน

Coral Island + Racha Yai Island + Maiton Island

าคาพิเศษ 125,000 บาท/ 45 ท่าน 

Special price 125,000 baht/ 45 persons

เกาะพีพี

Phi Phi Island

าคาพิเศษ 135,000 บาท/ 45 ท่าน 

Special price 135,000 baht/ 45 persons

เพิ่มท่านถัดไป ท่านละ 1,300 บาท

Add the next person, 1,300 baht per person.

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, น้ำดื่ม น้ำอัดลม, ผลไม้ตามฤดูกาล, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้อชูชีพ, ประกันภัย

ราคานี้ไม่รวม : ไกด์นำเที่ยว(1,500-2,000 บาท/ท่าน), รถตู้รับ-ส่ง(1-13 ท่าน/1,500 บาท/1 คัน), รถรับ-ส่งในท่าเรืออ่าวฉลอง 10 บาท/ท่าน, อาหาร, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ, เรือหางยาว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)

This price includes: Captain and crew, soft drinks, water, seasonal fruit, snorkeling equipment, fishing gear, life jacket, insurance.

This price excludes: Tour guide (1,500-2,000 baht / person), van transfer (1-13 persons / 1,500 baht / 1 van), transfer in Chalong pier 10 baht / person, food, entrance fees to the park or island, Long tail boat, 7% VAT (in case of issuing full tax invoice)


สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

ท่าเรืออ่าวฉลอง จ.ภูเก็ต    Chalong bay Port

https://goo.gl/maps/5rEnvyuymDe1NSwx7


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 64,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BLUEPHOENIX TRAVEL-PHUKET-KRABI-FLYING DOLPHINS 1

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top