เรือยอร์ชภูเก็ต : Silver Sailor - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : Silver Sailor

เรือยอร์ชภูเก็ต : Silver Sailor

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ข้อมูลเรือ

Specification

ความจุผู้โดยสาร 55 ท่าน

Guests day charter: 55

ลูกเรือ 5 ท่าน

Crew: 5

ความยาว 55 ฟุต 

Length 55 feet 

เรือไม่มีแอร์

No Airconditioner

 

เส้นทางท่องเที่ยว Travel route

รอบครึ่งวันเช้า 08.00 – 13.00 น. หรือ รอบครึ่งวันบ่าย 14.00-19.00 น.

Half day round, morning 8.00 – 13.00 hrs. or half day round, afternoon from 14.00 – 19.00 hrs

เกาะเฮ

Coral Island 

าคาพิเศษ 28,000 บาท/ 30 ท่าน 

Special price 28,000 baht/ 30 persons

เพิ่มท่านถัดไป ท่านละ 800 บาท

Add the next person, 800 baht per person.

เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน

Coral Island + Maiton Island

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Coral Island + Promthep

 

เต็มวัน 8 ชม.

Full Day Trip  8 hours

เกาะเฮ

Coral Island 

าคาพิเศษ 36,000 บาท/ 30 ท่าน 

Special price 36,000 baht/ 30 persons

เกาะเฮ+เกาะไม้ท่อน

Coral Island + Maiton Island

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Coral Island + Promthep

เกาะเฮ+เกาะราชา

Coral Island + Racha Island

าคาพิเศษ 37,000 บาท/ 30 ท่าน 

Special price 37,000 baht/ 30 persons

เกาะไม้ท่อน+เกาะราชา

Maiton Island + Racha Island

เพิ่มท่านถัดไป ท่านละ 800 บาท

Add the next person, 800 baht per person.

ราคานี้รวม : กัปตันและลูกเรือ, น้ำดื่ม น้ำอัดลม, ผลไม้ตามฤดูกาล, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น, อุปกรณ์ตกปลา, เสื้อชูชีพ, ประกันภัย

ราคานี้ไม่รวม : ไกด์นำเที่ยว(1,500-2,000 บาท/ท่าน), รถตู้รับ-ส่ง(1-13 ท่าน/1,500 บาท/1 คัน), รถรับ-ส่งในท่าเรืออ่าวฉลอง 10 บาท/ท่าน, อาหาร, ค่าเข้าอุทยานหรือเกาะ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ)

This price includes: Captain and crew, soft drinks, water, seasonal fruit, snorkeling equipment, fishing gear, life jacket, insurance.

This price excludes: Tour guide (1,500-2,000 baht / person), van transfer (1-13 persons / 1,500 baht / 1 van), transfer in Chalong pier 10 baht / person, food, entrance fees to the park or island, 7% VAT (in case of issuing full tax invoice)


สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา จ.ภูเก็ต    Visit Panwa Pier

https://goo.gl/maps/N3Q5wbg9Qp7ifLpU6


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 28,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BLUEPHOENIX TRAVEL-PHUKET-SILVER SAILOR

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top