เรือยอร์ชภูเก็ต : โบฮีเมียน (Bohemian ) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : โบฮีเมียน (Bohemian )

เรือยอร์ชภูเก็ต : โบฮีเมียน (Bohemian)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

 

ความจุผู้โดยสาร 35 ท่าน

Capacity of 35 passengers

ความยาว 50 ฟุต

Length 50 feet

เรือไม่มีแอร์

No air conditioner

2 ห้องน้ำ

2 bathroom

 

สถานที่ขึ้นเรือ ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

https://goo.gl/maps/47TdhDdsBT77aQdm6


เส้นทางท่องเที่ยว ครึ่งวัน เลือก 1 เส้นทาง

 tour route half day , choose 1 route

เส้นทาง

Route

 รอบเช้า 09.00 – 13.00 น. 

Morning round

09.00 – 13.00 hrs.

ราคา สำหรับ 1 – 15 ท่าน

Price 1-15 pax

รอบบ่าย 14.00 – 18.30 น.

Afternoon round

14.00 – 18.30 hrs.

ราคา สำหรับ 1 – 15 ท่าน

Price 1-15 pax

เกาะเฮ

Coral Island

11,000 บาท

11,000 THB

13,500 บาท

13,500 THB

เกาะไม้ท่อน

Maiton Island

12,000 บาท

12,000 THB

14,500 บาท

14,500 THB

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Coral Island + Promthep Cape

13,000 บาท

13,000 THB

14,500 บาท

14,500 THB

แหลมพรหมเทพ + แหลมกระทิง

Promthep Cape + Krating Cape

12,000 บาท

12,000 THB

14,500 บาท

14,500 THB

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ (08.30-13.00น. / 13.30-18.30น.)

Maiton Island + Coral Island (08.30-13.00hrs. / 13.30-18.30hrs.)

14,000 บาท

14,000 THB

16,500 บาท

16,500 THB

ท่านที่ 11 – 35 ผู้ใหญ่ เพิ่มท่านละ 800 บาท , เด็ก 4-12 ปี เพิ่มท่านละ 600 บาท 

11th – 35th person, adults add 800 baht per person, children 4-12 years add 600 baht per person


เส้นทางท่องเที่ยว เต็มวัน เลือก 1 เส้นทาง

Full day tour route, choose 1 route

เส้นทาง

Route

 ราคา สำหรับ 1 – 15 ท่าน

Price 1-15 pax

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ 10.30-18.30น.

Maiton Island + Coral Island 10.30-18.30 hrs.

21,500 บาท

21,500 THB

เกาะราชา+เกาะเฮ 10.30-18.30น.

Racha Island + Coral Island 10.30-18.30 hrs.

เกาะราชา 10.30-18.30น.

Racha Island 10.30-18.30 hrs.

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ 10.30-18.30น.

Maiton Island + Coral Island + Promthep Cape 10.30-18.30 hrs.

23,500 บาท

23,500 THB

เกาะราชา+เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ 10.30-18.30น.

Racha Island + Coral Island + Promthep Cape 10.30-18.30 hrs.

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ+แหลมกระทิง+อ่าวเสน+อ่าวนุ้ย 10.30-18.30น.

Coral Island + Promthep Cape + Krating Cape + Ao Sane + Ao Nui 10.30-18.30 hrs.

21,500 บาท

21,500 THB

เกาะไข่นอก + เกาะไข่นุ้ย 10.00-18.30 น.

Khai Nok Island + Khai Nui Island 10.00-18.30 hrs.

25,000 บาท

25,000 THB

เกาะไข่+เกาะไม้ท่อน 10.00-18.30 น.

Khai Island + Maiton Island 10.00-18.30 hrs.

27,000 บาท

27,000 THB

ท่านที่ 16 – 35 ผู้ใหญ่ เพิ่มท่านละ 800 บาท , เด็ก 4-12 ปี เพิ่มท่านละ 600 บาท 

16th – 35th person, adults add 800 baht per person, children 4-12 years add 600 baht per person

 

ราคานี้รวม : กัปตัน,ลูกเรือ,น้ำดื่ม,น้ำอัดลม,ผลไม้ตามฤดูกาล,หน้ากาก+ท่อหายใจ,เสื้อชูชีพ,เบ็ดกลมตกปลา,ประกัน

ราคานี้ไม่รวม : ค่าเข้าท่าเรือ,อาหาร,รถรับส่ง,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งบานาน่าบีช 100 บาท/ท่าน,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งนิกรฮังกาบีช 300 บาท/เรือ1ลำ,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งนนทศักดิ์ 50 บาท/ท่าน หากสั่งอาหารเซ็ทเมนูที่เกาะไม่เสียค่าขึ้นเกาะ แต่ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น,ค่าเรือหางยาวรับ-ส่งที่เกาะ(ถ้ามี),ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

This price includes : Captain,crew, drinking water, soft drinks, seasonal fruit, mask + breathing tube, life jacket, fishing rod, insurance

This price does not include : Harbor entrance fee, food, transfer, entrance fee to Koh Hae, Banana Beach side 100 baht / person, the fee to Koh Hae, Nikorn Hang Ka Beach 300 baht / 1 boat, Hae Hae Shore Island fee. Sak 50 baht / person if ordering a set menu on the island, free of charge to the island But must reserve in advance only, long-tail boat to pick up and drop off to the island (if any), 7% VAT

 

พิเศษ! ฟรีค่าบริการนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นบนเรือ

special! Free service to bring food and drinks on board.

บริการอื่นๆ

  • เรือแคนู ไม่ใส ติดไว้บนเรือตลอดทริป ราคา 500 บาท/อัน

  • บอร์ดยืนพาย ติดไว้บนเรือตลอดทริป ราคา 700 บาท/อัน

  • ฟิล ตีนกบดำน้ำ ราคา 150 บาท/อัน

  • กล้องตัวใหญ่ ครึ่งวัน 4-5 ชม. ราคา 1,500 บาท / เต็มวัน 8 ชม. ราคา 2,000 บาท (มีจำนวนจำกัด) 

Other services

  • The canoe is not clear attached on the boat throughout the trip, price 500 baht / piece.

  • Paddle board is attached on the boat throughout the trip, price 700 baht / piece.

  • Phil diving fins, price 150 baht / piece

  • Big camera for half-day 4-5 hours, price 1,500 baht / full day 8 hours, price 2,000 baht (limited availability) 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 11,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BOHEMIAN MARINE-PHUKET-BOHEMIAN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top