เรือยอร์ชภูเก็ต : เอลล่า (Ella) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : เอลล่า (Ella)

เรือยอร์ชภูเก็ต : เอลล่า (Ella)

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ความจุผู้โดยสาร 40 ท่าน

Capacity of 40 passengers

ความยาว 53 ฟุต

Length 53 feet

เรือไม่มีแอร์

No Air conditioner

 

สถานที่ขึ้นเรือ ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

https://goo.gl/maps/47TdhDdsBT77aQdm6


เส้นทางท่องเที่ยว ครึ่งวัน เลือก 1 เส้นทาง

Half day tour route, choose 1 route

No.

เส้นทาง

Route

เวลา

Duration

 ราคา สำหรับ 15 ท่าน

Price 15 pax

เวลา

Duration

ราคา สำหรับ 15 ท่าน

Price 15 pax

1

เกาะเฮ

Coral Island

09.00–13.00 น.

09.00–13.00 hrs.

13,500 THB

14.00-18.30 น.

14.00-18.30 hrs.

14,500 THB

2

เกาะไม้ท่อน

Maiton Island

14,500 THB

15,500 THB

3

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Coral Island+Promtap cape

4

แหลมพรหมเทพ+แหลมกระทิง

Promtap cape+Krating cape

5

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ

Maiton Island+Coral Island

08.30-13.00 น.

08.30-13.00 hrs.

15,500 THB

13.30-18.30 น.

13.30-18.30 hrs.

17,500 THB

ท่านที่ 16 – 40 ผู้ใหญ่ เพิ่มท่านละ 800 บาท , เด็ก 4-12 ปี เพิ่มท่านละ 600 บาท 

The 16th – 40th, adults add 800 baht per person, children 4-12 years add 600 baht per person 

 

เส้นทางท่องเที่ยว เต็มวัน เลือก 1 เส้นทาง

Full day tour route, choose 1 route

No.

เส้นทาง

Route

เวลา

Duration

 ราคา สำหรับ 15 ท่าน

Price 15 pax

1

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ

Maiton Island+Coral Island

10.30–18.30 น.

10.30–18.30 hrs.

22,000 THB

2

เกาะราชา+เกาะเฮ

Racha Island+Coral Island

3

เกาะราชาใหญ่ 

Racha Yai Island

4

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ+แหลมกระทิง+อ่าวเสน+อ่าวนุ้ย

Coral Island + Promthep Cape + Krating Cape + Ao Sane + Ao Nui

5

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Maiton+Coral+Promtap cape

24,000 THB

6

เกาะราชา+เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Racha+Coral+ Promtap cape

7

เกาะไข่นอก + เกาะไข่นุ้ย 

Khai Nok Island + Khai Nui Island

10.00–18.30 น.

10.00–18.30 hrs.

26,000 THB

8

เกาะไข่+เกาะไม้ท่อน

Khai Island+ Maiton

28,000 THB

ท่านที่ 16 – 40 ผู้ใหญ่ เพิ่มท่านละ 800 บาท , เด็ก 4-12 ปี เพิ่มท่านละ 600 บาท 

The 16th – 40th, adults add 800 baht per person, children 4-12 years add 600 baht per person 

ราคานี้รวม : กัปตัน,ลูกเรือ,น้ำดื่ม,น้ำอัดลม,ผลไม้ตามฤดูกาล,หน้ากาก+ท่อหายใจ,เสื้อชูชีพ,เบ็ดตกปลา,ประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม : ค่าเข้าท่าเรือ,อาหาร,รถรับส่ง,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งบานาน่าบีช 100 บาท/ท่าน,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งนิกรฮังกาบีช 300 บาท/เรือ1ลำ,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งนนทศักดิ์ 50 บาท/ท่าน หากสั่งอาหารเซ็ทเมนูที่เกาะไม่เสียค่าขึ้นเกาะ แต่ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น,ค่าเรือหางยาวรับ-ส่งที่เกาะ(ถ้ามี),ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

This price includes : Captain, crew, drinking water, soft drink, seasonal fruit, mask + breathing tube, life jacket, fishing rod, Accident insurance
This price does not include : Harbor entrance fee, food, transfer, entrance fee to Koh Hae, Banana Beach side 100 baht / person, the fee to Koh Hae, Nikorn Hang Ka Beach 300 baht / 1 boat, Hae Hae Shore Island fee. Sak 50 baht / person if ordering a set menu on the island, free of charge to the island But must book in advance only, long-tail boat to pick-up at the island (if any), 7% VAT

พิเศษ! ฟรีค่าบริการนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นบนเรือ

special! Free service to bring food and drinks on board.

บริการอื่นๆ

  • เรือแคนู ไม่ใส ติดไว้บนเรือตลอดทริป ราคา 500 บาท/อัน

  • บอร์ดยืนพาย ติดไว้บนเรือตลอดทริป ราคา 700 บาท/อัน

  • ฟิล ตีนกบดำน้ำ ราคา 150 บาท/อัน

  • กล้องตัวใหญ่ ครึ่งวัน 4-5 ชม. ราคา 1,500 บาท / เต็มวัน 8 ชม. ราคา 2,000 บาท (มีจำนวนจำกัด) 

Other services

  • The canoe is not clear attached on the boat throughout the trip, price 500 baht / piece.

  • Paddle board is attached on the boat throughout the trip, price 700 baht / piece.

  • Phil diving fins, price 150 baht / piece

  • Big camera for half-day 4-5 hours, price 1,500 baht / full day 8 hours, price 2,000 baht (limited availability) 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 13,500 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BOHEMIAN MARINE-PHUKET-ELLA

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top