เรือยอร์ชภูเก็ต : ซีเอสต้า (Siesta) - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชภูเก็ต : ซีเอสต้า (Siesta)

เรือยอร์ชภูเก็ต : ซีเอสต้า (Siesta)

 

*** ราคาไม่อัปเดต โปรดสอบถาม ***

 

หมายเหตุ : บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางหากมีความจำเป็นจากสภาพอากาศแปรปรวน

Trip is subject to weather and tide conditions.

ความจุผู้โดยสาร 40 ท่าน

Capacity of 40 passengers

ความยาว 55 ฟุต

Length 55 feet

เรือไม่มีแอร์

No Air conditioner

 

สถานที่ขึ้นเรือ ท่าเรืออ่าวฉลอง ภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

https://goo.gl/maps/47TdhDdsBT77aQdm6


เส้นทางท่องเที่ยว 5 ชั่วโมง เลือก 1 เส้นทาง

5 hour tour route, choose 1 route

เส้นทาง

Route

 รอบเช้า 08.30 – 13.30 น. 

Morning round

08.30 – 13.30 hrs.

ราคา สำหรับ 1 – 15 ท่าน

Price 1-15 pax

รอบบ่าย 14.00 – 19.00 น.

Afternoon round

14.00 – 19.00 hrs.

ราคา สำหรับ 1 – 15 ท่าน

Price 1-15 pax

เกาะเฮ

Coral Island

10,900 บาท

10,900 THB

12,400 บาท

12,400 THB

แหลมพรหมเทพ+เกาะบอน+เกาะแก้ว(วัดพระแก้วพิสดาร)+เกาะมัน(หาดยะนุ้ย)

Promtap Cape+Koh Bon+Koh Kaew (Wat Phra Kaew Phitsadan) + Koh Man (Yanui Beach)

11,900 บาท

11,900 THB

12,900 บาท

12,900 THB

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Coral Island + Promthep Cape

11,900 บาท

11,900 THB

12,900 บาท

12,900 THB

เกาะมัน(หาดยะนุ้ย)+อ่าวเสน+อ่าวนุ้ย

Koh Man (Yanui Beach)+Ao San+Ao Nui

11,900 บาท

11,900 THB

12,900 บาท

12,900 THB

เกาะไม้ท่อน

Maiton Island

11,900 บาท

11,900 THB

12,900 บาท

12,900 THB

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ

Maiton Island + Coral Island

11,900 บาท

11,900 THB

14,400 บาท

14,400 THB

ท่านที่ 16 – 40 เพิ่มท่านละ 600 บาท  

The 16th – 40th person adds 600 baht per person.


เส้นทางท่องเที่ยว 8 ชั่วโมง เลือก 1 เส้นทาง

8 hour tour route, choose 1 route

เส้นทาง

Route

10.30 – 18.30 น., 11.00 – 19.00 น.

10.30 – 18.30 hrs., 11.00 – 19.00 hrs.

 ราคา สำหรับ 1 – 15 ท่าน / Price 1-15 pax

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ

Maiton Island + Coral Island

18,500 บาท

18,500 THB

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ+เกาะบอน+เกาะแก้ว(วัดพระแก้วพิสดาร)+เกาะมัน(หาดยะนุ้ย)

Coral Island + Promthep Cape + Bon Island + Koh Kaew (Wat Phra Kaew Phitsadan) + Man Island (Yanui Beach)

19,000 บาท

19,000 THB

เกาะราชา+เกาะเฮ

Racha Island + Coral Island

19,500 บาท

19,500 THB

เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Maiton Island + Coral Island + Promthep Cape

19,500 บาท

19,500 THB

เกาะราชา+เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ

Racha Island + Coral Island + Promthep Cape

19,500 บาท

19,500 THB

เกาะเฮ+แหลมพรหมเทพ+เกาะบอน+เกาะแก้ว(วัดพระแก้วพิสดาร)+เกาะมัน(หาดยะนุ้ย)+อ่าวเสน+อ่าวนุ้ย

Coral Island + Promthep Cape + Bon Island + Koh Kaew (Wat Phra Kaew Phitsadan) + Koh Man (Yanui Beach) + Ao Sane + Ao Nui

20,000 บาท

20,000 THB

เกาะไข่ 10.00 – 19.00 น.

Khai Island 10.00 – 19.00 hrs.

22,000 บาท

22,000 THB

เกาะไข่+เกาะไม้ท่อน 10.00 – 19.00 น.

Khai Island + Maiton Island 10.00 – 19.00 hrs.

22,000 บาท

22,000 THB

ท่านที่ 16 – 40 เพิ่มท่านละ 600 บาท  

The 16th – 40th person adds 600 baht per person.

ราคานี้รวม : กัปตัน,ลูกเรือ,น้ำดื่ม,น้ำอัดลม,ผลไม้ตามฤดูกาล,หน้ากาก+ท่อหายใจ,เสื้อชูชีพ,เบ็ดตกปลา,ประกัน,ลำโพง,อุปกรณ์รับประทานอาหาร,แก้วไวน์

ราคานี้ไม่รวม : ค่าเข้าท่าเรือ,อาหาร,รถรับส่ง,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งบานาน่าบีช 200 บาท/ท่าน,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งนิกรฮังกาบีช 300 บาท/เรือ1ลำ,ค่าขึ้นเกาะเฮฝั่งนนทศักดิ์ 50 บาท/ท่าน หากสั่งอาหารเซ็ทเมนูที่เกาะไม่เสียค่าขึ้นเกาะ แต่ต้องจองล่วงหน้าเท่านั้น,ค่าเรือหางยาวรับ-ส่งที่เกาะ(ถ้ามี),ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

This price includes : Captain,crew, drinking water, soft drinks, seasonal fruit, mask + breathing tube, life jacket, fishing rod, insurance, speaker, dining equipment, wine glasses
This price does not include : Harbor entrance fee, food, transfer, entrance fee to Koh Hae, Banana Beach side 200 baht / person, the fee to Koh Hae, Nikorn Hang Ka Beach 300 baht / 1 boat, Hae Hae Shore Island fee. Sak 50 baht / person if ordering a set menu on the island, free of charge to the island But must reserve in advance only, long-tail boat to pick up and drop off to the island (if any), 7% VAT

 

พิเศษ! ฟรี pool float ห่วงยางสวยๆ, ฟรีค่าบริการนำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นบนเรือ

special! Free pool float, beautiful rubber rings, free service to bring food and drinks on board.

บริการอื่นๆ

  • เรือแคนู ไม่ใส ติดไว้บนเรือตลอดทริป ราคา 500 บาท/อัน

  • บอร์ดยืนพาย ติดไว้บนเรือตลอดทริป ราคา 700 บาท/อัน

  • ฟิล ตีนกบดำน้ำ ราคา 150 บาท/อัน

  • กล้องตัวใหญ่ ครึ่งวัน 4-5 ชม. ราคา 1,500 บาท / เต็มวัน 8 ชม. ราคา 2,000 บาท (มีจำนวนจำกัด) +โกรโปร8 500 บาท

Other services

  • The canoe is not clear attached on the boat throughout the trip, price 500 baht / piece.

  • Paddle board is attached on the boat throughout the trip, price 700 baht / piece.

  • Phil diving fins, price 150 baht / piece

  • Big camera for half-day 4-5 hours, price 1,500 baht / full day 8 hours, price 2,000 baht (limited availability) + GroPro 8 500 baht


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 10,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BOHEMIAN MARINE-PHUKET-SIESTA

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top