เรือยอร์ชสมุย BLUE COCO (LAGOON 400) BY BLUE VOYAGE THAILAND - ALL ABOUT JOURNEY

เรือยอร์ชสมุย BLUE COCO (LAGOON 400) BY BLUE VOYAGE THAILAND

เรือยอร์ชสมุย BLUE COCO (LAGOON 400) BY BLUE VOYAGE THAILAND

Cruising Speed (อัตราความเร็วคงที่)

6 Kts.

Top Speed (ความเร็วสูงสุด)

11 Kts.

ตารางการเดินทาง

ท่าเรือ สถานีเรือสมุย จ.สุราษฎร์ธานี https://g.co/kgs/i5nUzs

พบกันก่อนเวลาเดินทางประมาณ 30 นาที

โปรแกรมที่ 1 : เกาะมัดสุม หรือ เกาะแตน (เลือก 1 เกาะ)

  •  ครึ่งวันเช้า เวลา 08.30 – 12.30 น. (4 ชม.)      ราคา  29,900 บาท

  •  ครึ่งวันบ่าย เวลา 13.30 – 18.30 น. (5 ชม.)     ราคา  35,000 บาท

ปรแกรมที่ 2 : เกาะราบ

  • ครึ่งวันบ่าย เวลา 13.30 – 18.30 น. (5 ชม.)      ราคา  35,000 บาท

ปรแกรมที่ 3 : เกาะมัดสุม และ เกาะแตน

  • เต็มวัน เวลา 10.30 – 18.30 น. (8 ชม.)             ราคา  45,000 บาท

โปรแกรมที่ 4 : เกาะพะงัน

  • เต็มวัน เวลา 09.00 – 17.00 น. (8 ชม.)             ราคา  55,000 บาท

(เฉพาะโปรแกรมเกาะพะงัน ขึ้นเรือที่ ท่าเรือ บุรีรสา บางรัก) https://goo.gl/maps/YssftNPiaHWu3Las5

โปรแกรมที่ 5 : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง

  • เต็มวัน เวลา 08.30 – 18.30 น. (10 ชม.)            ราคา  65,000 บาท

**ราคาต่อ 10 คน, คนที่ 11 ขึ้นไป เพิ่มคนละ 1,200 บาท

**Price based on 10 Person, Extra person + 1,200 THB / person

เด็กอายุ 0-5 ปี ไม่มีค่าใช้จ่าย Children aged 0-5 are free of charge.

เด็กอายุ 5 ปีขึ้นไปราคาผู้ใหญ่ Children aged 5 years and over are priced as adults.

ราคานี้ไม่รวม 1.รถรับส่งโรงแรม-ท่าเรือ 2.ค่าเข้าอุทยานหรือค่าขึ้นเกาะ(ถ้ามี) 3.อาหาร 4.เตาบาร์บีคิวและพนักงานบริการ

Price Excluded 1.Hotel transfer 2.Admission fee to the park or island entry fee 3.Food 4.BBQ grills and service staff

ไม่สามารถประกอบอาหารได้บนเรือทุกกรณี ยกเว้นปิ้ง/ย่าง และมีค่าบริการ

It is not possible to cook food on board in all cases. Except grill And have a service charge

สามารถจอดรถได้ที่ท่าเรือ ไมีมีค่าใช้จ่าย You can park your car at the pier. Free of charge

_____________________________________________

 

โปรแกรมการเดินทาง

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #BVT-SAMUI-BLUECOCO

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

ล่องเรืออยุธยา (Ayutthaya Private Cruise): ล่องเรือชมเกาะเมือง+รับประทานอาหารกรุ๊ปเล็ก (City Island Sight Seeing + Small Group Dining)

Code: #ล่องเรือจังหวัดอยุธยา (ล่องเรือทานอาหารกรุ๊ปเล็ก)

5,200 บาท

  ช่วงเวลาเดินทาง: บริการทุกวัน

Top