เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสิมิลัน  - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสิมิลัน 

เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสิมิลัน 

ท่าเรือทับละมุ พังงา

คำว่า สิมิลัน เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามันมี 9 เกาะ เรียงจากเหนือ มา ใต้ คือ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยันเกาะเมี่ยง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลกเกาะสิมิลัน และเกาะบางู หมู่เกาะสิมิลันเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ปะการังหลากหลาย และพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด สามารถพบเห็นได้ง่ายในบริเวณนี้ เช่น เต่าทะเล, ปลาฉลามวาฬ, ปลาโลมา เป็นต้น เกาะแปด มีชื่อเรียกเป็นภาษามาลายูว่า เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ด้านหน้าเกาะ ( ทิศเหนือ ) มีอ่าวเกือกที่มีหาดทรายที่สวยงาม พื้นทรายขาวละเอียดน้ำใสปิ๊ง ด้านซ้ายของหาดเมื่อมองจากเรือ หรือด้านขวาของเกาะเมื่อมองจากบนชายหาดเป็นที่ตั้งของหินรูปเรือใบอันเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของการมาถึงเกาะสิมิลัน

Similan Island is one of the most visited islands in Thailand and was given the nickname “King of the Island”. Similan Island is an amazing island because there are stones with many strange shapes, such as rocks that look like boots, rocks that look like sailboats. Similan Island is one of the islands inhabited by a number of rare marine animals. Check-in andaman private pier to Similan Island takes approximately 1 hour by speed boat

****โปรเเกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศและจำนวนผู้โดยสาร

ตัวอย่างโปรแกรมเหมาลำส่วนตัว

สามารถปรับเปลี่ยนจุดเดินทางได้ตามความเหมาะสม

เริ่มเวลา 09.00 – 16.30 น.

08.00 น.

เดินทางมาถึงท่าเรือส่วนตัว เช็คอินอันดามัน (ทับละมุ) เพื่อเช็คอิน รับประทานอาหารเช้าพบปะไกด์และทีมงาน พูดคุย อธิบายโปรแกรมการเดินทาง

09.00 น.

เดินทางออกจากท่าเรือเช็คอินอันดามัน ไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

10.20 น.

เดินทางมาถึงจุดดำน้ำตื้นจุดแรก ณ เกาะ 9 หรือ เกาะบางู ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาหายากและเป็นจุดถ่ายภาพที่มีน้ำทะเลสีคราม

11.00 น.

เดินทางมาถึงเกาะ 8 หรือที่เรียกว่าเกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ หินเรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สำคัญสามารถมองเห็นวิวอ่าวเทือก (Donald Duck Bay) จะมีก้อนหินขนาดใหญ่คอย โอบล้อม เป็นจุดสำคัญอีกจุดที่ธรรมชาติได้สร้างให้เราไว้ให้เราได้ชื่นชมและทุกท่านยังสามารถได้เดินเล่นบนชายหาดที่ได้รับขนานนามว่า นี่ทะเลทรายหรือคาปูชิโน่ เพราะมันนุ่มสะเหลือเกิน

12.00 น.

เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 น.

นำทุกท่านเดินทางสู่เกาะ 7 หรือ เกาะบายู เป็นจุดดำน้ำตื้นที่โด่งดังของหมู่เกาะสิมิลันและยังเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล โดยส่วนใหญ่น้องๆจะชอบออกมาว่ายน้ำเล่นกับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

14.00 น.

เดินทางสู่เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง ที่มีชายหาดที่งดงามมากๆซึ่งมีอยู่ 2 หาด สามารถเดินเท้าทะลุไปถึงอีกฝั่งของเกาะได้ จะผ่านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและเป็นที่อยู่อาศัยของปูไก่ที่พบเห็นได้ยาก

15.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือส่วนตัวเช็คอินอันดามัน

16.30 น.

เดินทางมาถึงท่าเรือ พร้อมรับประทานอาหารเย็น(บุฟเฟต์)และยังสามารถถ่ายภาพบรรยากาศตอนเย็นที่ท่าเรือ

 

Similan Island

Phang nga Thap Lamu Pier Phangnga

Example of a private charter program

Can modify the travel point as appropriate.

Start from 09.00 – 16.30 hrs.

 

รายการอาหาร MENU

ไอศครีม ขนมไทย เครื่องดื่ม ผลไม้ Ice cream, Thai dessert, drink, fruit

อัตราค่าบริการ (Service rates)

เรือสปีดโบ๊ท 2 เครื่อง, ขนาด 13 เมตร,

ความจุผู้โดยสาร 25-30 ท่าน

ราคาเหมาลำเรือเปล่า 35,000 บาท 

ไม่รวมผู้โดยสาร ผู้โดยสารคิดเพิ่ม

เพิ่มจำนวนผู้โดยสารชาวไทย

ผู้ใหญ่ 300 บาท/ท่าน, เด็ก 250 บาท/ท่าน

เพิ่มจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่ 700 บาท/ท่าน, เด็ก 500 บาท/ท่าน

Speed boat 2 engines, size 13 meters, 

capacity 25-30 people

price empty boat charter 35,000 baht 

not including passengers additional passengers

increase the number of Thai passengers
Adult 300 baht/person,
Child 250 baht/person
increase the number of foreign passengers
Adult 700 baht/person, Child 500 baht/person

เรือสปีดโบ๊ท 3 เครื่อง, ขนาด 15 เมตร,

ความจุผู้โดยสาร 40-45 ท่าน

ราคาเหมาลำเรือเปล่า 44,000 บาท 

ไม่รวมผู้โดยสาร ผู้โดยสารคิดเพิ่ม

เพิ่มจำนวนผู้โดยสารชาวไทย

ผู้ใหญ่ 300 บาท/ท่าน, เด็ก 250 บาท/ท่าน

เพิ่มจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติ

ผู้ใหญ่ 700 บาท/ท่าน, เด็ก 500 บาท/ท่าน

Speed boat 3 engines, size 15 meters, 

capacity 40-45 people

price empty boat charter 44,000 baht 

not including passengers additional passengers

increase the number of Thai passengers

Adult 300 baht/person

Child 250 baht/person

increase the number of foreign passengers

Adult 700 baht/person

Child 500 baht/person

 

ราคานี้รวม : อุปกรณ์ดำน้ำ(เสื้อชูชีพ หน้ากาก ท่อหายใจและตีนกบ), อาหารและเครื่องดื่ม, ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวไทย, ประกันการเดินทาง, ไกด์นำเที่ยวและผู้ช่วยไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม : ค่าธรรมเนียมอุทยานสำหรับชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 500 บาท/ท่าน เด็ก 300 บาท/ท่าน, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ), รถรับส่งไป-กลับแบบเหมาคันสำหรับ 12 ท่าน โซนเขาหลัก 1,500 บาท โซนภูเก็ต 2,500 บาท

This price includes: snorkeling equipment (life jacket, mask, breathing tube and fins), Food and drink, national park fee for Thais, travel insurance, tour guides and assistant guides to take care of the entire trip.

This price does not include : National park fees for foreigners: adults 500 baht/person, children 300 baht/person, VAT 7% (in case of issuing a full tax invoice), round-trip transfers for chartered cars for 12 persons, Khao Lak zone 1,500 baht, Phuket zone 2,500 baht.

 

Note :

  • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ (Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.)

  • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ) Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

  • อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของอุทยาน Food is subject to change according to park policy.

  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 929

  ราคาเริ่มต้น 35,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #CHECK-IN ANDAMAN-PHANG NGA-SIMILAN-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top