เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสิมิลัน  - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสิมิลัน 

เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสิมิลัน 

ท่าเรือทับละมุ พังงา

คำว่า สิมิลัน เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามันมี 9 เกาะ เรียงจากเหนือมาใต้ คือเกาะหูยง, เกาะปายัง, เกาะปาหยัน, เกาะเมี่ยง (มี 2 เกาะติดกัน), เกาะปายู, เกาะหัวกะโหลก, เกาะสิมิลัน และเกาะบางู หมู่เกาะสิมิลันเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก ปะการังหลากหลาย และพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิด สามารถพบเห็นได้ง่ายในบริเวณนี้ เช่น เต่าทะเล, ปลาฉลามวาฬ, ปลาโลมา เป็นต้น เกาะแปด มีชื่อเรียกเป็นภาษามาลายูว่า เกาะสิมิลัน เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและเป็นที่มาของชื่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ด้านหน้าเกาะ ( ทิศเหนือ ) มีอ่าวเกือกที่มีหาดทรายที่สวยงาม พื้นทรายขาวละเอียดน้ำใสปิ๊ง ด้านซ้ายของหาดเมื่อมองจากเรือ หรือด้านขวาของเกาะเมื่อมองจากบนชายหาดเป็นที่ตั้งของ หินรูปเรือใบ อันเป็นที่มาของสัญลักษณ์ของการมาถึงเกาะสิมิลัน

 

ตัวอย่างโปรแกรมเหมาลำส่วนตัว

สามารถปรับเปลี่ยนจุดเดินทางได้ตามความเหมาะสม

เริ่มเวลา 08.00 – 16.15 น.

08.00 น.

เดินทางมาถึงท่าเรือส่วนตัว เช็คอินอันดามัน (ทับละมุ) เพื่อเช็คอิน รับประทานอาหารเช้าพบปะไกด์และทีมงาน พูดคุย อธิบายโปรแกรมการเดินทาง

09.00 น.

เดินทางออกจากท่าเรือเช็คอินอันดามัน ไปยังอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

10.20 น.

เดินทางมาถึงจุดดำน้ำตื้นจุดแรก ณ เกาะ 9 หรือ เกาะบางู ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่มีปลาหายากและเป็นจุดถ่ายภาพที่มีน้ำทะเลสีคราม

11.00 น.

เดินทางมาถึงเกาะ 8 หรือที่เรียกว่าเกาะสิมิลัน สถานที่ตั้งของ หินเรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สำคัญสามารถมองเห็นวิวอ่าวเทือก (Donald Duck Bay) จะมีก้อนหินขนาดใหญ่คอย โอบล้อม เป็นจุดสำคัญอีกจุดที่ธรรมชาติได้สร้างให้เราไว้ให้เราได้ชื่นชมและทุกท่านยังสามารถได้เดินเล่นบนชายหาดที่ได้รับขนานนามว่า นี่ทะเลทรายหรือคาปูชิโน่ เพราะมันนุ่มสะเหลือเกิน

12.00 น.

เพลิดเพลินไปกับการรับประทานอาหารเที่ยงและพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 น.

นำทุกท่านเดินทางสู่เกาะ 7 หรือ เกาะบายู เป็นจุดดำน้ำตื้นที่โด่งดังของหมู่เกาะสิมิลันและยังเป็นที่อยู่อาศัยของเต่าทะเล โดยส่วนใหญ่น้องๆจะชอบออกมาว่ายน้ำเล่นกับนักท่องเที่ยวอยู่เสมอ

14.00 น.

เดินทางสู่เกาะ 4 หรือ เกาะเมียง ที่มีชายหาดที่งดงามมากๆซึ่งมีอยู่ 2 หาด สามารถเดินเท้าทะลุไปถึงอีกฝั่งของเกาะได้ จะผ่านที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาชนิดและเป็นที่อยู่อาศัยของปูไก่ที่พบเห็นได้ยาก

15.00 น.

ออกเดินทางกลับสู่ท่าเรือส่วนตัวเช็คอินอันดามัน

16.15 น.

เดินทางมาถึงท่าเรือ พร้อมรับประทานอาหารเย็น(บุฟเฟต์)และยังสามารถถ่ายภาพบรรยากาศตอนเย็นที่ท่าเรือ

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ

 

อัตราค่าบริการ

ราคาตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2566-15 พ.ค.2567

เรือสปีดโบ๊ท 2 เครื่อง, ขนาด 13 เมตร,

ความจุผู้โดยสาร 25-30 ท่าน

เรือสปีดโบ๊ท 3 เครื่อง, ขนาด 15 เมตร,

ความจุผู้โดยสาร 40-45 ท่าน

ราคาเหมาลำเรือเปล่า 38,900 บาท 

ไม่รวมผู้โดยสาร ผู้โดยสารคิดเพิ่ม

ราคาเหมาลำเรือเปล่า 48,900 บาท 

ไม่รวมผู้โดยสาร ผู้โดยสารคิดเพิ่ม

เพิ่มจำนวนผู้โดยสารชาวไทย ผู้ใหญ่ 500 บาท/ท่าน เด็ก (4-10 ปี) 450 บาท/ท่าน

เพิ่มจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 990 บาท/ท่าน เด็ก (4-10 ปี) 890 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม : 1. อาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้า, กลางวัน (แบบกล่อง), อาหารเย็น), น้ำดื่ม, ขนม และน้ำอัดลม 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ, หน้ากาก, ท่อหายใจ และตีนกบ) 3. ค่าธรรมเนียมอุทยาน 4. ประกันอุบัติเหตุ 5. ไกด์และผู้ช่วยไกด์

ราคานี้ไม่รวม : 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) 2. รถรับส่ง (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เขาหลัก 1,800 บาทต่อคัน/ ภูเก็ต 2,900 บาทต่อคัน

 

Note :

  • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ

  • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ)

  • อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของอุทยาน 

  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง


Similan Island

Phang nga Thap Lamu Pier Phangnga

The word Similan is a Yawi or Malay language meaning nine. The Similan Islands are small islands in the Andaman Sea, there are 9 islands in order from north to south: Huyong Island, Payang Island, Payan Island, Koh Miang (containing 2 adjacent islands), Koh Payu, Koh Skull, Koh Similan and Koh Ba Ngu. The Similan Islands are a paradise for divers both snorkeling and scuba diving. Various corals and marine life can be easily seen in this area such as sea turtles, whale sharks, dolphins, etc. Koh 8 is known in Malay as Koh Similan. It is the largest island and the origin of the name Similan National Marine Park. In front of the island (north) there is Ao Kuek with beautiful beaches, fine white sand and crystal clear water. The left side of the beach when viewed from a boat or the right side of the island when viewed from the beach, lies the Sail rock that symbolizes the arrival of the Similan Islands.

 

Example of a private charter program

Can modify the travel point as appropriate.

Start from 08.00 – 16.15 hrs.

*The program may change depending on the weather conditions.

 

Service rates

Price rate 15 Oct.2023-15 Mar.2024

Speed boat 2 engines, size 13 meters, 

capacity 25-30 pax

Speed boat 3 engines, size 15 meters, 

capacity 40-45 pax

Price for empty boat charter 38,900 THB

not including passengers additional passengers

Price for empty boat charter 48,900 THB

not including passengers additional passengers

Add Thai passengers Adult 500 THB/pax Children(4-11 years old) 450 THB/pax

Add foreign passengers Adult 990 THB/pax Children(4-11 years old) 890 THB/pax

This price includes: 1. 3 meals (breakfast, lunch (boxes), dinner), water, snacks and soft drinks 2. Snorkeling equipment (life jacket, mask, snorkel and fins) 3. Park fees 4. Accident insurance 5. Guides and assistant guides

This price does not include : 1. VAT 7% (in case of issuing a full tax invoice) 2. Round-trip transfers (12 seater-van) Khaolak 1,800 THB per van/Phuket 2,900 THB per van

 

Note :

  • Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.

  • Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

  • Food is subject to change according to park policy.

  • Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling


รายการอาหาร (MENU)

ไอศครีม ขนมไทย เครื่องดื่ม ผลไม้ (Ice cream, Thai dessert, drink, fruit)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 929

  ราคาเริ่มต้น 38,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #CHECK-IN ANDAMAN-PHANG NGA-SIMILAN-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top