เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสุรินทร์  - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสุรินทร์ 

เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสุรินทร์

ท่าเรือทับละมุ พังงา

หมู่เกาะสุรินทร์ ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ, เกาะสุรินทร์ใต้, เกาะรี(เกาะสต๊อร์ค), เกาะไข่(เกาะตอรินลา) และเกาะกลาง(เกาะปาจุมบา) ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นในเรื่องของความสวยงามใต้ทะเล ไม่ว่าจะเป็นปะการังนานาชนิด, สัตว์ทะเลหายาก, จุดดำน้ำที่สวยงามและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์บนเกาะ เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์และมนุษย์อีกด้วย

 

ตัวอย่างโปรแกรมเหมาลำส่วนตัว

สามารถปรับเปลี่ยนจุดเดินทางได้ตามความเหมาะสม

เริ่มเวลา 07.00 – 16.30 น.

*โปรเเกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศ

 

อัตราค่าบริการ

ราคาตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.2566-15 พ.ค.2567

เรือสปีดโบ๊ท 3 เครื่อง, ขนาด 15 เมตร, ความจุผู้โดยสาร 40-45 ท่าน

ราคาเหมาลำเรือเปล่า 52,900 บาท

ไม่รวมผู้โดยสาร ผู้โดยสารคิดเพิ่ม

เพิ่มจำนวนผู้โดยสารชาวไทย ผู้ใหญ่ 700 บาท/ท่าน เด็ก (4-10 ปี) 600 บาท/ท่าน

เพิ่มจำนวนผู้โดยสารชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 1,000 บาท/ท่าน เด็ก (4-10 ปี) 800 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม : 1. อาหาร 3 มื้อ (อาหารเช้า, กลางวัน (แบบกล่อง), อาหารเย็น), น้ำดื่ม, ขนม และน้ำอัดลม 2. อุปกรณ์ดำน้ำตื้น (เสื้อชูชีพ, หน้ากาก, ท่อหายใจ และตีนกบ) 3. ค่าธรรมเนียมอุทยาน 4. ประกันอุบัติเหตุ 5. ไกด์และผู้ช่วยไกด์

ราคานี้ไม่รวม : 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%(กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ) 2. รถรับส่ง (รถตู้ 12 ที่นั่ง) เขาหลัก 1,800 บาทต่อคัน/ ภูเก็ต 2,900 บาทต่อคัน

 

Note :

  • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ

  • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ)

  • อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของอุทยาน 

  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง


Surin Island

Phang nga Thap Lamu Pier Phangnga

 

Surin Islands consist of 5 islands; Koh Surin Nuea, Koh Surin Tai, Koh Ri (Stock Island), Khai Island (Torinla Island) and Koh Klang (Pajumba Island), where outstanding beauty under the sea. A wide variety of corals, rare marine animals, beautiful dive sites, and the rich forests on the island are home to animals and humans as well.

Example of a private charter program

Can modify the travel point as appropriate.

Start from 07.00 – 16.30 hrs.

 

*The program may change depending on the weather conditions.

 

Service rates

Price rate 15 Oct.2023-15 Mar.2024

Speed boat 3 engines, size 15 meters, capacity 40-45 pax

Price for empty boat charter 52,900 THB

not including passengers additional passengers

Add Thai passengers Adult 700 THB/pax Children (4-11 years old) 600 THB/pax

Add foreign passengers Adult 1,000 THB/pax Children(4-11 years old) 800 THB/pax

This price includes: 1. 3 meals (breakfast, lunch (boxes), dinner), water, snacks and soft drinks 2. Snorkeling equipment (life jacket, mask, snorkel and fins) 3. Park fees 4. Accident insurance 5. Guides and assistant guides

This price does not include : 1. VAT 7% (in case of issuing a full tax invoice) 2. round-trip transfers

 

Note :

  • Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.

  • Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

  • Food is subject to change according to park policy.

  • Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling


รายการอาหาร (MENU)สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 929

  ราคาเริ่มต้น 52,900 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #CHECK-IN ANDAMAN-PHANG NGA-SURIN-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top