เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่+พังงา : CRYSTAL SEA MARINE - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่+พังงา : CRYSTAL SEA MARINE

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่+พังงา : CRYSTAL SEA MARINE

 

**ราคาไม่อัพเดต โปรดสอบถาม**

ข้อมูลเรือ

Specification

เรือสปีดโบ๊ท 2 เครื่องยนต์เทอร์โบ ความยาว 12.5 เมตร, ความจุผู้โดยสาร 35 ท่าน

Speedboat 2 turbo engine, length 12.5 m., Capacity of 35 passengers

เรือสปีดโบ๊ท 3 เครื่องยนต์ ความยาว 14.3 เมตร, ความจุผู้โดยสาร 45 ท่าน

Speedboat 3 engine, length 14.3 m., Capacity of 45 passengers

บนเรือมีห้องน้ำ

Toilet.

ท้ายเรือมีจุดล้างตัวน้ำจืด

The stern has a fresh water wash point.

หมายเหตุ

  • โปรแกรมทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศและทะเล

  • ไม่แนะนำทัวร์เกาะ / การเดินทางสำหรับสตรีมีครรภ์ เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ที่มีความพิการทางการแพทย์หรือร่างกายใดๆ

  • โปรดอย่านำสิ่งของหรือสิ่งของมีค่าที่ไม่จำเป็นไปใช้ในระหว่างการเดินทางเนื่องจาก บริษัท จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ

Notice

  • Tour programs are subject to change according to weather and sea conditions.

  • Island Tour / trip are not recommended for pregnant women, children under one year of age people suffering from any medical or physical disability.

  • Please do not take any unnecessary belonging or valuable during the trip as the company will not take responsibilities for any loss or damage.


อัตราค่าบริการและเส้นทาง Service rates and routes

 

สามารถเลือกเวลาได้ 7 – 8 ชม. เริ่ม 08.00 – 18.00 น. You can choose the time from 7 – 8 hours. Start 08.00 – 18.00

 

เส้นทาง

DESTINATION

สปีดโบ๊ท 2 เครื่องยนต์เทอร์โบ รับสูงสุด 27 ท่าน

2 ENGINES/ Max 27 Persons

สปีดโบ๊ท 3 เครื่องยนต์ รับสูงสุด 40 ท่าน

3 ENGINES/ Max 40 Persons

เกาะไข่ 

Khai Island

ราคาพิเศษ 15,000 บาท

Special price 15,000 baht

ราคาพิเศษ 20,000 บาท

Special price 20,000 baht

เกาะพีพี, อ่าวมาหยา, เกาะไข่

Phi Phi Island , Maya , Khai Island

ราคาพิเศษ 20,000 บาท

Special price 20,000 baht

ราคาพิเศษ 27,000 บาท

Special price 27,000 baht

เกาะพีพี และ เกาะไผ่

Phi Phi Island  and Bamboo

ราคาพิเศษ 23,000 บาท

Special price 23,000 baht

ราคาพิเศษ 29,000 บาท

Special price 29,000 baht

เกาะพีพี, อ่าวมาหยา และทะเลกระบี่

Phi Phi Island ,Maya and Krabi

ราคาพิเศษ 27,000 บาท

Special price 27,000 baht

ราคาพิเศษ 33,000 บาท

Special price 33,000 baht

เกาะเจมส์บอนด์

James Bond Island

ราคาพิเศษ 20,000 บาท

Special price 20,000 baht

ราคาพิเศษ 27,000 บาท

Special price 27,000 baht

เกาะเฮ

Koh Hey ( Coral Island)

เกาะราชา

Racha Island

ราคาพิเศษ 22,000 บาท

Special price 22,000 baht

ราคาพิเศษ 29,000 บาท

Special price 29,000 baht

 

ราคานี้รวม : เรือสปีดโบ๊ท, ลูกเรือที่มีประสบการณ์, เสื้อชูชีพ, น้ำอัดลม, ของว่าง, ผลไม้สดตามฤดูกาล, ประกันภัย, อุปกรณ์ดำน้ำตื้น

ราคานี้ไม่รวม : อาหาร, ไกด์, ค่าเข้าเกาะ, รถรับส่ง, เรือแคนู, ตีนกบ 200 บาท/ท่าน, หากอุปกรณ์ดำน้ำตื้นหรือตีนกบเสียหาย จ่ายเพิ่ม 1,500 บาท/เซ็ท, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

This price includes: Speedboat, experienced crew, life jacket, soft drinks, snacks, fresh seasonal fruit, insurance, snorkeling equipment

This price does not include: Food, Tour Guide, National Pak fee, Transfer, Canoeing, Fin 200 THB / person if fin or snorkel damage or lost 1500 THB /set will be charged, Vat7%


สถานที่ขึ้นเรือ Boat boarding place

คริสตัล ซี มารีน ภูเก็ต ท่าเรือรอยัลภูเก็ตมารีน่า   Crystal Sea Marine Royal Phuket Marina

https://maps.app.goo.gl/xHFFF4FL5mpPywPj9


 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 929

  ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #CRYSTAL SEA MARINE-PHUKET-KRABI-PHANGA-CRYSTAL SEA MARINE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top