เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะพีพี + เกาะไผ่ ***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต : เกาะพีพี + เกาะไผ่ ***จอยทัวร์***

เกาะพีพี + เกาะไผ่ (โปรแกรมเดย์ทริป จอยทัวร์)

ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ภูเก็ต : ออกเดินทางทุกวัน

 

จองครบ 15 ท่าน เรือออกให้บริการ จำกัดจำนวน 27-28 ท่าน ต่อ 1 ลำ (เรือจุได้ 45-47 ท่าน)

 

07.00-07.20 น.

รถตู้รับท่านจากที่พัก มุ่งหน้าสู่ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา จ.ภูเก็ต

08.40 น.

เดินทางถึงท่าเรือ เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม (ชา กาแฟ น้ำผลไม้) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

09.40 น.

เรือพร้อมออกเดินทางจากท่าเรือโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีเล ล่องเรือชมทัศนียภาพโดยรอบ ท่านจะประทับใจในความงดงามของหน้าผาหินสูงชัน และโค้งอ่าวที่ถูกสร้างสรรค์โดยธรรมชาติ

10.30 น.

เดินทางถึงอ่าวปิเละ สถานที่ ที่ได้รับการขนานนามว่า สระว่ายน้ำกลางทะเล ลงเล่นน้ำ ชมน้ำทะเลสีเขียวมรกตตัดกับภูเขาหินปูนที่โอบล้อม

11.45 น.

ล่องเรือถ่ายภาพชมถ้ำไว้กิ้ง หรือที่รู้จักกันในชื่อ ถ้ำพญานาค เป็นที่อาศัยของนกนางแอ่น ที่ได้รับการสัมปทานเก็บรังนกนางแอ่น

12.00 น.

เดินทางต่อไปยังอ่าวหยงกาเส็ม (อ่าวลิง) เวิ้งอ่าวเล็กๆ ยาวประมาณ 300 เมตร แวะชมฝูงลิงจำนวนมากที่อาศัยอยู่บนเกาะ ออกมาทักทายบ้างก็ว่ายน้ำเล่นตามธรรมชาติ

12.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมของว่าง ณ โรงแรมติดชายหาด บนเกาะพีพีดอน เลือกพักผ่อน ถ่ายภาพ และเดินชมความงดงามของเกาะตามอัธยาศัย

13.30 น.

ออกเดินทางกันต่อไปยังเกาะไผ่ สถานที่ที่ได้รับความนิยม อันดับต้นๆของทะเลอันดามัน ด้วยหน้าหาดเป็นแนวยาวของหาดทรายขาวโค้ง รับกับรูปเกาะ งดงามแปลกตา มีพื้นที่ให้ท่านได้เพลิดเพลิน กับการเล่นน้ำ และดำน้ำตื้นหลากกลายชนิด หรือเลือกพักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย

15.00 น.

ออกเดินทางจากเกาะไผ่ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือวิสิษฐ์ พันวา จ.ภูเก็ต

16.00 น.

เดินทางถึงท่าเรือ ส่งท่านถึงที่พักพร้อมความประทับใจ

****โปรเเกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศและจำนวนผู้โดยสาร


Phi Phi Island + Bamboo Island (Day Trip Program  Join Tour)

Visit Panwa Phuket Pier

Depart every day

 

Book 15 people, boat service is limited to 27-28 persons per 1 boat (boat capacity 45-47 persons).

 

07.00-07.20 HRS

A van will pick you up from the accommodation. Heading to Wisit Panwa Pier, Phuket Province

08.40 HRS

Arrive at Wisit Panwa Pier. To check-in Have a snack, bakery, beverage (tea, coffee, juice,) then listen to the guide from the guide and explain the program.

09.40 HRS

The ship is ready to depart from the pier by speed boat. Heading to Phi Phi Ley Island Take a sightseeing cruise You will be impressed by the beauty of the steep rock cliff. And the bends of the bay that were created by nature

10.30 HRS

Arrive at Pileh Bay, the place that has been called Swimming pool in the middle of the sea, take a dip in the emerald green sea and contrast with the limestone mountains that surround it.

11.45 HRS

Take a photo boat trip to the cave. Also known as Tham Phaya Naga is home to swallows. That has received the swallow’s nest collection concession

12.00 HRS

Continue to Yongkasem Bay (Monkey Bay), a small cove about 300 meters long, stop to see the many monkeys living on the island. Come out to greet some and swim naturally

12.30 HRS

Have lunch with snacks at the beachside hotel. On the island of Phi Phi Don, choose to relax, take pictures and take a walk at the beauty of the island at your leisure.

13.30 HRS

We continue our journey to Bamboo Island. Popular places Top of the Andaman Sea With the beach front is a long line of curved white sandy beaches Get with the pictures of the exotic island, there is a space for you to enjoy. With playing in the water And various types of shallow diving Or choose to relax on the beach at your leisure

15.00 HRS

Depart from Bamboo Island Heading to Wisit Panwa Pier, Phuket Province

16.00 HRS

Arrive at the pier Deliver you to your accommodation with an impression

**** The promotion may change the itinerary according to the weather and the number of passengers.


อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทย (Service rates for Thai citizens)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 1,800 บาท/ท่าน

Special price 1,800 baht / person

เด็ก (4–11ปี) ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซน

Children (4-11 years) Not over 120 cm 

ราคาพิเศษ 1,500 บาท/ท่าน

Special price 1,500 baht / person

 

อัตราค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ (Service charge for foreigners)

ผู้ใหญ่

Adult

ราคาพิเศษ 3,000 บาท/ท่าน

Special price 3,000 baht / person

เด็ก (4–11ปี) ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซน

Children (4-11 years) Not over 120 cm 

ราคาพิเศษ 2,400 บาท/ท่าน

Special price 2,400 baht / person

 

ราคานี้รวม : เรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ, มัคคุเทศก์, อาหารว่างช่วงเช้า, อาหารกลางวัน, ขนมหวาน, เครื่องดื่ม, ผลไม้, บริการอุปกรณ์ดําน้ำตื้น (หน้ากากดําน้ำ ,ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ), ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะเฉพาะชาวไทย, ประกันอุบัติเหตุ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ราคานี้ไม่รวม : รถรับ-ส่งโรงแรมท่าเรือ 200 บาท/ท่าน, ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะชาวต่างชาติ

This price includes : Speedboat fare for Similan, guide, Light for breakfast, Lunch, Bakery, Soft drink, fruit, snack, Snorkeling equipment (Mask, Snorkel, and Life Jacket), National park fee(Thai only), Travel Accident insurance, 7% VAT

This price does not include : Transfer from hotel to pier 200 baht/person, Island admission fee for foreigners

 

รายการอาหาร MENU

Note :

  • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ (Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.)

  • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ) Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

  • อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของอุทยาน Food is subject to change according to park policy.

  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling


 

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 1,800 บาท เด็ก(4-11 ปี) 1,500 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #LOVE ANDAMAN-PHUKET-PP-BAMBOO-JOIN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved.
Top