เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : เกาะรอก + เกาะห้า  - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : เกาะรอก + เกาะห้า 

เรือสปีดโบ๊ทภูเก็ต+กระบี่ : เกาะรอก + เกาะห้า 

ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา ภูเก็ต

โปรแกรม

07.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐ์พันวา เพื่อทำการเช็คอิน รับประทานของว่าง เบเกอรี่ เครื่องดื่ม ( ชา, กาแฟ, น้ำผลไม้, ) จากนั้นฟังคำแนะนำจากมัคคุเทศก์พร้อมอธิบายโปรแกรม

08.00 น.

เดินทางจากท่าเรือวิสิษฐ์พันวา เพื่อมุ่งหน้าสู่เกาะรอกด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยด้วยเสื้อชูชีพ และอุปกรณ์ครบครัน

10.00 – 10.30 น.

เดินทางถึงเกาะรอก เพลิดเพลินกับการเที่ยวชมธรรมชาติ บริเวณชายหาดที่เต็มไปด้วยปูเสฉวนเดินเล่นถ่ายรูปพักผ่อน หรือดำน้ำตื้น

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์จัดเต็มจากทางอุทยานฯ พร้อมทั้งอิ่มอร่อยกับบริการหลากหลาย ทั้งของว่าง เค้ก และขนมนานาชนิด และน้ำผลไม้ริมชายหาดบนเกาะรอกนอก สัมผัสกลิ่นไอธรรมชาติ บริเวณรอบๆ ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ออกเดินทางสู่หมู่เกาะห้า

14.00-15.00 น.

เดินทางถึงเกาะห้า จุดดำน้ำตื้นที่มีแนวปะการังหลากสี อัดแน่นไปด้วยความสมบูรณ์และความหลากหลายทางธรรมชาติ ทั้งฝูงปลานานาชนิด และปลาที่เป็นเอกลักษณ์ อย่างปลาปักเป้า หอยมือเสือ ฝูงปลาสีน้ำเงิน

15.15 น.

ออกจากเกาะห้า มุ่งหน้าสู่ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา

16.30 น.

เดินทางถึงท่าเรือวิสิษฐ์พันวา พร้อมความประทับใจ

****โปรเเกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางตามสภาพอากาศ

 

Rok & Haa Island 

Visit Panwa Phuket Pier

Program

07.30 HRS

Arrive at Wisit Panwa Pier. To check-in Have a snack, bakery, beverage (tea, coffee, juice,) then listen to the guide from the guide and explain the program.

08.00 HRS

Depart from Wisit Panwa Pier To head to Koh Rok by speed boat, which is secured with a life jacket. And fully equipped

10.00 – 10.30 HRS

Arrive at Koh Rok Enjoy sightseeing in nature The beach area is full of hermit crab. Take a walk, take a photo, relax. Or snorkeling

12.00 HRS

Break for a full buffet lunch from the park Along with enjoying a wide variety of snacks, cakes and desserts. And fruit juice on the beach on Koh Rok Nok Feel the smell of nature. The area around everyone rest at their leisure.

Depart for the Five Islands

14.00 – 15.00 HRS

Arrive at Koh Ha Snorkeling spot with colorful coral reefs Filled with richness and natural diversity All kinds of fish And unique fish Like pufferfish, tiger clams, blue fish

15.15 HRS

Out of Haa Island Heading to Wisit Panwa Pier

16.30 HRS

Arrive at Wisit Panwa Pier with an impression

**** The promotion may change the itinerary according to the weather 


รายการอาหาร MENU


อัตราค่าบริการ(Service rates )

ราคานี้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.64 – 15 พ.ค.65

From 1 Oct 2021 To 15 May 2022

เพิ่มท่านถัดไป

Extra Person

1-4 ท่าน (จ.-พฤ.)

1-4 Pax (Mon.-Thu.)

1-4 ท่าน (ศ.-อา.)

1-4 Pax (Fri.-Sun.)

รับสูงสุด 35 ท่าน, Maximum 35 persons

39,999 บาท 

39,999 Baht

42,999 บาท 

42,999 Baht

1,000 บาท/ท่าน

1,000 Baht/person

ราคานี้รวม : เรือสปีดโบ๊ท 3 เครื่องยนต์ไป-กลับ, มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ, อาหาร, ขนมหวาน, เครื่องดื่มน้ำอัดลม, กาแฟ, ผลไม้, บริการอุปกรณ์ดําน้ำตื้น (หน้ากากดําน้ำ ,ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ), ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะเฉพาะชาวไทย, ประกันอุบัติเหตุ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

ราคานี้ไม่รวม : รถรับ-ส่งโรงแรมในภูเก็ต-ท่าเรือวิสิษฐ์พันวา 2,000 บาท/คัน/10ท่าน, ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะชาวต่างชาติ, เรือสปีดโบ๊ท 4 เครื่องยนต์ เพิ่ม 10,000 บาท

This price includes : Speedboat trip 3 Engines, Friendly english speaking guide with eco-tourism mind, food, Soft drink, fruit, snack, juices, coffee, Snorkeling equipment (Mask, Snorkel, and Life Jacket), National park fee(Thai only), Travel Accident insurance, 7% VAT

This price does not include : Transfer 2,000 baht/10 person/ minibus from phuket-Wisit Panwa pier, Island admission fee for foreigners, 4 Engines boat surcharge 10,000 baht

 

Note :

  • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ (Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.)

  • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ) Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

  • อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของอุทยาน Food is subject to change according to park policy.

  • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 39,999 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #LOVE ANDAMAN-PHUKET-ROK-HA-PRIVATE

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top