เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสุรินทร์ ***จอยทัวร์*** - ALL ABOUT JOURNEY

เรือสปีดโบ๊ทพังงา : เกาะสุรินทร์ ***จอยทัวร์***

เกาะสุรินทร์  (โปรแกรมเดย์ทริปจอยทัวร์)

ท่าเรือทับละมุ พังงา

ออกเดินทางทุกวัน ตั้งแต่ วันที่ 15 ต.ค. – 15 พ.ค. ของทุกปี

ขั้นต่ำ 25 ท่าน ออกเดินทาง

05.00 – 07.00 น.

รถรับจากโรงแรม – รถตู้รับทุกท่านจากที่พักในภูเก็ต / เขาหลัก สู่ท่าเรือทับละมุ จ.พังงา อย่างปลอดภัยด้วยรอยยิ้ม

07.30 น.

เช็คอิน – นำทุกท่านมาถึงท่าเรือ เพื่อเช็คอิน อิ่มอร่อยกับอาหารเช้าแบบเบาๆ ทั้ง แซนวิช น้ำผลไม้ ชา กาแฟ

07.45 น.

รู้จักไกด์เตรียมพร้อมก่อนลงเรือ – ไกด์หัวใจอนุรักษ์ อธิบายโปรแกรมท่องเที่ยว เที่ยวอย่างไรไม่ขัดใจปะการัง และรายละเอียด ข้อปฏิบัติในการนั่งบนเรือ เพื่อความปลอดภัย ด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะ

08.00 น.

ออกเดินทาง – ทีมเรือพร้อมให้บริการ เดินทางจากท่าเรือ เพื่อมุ่งหน้าสู่อุทยานฯ หมู่เกาะสุรินทร์ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทที่มีความปลอดภัยพร้อมเสื้อชูชีพและอุปกรณ์ครบครัน

10.00 น.

หมู่เกาะสุรินทร์ –  เดินทางมาถึงอุทยานฯหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะพาทุกท่าน ดำน้ำจุดแรกที่เรียกว่า “อ่าวนีโม่” อ่าวที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของหมู่เกาะสุรินทร์ เหมาะแก่การดำน้ำตื้น ชมทุ่งปะการังสมบูรณ์ ปลานีโม่ และฝูงปลามากมาย ที่มาช่วยสร้างความสวยงามให้กับจุดดำน้ำตื้นจุดนี้

11.00 น.

หมู่บ้านมอแกน – เดินทางถึงหมู่บ้านมอแกน เข้าเยี่ยมชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวมอแกน

*การเข้าหมู่บ้านมอแกน อาจมีการปรับเปลี่ยนตามอุทยาน

11.45 น.

ได้เวลาอาหารกลางวัน – รับประทานอาหารกลางวัน ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ซึ่งเป็นบริการของทางอุทยานฯ พร้อมบาร์ขนมเครื่องดื่มสุดพิเศษและพักผ่อนตามอัธยาศัย

13.00 – 15.00 น.

สนุกกับกิจกรรม – เดินทางออกจากเกาะ เตรียมตัวเพลิดเพลินกับการดำน้ำชมปะการังที่ “อ่าวแม่ยาย” ซึ่งเป็นอ่าวที่ยังคงความสมบูรณ์เป็นแนวกว้างของปะการังหลากชนิด และฝูงปลานานาชนิด และเดินทางมุ่งหน้าต่อไปยัง “อ่าวเต่า”อ่าวที่ยังมีความสมบูรณ์ของแนวปะการังและกัลปังหาสัตว์ที่พบเห็นอยู่ใน บริเวณนี้ คือ เต่ากระ

15.00 น.

ได้เวลาบอกลาธรรมชาติอันสวยงาม – ออกเดินทางกลับจากหมู่เกาะสุรินทร์ มุ่งหน้าสู่ท่าเรือ

17.00- 17.30 น.

เดินทางกลับถึงท่าเรือ – ขึ้นรถตู้กลับสู่โรงแรม โดยสวัสดิภาพ

****โปรเเกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ สภาพอากาศและกระแสน้ำ

 

อัตราค่าบริการสำหรับชาวไทย

รถรับส่ง

เขาหลัก

ภูเก็ต

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ 2,900 บาท/ท่าน

ราคาพิเศษ 3,200 บาท/ท่าน

เด็ก (4–11ปี) ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซน

ราคาพิเศษ 2,500 บาท/ท่าน

ราคาพิเศษ 2,800 บาท/ท่าน

อัตราค่าบริการสำหรับชาวต่างชาติ

รถรับส่ง

เขาหลัก

ภูเก็ต

ผู้ใหญ่

ราคาพิเศษ 4,200 บาท/ท่าน

ราคาพิเศษ 4,500 บาท/ท่าน

เด็ก (4–11ปี) ส่วนสูงไม่เกิน 120 เซน

ราคาพิเศษ 3,300 บาท/ท่าน

ราคาพิเศษ 3,600 บาท/ท่าน

ราคานี้รวม : เรือสปีดโบ๊ทไป-กลับ, มัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ, อาหารว่างช่วงเช้า, อาหารกลางวัน, ขนมหวาน, เครื่องดื่ม, ผลไม้, บริการอุปกรณ์ดําน้ำตื้น (หน้ากากดําน้ำ ,ท่อหายใจ และเสื้อชูชีพ), ค่าธรรมเนียมขี้นเกาะ, ประกันอุบัติเหตุ, ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%

หมายเหตุ: ช่วงเทศกาลมีชาร์จเพิ่ม 1,600 บาท/ท่าน

 • เทศกาลสงกรานต์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 12-16 เม.ย.67

 • เทศกาลปีใหม่ เริ่ม 30 ธ.ค.25667-2 ม.ค. 2568

 

หมายเหตุ:

 • โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น น้ำขึ้น-นํ้ำลง และสภาพอากาศ

 • สําหรับลูกค้าที่ต้องการอาหารพิเศษหรือแพ้อาหาร ให้แจ้งล่วงหน้าก่อนเดินทาง (อาหารเจ, มังสวิรัติ, แพ้อาหารต่างๆ)

 • เส้นทางสิมิลัน ลูกค้าจําเป็นต้องส่งสําเนาพาสปอร์ทหรือบัตรประชาชนให้กับทางบริษัท เพื่อใช้ในการทําการจองตั๋วกับทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (ตามเงื่อนไขของอุทยาน)

 • อาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของอุทยาน

 • เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ใหญ่อายุมากกว่า 60 ปี รวมทั้งสัตว์เลี้ยง ไม่อนุญาตให้เดินทาง ลูกค้าที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ ตังครรภ์ โรคหอบหืด โรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง/ผ่าตัดกระดูก ทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้เดินทาง เนื่องจากอาจเป็น อันตรายได้ กรณีแพ้อาหารชนิดใด ต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง

 


Surin Island (Day Trip Program  Join Tour)

Phang nga Thap Lamu Pier Phangnga

Departure every day from 15 Oct. – 15 May every year

Minimum 25 pax

05.00 – 07.00 hrs.

Pick up from your Phuket hotel lobby / Khaolak Hotel – Arrive safely at private pier “Tablamu Pier” with smile.

07.30 hrs.

Check-in – Arrive at the pier for check-in, enjoy light breakfast with sandwiches, fresh fruit juice including tea and coffee.

07.45 hrs.

Introduce our nature – loving tour guide & get ready for hopping on the boat – Program briefing from our tour guide on coral-friendly tour including details and safety instructions on board, full of smiles and laughter.

08.00 hrs.

Let’s start! – Hop on! Depart for Surin islands with our best speedboat.

10.00 hrs.

Arriving at Surin Islands – Get ready to explore the snorkeling paradise, The Nemo or Pineapple Gulf, where non-snorkeler can enjoy the beautiful beach and scenic view at Twin Beach. swimming and sunbathing for beautiful sun-kissed skin.

11.00 hrs.

Gypsy Moment – It’s time for adventure! Depart to the famous Sea Gypsy Moken Village. Visit and and Explore uniquely traditional lifestyles of people who living in the sea.

*Entrance to Moken Village may adjusted according to the national park.

11.45 hrs.

Lunch on the beach – We know how hungry you are from the morning trip, that’s why we’ve prepared a delicious buffet lunch for you right on the beach! Enjoy delicious lunch at the Mu Koh Surin National Park with food, fresh tropical fruits and all you can drink beverages.          

13.00 – 15.00 hrs.

Snorkeling time – at the Mae Yai Gulf and The Tao Gulf After a refreshing lunch, be amazed and enchanted with beautifully coral reefs while swimming and snorkeling before departure from the Surin islands.

15.00 hrs.

Time to say goodbye. – Heading back from Surin Islands to our private pier.

17.00- 17.30 hrs.

Back to the pier – van picks up and transfers to the hotel safely.

**** Tour programs are subject to change depending on weather and tide conditions

 

Service rates for Thai citizens

Transfer

Khaolak

Phuket

Adult

Special price 2,900 baht / person

Special price 3,200 baht / person

Children (4-11 years) Not over 120 cm 

Special price 2,500 baht / person

Special price 2,800 baht / person

Service charge for foreigners

Transfer

Khaolak

Phuket

Adult

Special price 4,200 baht / person

Special price 4,500 baht / person

Children (4-11 years) Not over 120 cm 

Special price 3,300 baht / person

Special price 3,600 baht / person

This price includes : Speedboat Trip for Similan, guide, Light breakfast, Lunch, Bakery, Soft drink, fruit, snack, Snorkeling equipment (Mask, Snorkel, and Life Jacket), National park fee, Travel Accident insurance, 7% VAT

Remark: This rate is not applied for:

 • Songkran Festival (12-16 April 2024)

 • New Year (30 December 2024-2 January 2025)

Additional charge 1,600 THB/Pax

 

Note :

 • Tour program subjects to change depending on tide and weather condition.

 • Please advise special meal requirements (Vegetarian food) or allergies.

 • Copy of customer’s passport or id is required when booking Similan Islands program.

 • Food is subject to change according to park policy.

 • Infant under 1 years of age, elderly over 60 years old, and pet are not allow to join the excursion. Guests, who have high blood pressure, heart disease, pregnant women, asthma ,and bone disease or orthopedic are not allow to join this excursions. In case if customer has allergic of food please let the company know before travelling.

 


ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น ผู้ใหญ่ 2,900 บาท เด็ก(4-11 ปี) 2,500 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #LOVE ANDAMAN-PHANG NGA-SURIN-JOIN

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top