เรือตกปลาภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน - ALL ABOUT JOURNEY

เรือตกปลาภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน

เรือตกปลาภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน

เหมาลำ

 

ข้อมูลเรือ

จำนวนลูกเรือ 3 ท่าน

จำนวนผู้โดยสาร 20 ท่าน

ห้องพัก 2 ห้อง

จำนวน 1 เครื่องยนต์

ความยาวโดยรวม 16.70 เมตร

ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

 

เส้นทาง : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน โปรแกรม A

เวลา : 09.00-17.00 น.

กิจกรรม : ตกปลา + ตกหมึก

 

เส้นทาง : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน โปรแกรม B

เวลา : 09.00-17.00 น.

กิจกรรม : ลากปลา + ตกปลาหน้าดิน

หมายเหตุ: 1. หากตกปลาได้ สามารถนำมาทำอาหารกลางวันรับประทานบนเรือ อาทิ ต้มยำปลา ปลาทอด หรือซาซิมิ

2. รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ หรือระดับน้ำในวันที่เดินทาง พิจารณาจากความปลอดภัยเป็นสำคัญ

 

อัตราค่าบริการ

ราคาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค.66

1-10 ท่าน

ราคา 18,000 บาท

11-15 ท่าน

ราคา 20,000 บาท

***ตกปลากลางคืน 18.00-23.00 น. บวกเพิ่ม 3,900 บาท

 

ราคานี้รวม : เรือตกปลา, อาหารกล่อง, อุปกรณ์ตกปลา / ตกหมึก, หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม-น้ำอัดลม-ผลไม้ (บริการบนเรือ), เสื้อชูชีพ, ผ้าเย็น และประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม : รถรับ-ส่ง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ไกด์

*ไม่อนุญาตให้นำอาหาร/อาหารที่มีส่วนประกอบของหมู/เครื่องดื่มลงเกาะ ทุกกรณี


Phuket Fishing Boat: Racha Island or Maiton Island

Private Charter

 

Specification

Crews 3 pax

Passengers 20 pax

2 Cabins

1 Engine

Length Overall 16.70 meters

No Air Conditioner

 

Route : Racha Island or Maiton Island Program A

Time : 09.00 AM-05.00 PM

Activities : Fishing + Squid fishing

 

Route : Racha Island or Maiton Island Program B

Time : 09.00 AM-05.00 PM

Activities : Trolling + Buttom Fishing

Notice: 1. The caught fish during the trip may be prepared for your lunch, either in Tom Yum soup, fried and/or as sashimi.

2. The tour program can be adjusted accordingly due to weather or water level on the date of travel, which is considered to be safety

 

Price

Promotional price today until 31 Oct. 2023

1-10 pax

Price 18,000 baht

11-15 pax

Price 20,000 baht

***Night Fishing 06.00-11.00 P.M. Extra Charge 3,900 Baht

 

This price includes : Fishing boat, Box food, Fishing equipment, snorkel mask, drinking water-soft drink-fruit (on board), life jacket, refreshing towel and accident insurance.

This price does not include : Round trip transfer, VAT 7%, Guide

*Food / food containing pork / beverages are not allowed on the island in any case.


 

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

• Link นำทาง | https://goo.gl/maps/Ube9EiSVAmomnLHC6

ขั้นตอนการจองเรือ (Reservation Process)

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ

Please specify the date, name and phone number, group size, and any other special requirements.

2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น

Seat availability check.

3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)

Money transfer information will be sent to you. The booking will be made after the amount is received.

4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า

Booking is made. In case that there is no seat available, the amount will be transferred back in full. (Money transfer only)

5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ

The boat sends us a confirmation.

6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

The confirmation message will be sent to you.

เงื่อนไขการจอง (Booking Condition)

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ

The booking will be automatically considered as cancellation by the client in case of no-show. There will be no refund.

2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้

The price shown is a promotional price. The function date cannot be changed or cancelled. The group size cannot be reduced.

3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

This is a non-refundable deal.

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #NIK-PHUKET-KHAI-MAITON-ISLAND-FISHING-BOAT

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Top