เรือตกปลาภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน - ALL ABOUT JOURNEY

เรือตกปลาภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน

เรือตกปลาภูเก็ต : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน

เหมาลำ

 

ข้อมูลเรือ

Specification

จำนวนลูกเรือ 3 ท่าน

Crews 3 pax

จำนวนผู้โดยสาร 20 ท่าน

Passengers 20 pax

ห้องพัก 2 ห้อง

2 Cabins

จำนวน 1 เครื่องยนต์

1 Engine

ความยาวโดยรวม 16.70 เมตร

Length Overall 16.70 meters

ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

No Air Conditioner

เส้นทาง : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน โปรแกรม A

Route : Racha Island or Maiton Island Program A

เวลา : 09.00-17.00 น.

Time : 09.00 AM-05.00 PM

กิจกรรม : ตกปลา + ตกหมึก

Activities : Fishing + Squid fishing

เส้นทาง : เกาะราชา หรือ เกาะไม้ท่อน โปรแกรม B

Route : Racha Island or Maiton Island Program B

เวลา : 09.00-17.00 น.

Time : 09.00 AM-05.00 PM

กิจกรรม : ลากปลา + ตกปลาหน้าดิน

Activities : Trolling + Buttom Fishing

หมายเหตุ: 1. หากตกปลาได้ สามารถนำมาทำอาหารกลางวันรับประทานบนเรือ อาทิ ต้มยำปลา ปลาทอด หรือซาซิมิ

2. รายการทัวร์สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาพอากาศ หรือระดับน้ำในวันที่เดินทาง พิจารณาจากความปลอดภัยเป็นสำคัญ

Notice: 1. The caught fish during the trip may be prepared for your lunch, either in Tom Yum soup, fried and/or as sashimi.

2. The tour program can be adjusted accordingly due to weather or water level on the date of travel, which is considered to be safety

อัตราค่าบริการ (Price)

1-10 ท่าน

1-10 pax

ราคา 18,000 บาท

Price 18,000 baht

11-15 ท่าน

11-15 pax

ราคา 20,000 บาท

Price 20,000 baht

***ตกปลากลางคืน 18.00-23.00 น. บวกเพิ่ม 3,900 บาท

***Night Fishing 06.00-11.00 P.M. Extra Charge 3,900 Baht


ราคานี้รวม : เรือตกปลา, อาหารกล่อง, อุปกรณ์ตกปลา / ตกหมึก, หน้ากากดำน้ำ, น้ำดื่ม-น้ำอัดลม-ผลไม้ (บริการบนเรือ), เสื้อชูชีพ, ผ้าเย็น และประกันอุบัติเหตุ

ราคานี้ไม่รวม : รถรับ-ส่ง, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ไกด์

This price includes : Fishing boat, Box food, Fishing equipment, snorkel mask, drinking water-soft drink-fruit (on board), life jacket, refreshing towel and accident insurance.

This price does not include : Round trip transfer, VAT 7%, Guide

*ไม่อนุญาตให้นำอาหาร/อาหารที่มีส่วนประกอบของหมู/เครื่องดื่มลงเกาะ ทุกกรณี

*Food / food containing pork / beverages are not allowed on the island in any case.


 

สถานที่ขึ้นเรือ

ท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต

Chalong Pier, Phuket

• Link นำทาง | https://goo.gl/maps/Ube9EiSVAmomnLHC6

ขั้นตอนการจองเรือ

1.ลูกค้าแจ้งวันที่ใช้บริการ ชื่อผู้จองหรือผู้ติดต่อ เบอร์ติดต่อ จำนวนท่าน และความต้องการพิเศษอื่นๆ
2.บริษัทฯเช็คที่นั่งเบื้องต้น
3. หากที่นั่งยังว่าง บริษัทฯจะส่ง SMS แจ้งเลขที่บัญชีและยอดโอนให้ลูกค้า (ที่นั่งจะยังไม่ได้ทำการจองจนกว่าลูกค้าจะโอนชำระเงินเต็มจำนวน)
4. หลังจากลูกค้าโอนและโทรแจ้งบริษัทฯ บริษัทฯดำเนินการจอง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯจะทำการโอนเงินคืนลูกค้า
5. บริษัทฯรอเอกสารยืนยันการจอง จากทางเรือ
6. เมื่อได้เอกสารยืนยัน บริษัทฯจะส่ง SMS ยืนยันการจองโดยระบุสถานที่วันเวลา ชื่อลูกค้า จำนวนลูกค้า

เงื่อนไขการจอง

1. หากลูกค้าไม่มาขึ้นเรือตามกำหนด จะถือว่าลูกค้ายกเลิกการใช้บริการ
2. ราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางและ/หรือยกเลิกการใช้บริการและ/หรือลดจำนวนผู้ใช้บริการ(โดยขอเงินคืน)ได้
3. ไม่มีการคืนเงินทุกกรณี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293

  ราคาเริ่มต้น 18,000 บาท

ราคานี้คือราคาเริ่มต้น
รหัสทัวร์ #NIK-PHUKET-KHAI-MAITON-ISLAND-FISHING-BOAT

กรุณาระบุรายละเอียด

สนใจโปรแกรมทัวร์ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

จองผ่านไลน์ @aajtour addline

แพ็กเกจทัวร์ที่เกี่ยวข้อง

Copyright All About journey © 2018. All rights reserved. Powered by WordPress
Top